Reise i Norge 1856

av Fritz von Dardel

Forord

Tekstgrunnlaget for denne NB kilder-utgaven er NB Ms.fol. 4200 «Fritz von Dardel: ‘Voyage en Norvège 1856’. Dagbok fra en reise i Norge sommeren 1856». Manuskriptet inneholder også over 100 pennetegninger og akvareller, som er tatt med i utgaven.

Utgivelsen er basert på en avskrift som François de Dardel – en slektning av manuskriptets forfatter – utførte og forærte til Nasjonalbiblioteket i 2014.

Henninge Margrethe Solberg har kollasjonert og gjennomgått transkripsjonen mot originalmanuskriptet. Hun har også oversatt reisedagboken.

Utgaven er utstyrt med to innledninger. Forskningsbibliotekar Audun Renolen Aasbø har skrevet om Fritz von Dardel og reiselitteraturen om Karl IV, mens kunsthistoriker Caroline Serck-Hanssen har skrevet om Dardel som illustratør.

Karen Arup Seip har lest gjennom manus. Tekstkoding og tilrettelegging for publisering er utført av Ellen Nessheim Wiger.

Boken er utgitt av Nasjonalbiblioteket

Last ned

Last ned hele boken til mobil/nettbrett i .epub-format eller som .mobi.
Du kan også skrive ut boken som .pdf eller html.

Om Reise i Norge 1856

Fritz von Dardel ledsaget kronprins Karl på en reise i Norge fra mai til august 1856. Ferden ble behørig dekket i dags- og ukeavisene, og fortellinger fra ferden ble trykt i flere versjoner.

Det manuskriptet vi her gjør lettere tilgjengelig ved å innlemme og utgi det i serien NB kilder, er en versjon av Fritz von Dardels skildring av reisen. Teksten er dagbokaktig og manuskriptet inneholder også over 100 pennetegninger og akvareller.

Utgaven i NB kilder inneholder en transkripsjon av den franske originalteksten, alle Dardels illustrasjoner og en norsk oversettelse. Den er også utstyrt med to innledninger.

Les mer..

Om Fritz von Dardel

Fritz von Dardel var offiser, embetsmann og kunster. Han huskes i dag først og fremst for sine tallrike tegninger og akvareller, hvor han gir en levende, presis og humoristisk skildring av sin samtid.

Les mer..

Faksimiler

For denne boken finnes det også faksimiler tilgjengelig:

Gå ikke glipp av ett eneste ord.

Fyll ut e-posten din under så vi kan varsle deg når nye verk publiseres.