Utvalgte dikt

av Johan Sebastian Welhaven

Bergens Stift (1838)

Diktet ble trykket i diktsamlingen Digte som utkom i desember 1838 (med 1839 på tittelbladet). Den diktning som JSW hadde offentligjort før Digte, hadde for den største del polemisk karakter, hvis en ser bort fra leilighetsdiktene. I Digte får den innadvendte livsholdning langt sterkere uttrykk enn i det man før kjente av JSWs diktning. I noen dikt er de indre verdier forbundet med minner fra barndommen, «En Erindring» og fremfor alt «Bergens Stift». I dette diktet finner en også det beste eksempel i hans tidligere diktning på at han kan gi plastiske og anskuelige naturbilder som samtidig uttrykker en sjelelig stemning. Om strofeformen Lie § 726. 1 de to siste strofene har v. 2 fått en utvidelse som må være tilsiktet. Bergens Stift] Bjørgvin bispedømme, nærmest betegnelse for det en nå kaller Vestlandet. JSW kjente landsdelen fra turer i omegnen av Bergen, sjøreiser langs kysten til Christiania, besøk i Davik og Innvik i Nordfjord og reiser inn Sognefjorden og videre gjennom Lærdal. Diktet legger vekt på kontrasten og forsoningen mellom den barske stridsvilje og den fromme kirkestillhet i vestlandsnaturen, jfr. Norges Dæmring sonett 1-2.

Nu gaaer Østenvinden
med et Suk igjennem Linden,
og mod Vesten glider Skyen blidt,
og min Længsel følger
til de fjerne Bølger,
hvor min Barndom gyngede saa tidt.

Mine Barndomsdage
er en billedsmykket Sage,
i hvert Billed er en Tone lagt.
I min Drøm paa Fjeldet,
under Fossevældet,
har en Huldre mig sin Harpe rakt.

Kjender du de svale,
mørke, kirkestille Dale
uden Arner, uden Sti og Navn?
Ved de sorte Elve
Taarebirke skjælve;
de har nævnt mig alle mine Savn.

Har du seet Skoven
hænge frodigt over Voven,
fra det lune, farverige Fjeld?
Der, blandt Blomsterbede,
under Droslens Rede,
sprang min dybe Sjeleglædes Væld.

Ved mit Edens Gjærde
er en Kæmpevagt paafærde:
vilde Jøkler splitte Skyen ad;
men i Styrkens Belte
om de barske Helte
har en Dise virket Rosens Blad.

Der er nøgne Strande,
hvor de klippestore Hvaler lande,
under Tordners og Orkaners Gny;
der er dybe Bugter,
hvor de røde Frugter
groe ved Bredden av din Snekkes Ly.

Der har Herren stillet
for din Ringhed Almagts Billed,
der er Orgelklang fra Fjeld og Fjord;
der vil Droslens Tone
kvæge og forsone
i det klippehvalte Tempelchor.

Der var godt at blunde
i de lyse, duftopfyldte Lunde,
hvor min Vugge overskygget stod;
for hver kvalfuld Slummer,
for hver vaagen Kummer,
er min Vuggegave Lægerod.

Hil dig Norges Bringe!
Under Stormens vinterlige Vinge
er du hærdet til din Jettedyst;
men bag Pandsrets Bue
blusser Fromheds Lue,
banker Hjertet mod Naturens Lyst.

Last ned

Last ned hele boken til mobil/nettbrett i .epub-format eller som .mobi.
Du kan også skrive ut boken som .pdf eller html.

Om Utvalgte dikt

Johan Sebastian Welhaven utga fire diktsamlinger. I tillegg publiserte han dikt i dagspressen. Her er noen av de mest kjente diktene.

Dikt og kommentarer er hentet fra Ingard Hauges fem binds-utgave av Samlede Verker fra 1990-92.

Les om «Welhaven i musikken» (Bergen offentlige bibliotek)

Les mer..

Om Johan Sebastian Welhaven

I dag er Welhaven mest kjent for sine romantiske dikt og som Henrik Wergelands motpol, men han var en svært viktig kulturpersonlighet i nærmere 40 år på midten av 1800-tallet.

Les mer..

Del boken

Tips dine venner om denne boken!

Del på Twitter
Del på Facebook

Gå ikke glipp av ett eneste ord.

Fyll ut e-posten din under så vi kan varsle deg når nye verk publiseres.