Reise i Norge 1856

av Fritz von Dardel

Om oversettelsen

Hensikten med å utstyre kildeutgivelsen med dette supplementet, er å gjøre Fritz von Dardels reiseskildring tilgjengelig for interesserte som ikke behersker fransk. Oversettelsen er ment som en støttetekst, en leserservice. Den er derimot ikke ment å være en glattet prosatekst som ville tålt å bli publisert helt løsrevet fra denne utgivelsen. På norsk videreføres derfor forfatterens inkonsekvenser og tidvis oppfinnsomme stavelser av stedsnavn. Det samme gjelder personnavnene. Eksempelvis kan Dardel skrive Collett og Colett om hverandre, og han varierer mellom Lövenskjöld, Løvenskiøld og Løvenschjøld. For å råde bot på noe av forvirringen har vi identifisert mange av personene første gang de opptrer, særlig folk forfatteren treffer i Norge.

I motsetning til den bokstavtroe franske avskriften tar den norske gjengivelsen seg enkelte friheter. Mens den rekonstruerte franske kildeteksten inkluderer både markerte strykninger og tilføyelser, har kun tilføyelsene blitt med over til norsk. Det er med andre ord den «endelige» teksten som oversettes. Fargeangivelser i tegninger blir regnet som en del av illustrasjonen og oversettes ikke. Som i kildeteksten er usikker lesning markert med spisse klammer ‹ ›, og helt uleselig tekst markert slik: ‹…›.

Boken er utgitt av Nasjonalbiblioteket

Last ned

Last ned hele boken til mobil/nettbrett i .epub-format eller som .mobi.
Du kan også skrive ut boken som .pdf eller html.

Om Reise i Norge 1856

Fritz von Dardel ledsaget kronprins Karl på en reise i Norge fra mai til august 1856. Ferden ble behørig dekket i dags- og ukeavisene, og fortellinger fra ferden ble trykt i flere versjoner.

Det manuskriptet vi her gjør lettere tilgjengelig ved å innlemme og utgi det i serien NB kilder, er en versjon av Fritz von Dardels skildring av reisen. Teksten er dagbokaktig og manuskriptet inneholder også over 100 pennetegninger og akvareller.

Utgaven i NB kilder inneholder en transkripsjon av den franske originalteksten, alle Dardels illustrasjoner og en norsk oversettelse. Den er også utstyrt med to innledninger.

Les mer..

Om Fritz von Dardel

Fritz von Dardel var offiser, embetsmann og kunster. Han huskes i dag først og fremst for sine tallrike tegninger og akvareller, hvor han gir en levende, presis og humoristisk skildring av sin samtid.

Les mer..

Faksimiler

For denne boken finnes det også faksimiler tilgjengelig:

Gå ikke glipp av ett eneste ord.

Fyll ut e-posten din under så vi kan varsle deg når nye verk publiseres.