Reise i Norge 1856

av Fritz von Dardel

Prinsipper for transkripsjon

1. Transkripsjonen er nøyaktig og bokstavrett, det vil si at Fritz von Dardels rettskrivning er beholdt, også der Dardels stavemåter er inkonsekvent eller avviker fra den franske skriftnormen. Skrivefeil er ikke rettet.

2. Transkripsjonen tar som utgangspunkt at teksten gir mening, og utydelige bokstaver og aksenter er derfor transkribert velvillig ut fra sammenhengen. Usikker lesning er markert med spisse klammer ‹ ›, og helt uleselig tekst markeres slik: ‹…›.

3. I tillegg til Dardels hovedhånd (brunsort blekk) er det spor etter minst to andre hender i manuskriptet: en eller flere med (mørkere) blekk og en eller flere med blyant. I transkripsjonen skilles det ikke mellom forskjellige hender. Kun tekst skrevet med blekk er transkribert. Unntak:
a) Endringer som er utført med både blekk og blyant, og som ikke blir fullstendige uten blyantrettelsen, er transkribert i sin helhet.
b) All bildetekst er transkribert, også bildetekst som er skrevet med blyant.
c) I manuskriptet er hver side nummerert med blyant øverst på siden, disse er transkribert og tatt med som sidereferanser.

4. Transkripsjonen av utropstegn, semikolon, kolon, spørsmålstegn følger fransk praksis med et hardt mellomrom foran. Start-anførselstegn er transkribert med et mellomrom etter, slutt-anførselstegn med et mellomrom foran.

5. Kun aksenter som kan skilles ut som et eget tegn, er transkribert.

6. Ved uklare avsnittsmarkeringer er avsnitt skjønnsmessig transkribert ut fra innholdet.

7. Opplagt manglende punktum og komma er satt til i skarpe klammer [ ].

8. Tekst som er understreket, gjengis med kursiv, og det skjelnes ikke mellom typografisk og retorisk utheving.

9. Tekst som er strøket, er markert med gjennomstreking.

10. Tilføyd tekst gjengis som hevet over linjen. Tilføyelsestegn er ikke tatt med.

11. Når tekst er rettet ved at noe er skrevet oppå noe annet slik at opprinnelig tekst er dekket, transkriberes den sist skrevne teksten, mens den opprinnelige gjengis i note.

Boken er utgitt av Nasjonalbiblioteket

Last ned

Last ned hele boken til mobil/nettbrett i .epub-format eller som .mobi.
Du kan også skrive ut boken som .pdf eller html.

Om Reise i Norge 1856

Fritz von Dardel ledsaget kronprins Karl på en reise i Norge fra mai til august 1856. Ferden ble behørig dekket i dags- og ukeavisene, og fortellinger fra ferden ble trykt i flere versjoner.

Det manuskriptet vi her gjør lettere tilgjengelig ved å innlemme og utgi det i serien NB kilder, er en versjon av Fritz von Dardels skildring av reisen. Teksten er dagbokaktig og manuskriptet inneholder også over 100 pennetegninger og akvareller.

Utgaven i NB kilder inneholder en transkripsjon av den franske originalteksten, alle Dardels illustrasjoner og en norsk oversettelse. Den er også utstyrt med to innledninger.

Les mer..

Om Fritz von Dardel

Fritz von Dardel var offiser, embetsmann og kunster. Han huskes i dag først og fremst for sine tallrike tegninger og akvareller, hvor han gir en levende, presis og humoristisk skildring av sin samtid.

Les mer..

Faksimiler

For denne boken finnes det også faksimiler tilgjengelig:

Gå ikke glipp av ett eneste ord.

Fyll ut e-posten din under så vi kan varsle deg når nye verk publiseres.