Utvalgte dikt

av Johan Sebastian Welhaven

En Vaarnat (1844)

Diktet ble trykket i samlingen Nyere Digte som utkom i november 1844 (med 1845 på tittelbladet). Det er ingenting som tyder på at JSW i Nyere Digte tok med noen av de diktene han forteller han hadde liggende da han utgav Digte, men ikke brukte der. Det er hoveddelen av sin produksjon fra årene 1839-44 han har gitt plass i Nyere Digte. De dyptgripende opplevelsene ved Ida Kjerulfs sykdom og død har satt merke på en stor del av samlingen. En rekke av diktene handler direkte om sorgen over den døde, eller har den som et viktig moment: «En Vaarnat», «Vaar-Stemning», «Birken», «Nattetanker», «Sorg», «Ved Kirkegaarden», «At lide og at lindres», og med et sagnmotiv «Det omvendte Bæger» NBO har ms i to eksemplarer (Ms 8° 1559), det ene antakelig trykkms, med nummer 4) foran tittelen; det andre avskrift med latinske bokstaver, i str. 2 v. 3 kneisende for samlede. Fyldig metrisk analyse Lie § 607. Diktet blir sammenlignet med Schillers «Die Erwartung», og sett som eksempel på virkningsfull bruk av rytmeskifte. I alle strofer er det ved vers 5 overgang fra trisyllabisk til disyllabisk taktform.

Vaarnatten stille og sval
favner den slumrende Dal.
Elvene nynne de lange
dæmpede, dyssende Sange.
Alfer sukke
for de smukke
Lilier: «O, tager os tilfange!»

Fjeldtoppens sølvblege Skjær
viser at Maanen er nær;
over de samledesamlede] avskriften (NBO Ms 8° 1559) har kneisende Graner
Skyerne svæve som Svaner.
Snart vil blide
Straaler glide
over al den Herlighed, du aner.

Luk dog ei Øiet inat,
vaag med Erindringens Skat!
Her, mens du sidder alene,
aabner sig Mindernes Scene,
her vil fromme
Skyggerfromme Skygger] de kjære avdøde. Den erotiske billedbruken i diktet antyder at det først og fremst er den døde elskede kvinne det gjelder. komme
vinkende blandt maanelyse Grene.

Hør hvor de hviske dig ømt
Alt hvad din Længsel har drømt,
see hvor de bringe tilbage
Gjenskin af fagrere Dage!
Lad det tindre;
det vil lindre
Smerten i dit Savn og i din Klage.

Last ned

Last ned hele boken til mobil/nettbrett i .epub-format eller som .mobi.
Du kan også skrive ut boken som .pdf eller html.

Om Utvalgte dikt

Johan Sebastian Welhaven utga fire diktsamlinger. I tillegg publiserte han dikt i dagspressen. Her er noen av de mest kjente diktene.

Dikt og kommentarer er hentet fra Ingard Hauges fem binds-utgave av Samlede Verker fra 1990-92.

Les om «Welhaven i musikken» (Bergen offentlige bibliotek)

Les mer..

Om Johan Sebastian Welhaven

I dag er Welhaven mest kjent for sine romantiske dikt og som Henrik Wergelands motpol, men han var en svært viktig kulturpersonlighet i nærmere 40 år på midten av 1800-tallet.

Les mer..

Del boken

Tips dine venner om denne boken!

Del på Twitter
Del på Facebook

Gå ikke glipp av ett eneste ord.

Fyll ut e-posten din under så vi kan varsle deg når nye verk publiseres.