Utvalgte dikt

av Aasmund Olavsson Vinje

Den Særde

Mit Hjarta har voret i Livets Strid
og mangteit Saar har det fengjet;
det laag sjukt og saart i somangei Rid,
men endaa det har til denne Tid
fraa Leiken med Livet gjenget.

Men Er paa Er efter Saar paa Saar,
der er paa hver einast’ Sida,
og up dei brjota hver evig Vaar,
naar Louvet spretter og Isen gaar,
og Gauken gjeler i Lida.

Men Blomar bløma i desse Er,
og blømande Blom er taaret.
Det soleids ogso med Jorden er:
naar Regn og Dogg hun fraa Himlen fær,
so vexa Blomar i Saaret.

Boken er utgitt av bokselskap.no

Last ned

Last ned hele boken til mobil/nettbrett i .epub-format eller som .mobi.
Du kan også skrive ut boken som .pdf eller html.

Om Utvalgte dikt

I norsk litteraturhistorie er A.O. Vinje best kjent som lyriker. I 1864 ga han ut Diktsamling, men mange av diktene hadde tidligere vært trykket i aviser og tidsskrifter, bl.a. i hans eget blad Dølen. I samlingen finnes viser, læredikt, historiske dikt, leilighetsdikt og sentrallyriske dikt.

I dette utvalget er fem av de mest kjente diktene fra diktsamlingen tatt med.

Se faksmiler av førsteutgaven (1864) av Diktsamling (NB digital)

Les Vinje-dikt på Nynorsk kultursentrum/Aasentunets nettsider.

Les mer..

Om Aasmund Olavsson Vinje

A.O. Vinje var en viktig skikkelse i norsk offentlighet på 1800-tallet. Som forfatter og journalist var han en ivrig deltaker i samfunnsdebatten. Vinje var særlig opptatt av samfunnsforhold, litteratur og politikk, og han har hatt stor betydning for utviklingen og etableringen av landsmålet i Norge.

Les mer..

Faksimiler

For denne boken finnes det også faksimiler tilgjengelig:

Del boken

Tips dine venner om denne boken!

Del på Twitter
Del på Facebook

Gå ikke glipp av ett eneste ord.

Fyll ut e-posten din under så vi kan varsle deg når nye verk publiseres.