Utvalgte dikt

av Johan Sebastian Welhaven

Søfuglen (1836)

Trykt i Den Const. 1836 12/8 nr. 194 som avslutning på prosastykket «Skizzer fra Frankrige (Litteratur. La Morgue.)» Diktet ble senere tatt inn i Digte, mens prosastykket først ble trykt på ny i SS, og da uten diktet. Siste linje i diktet, «der boer den stumme Fisk,» har en annen form i Den Const.: «iblandt de stumme Fisk.» Noe bestemt sagn som kan ha gitt utgangspunktet for diktet, kjenner utg. ikke til. Sjøfuglene spiller en rolle i romantisk diktning, fordi de hører hjemme i flere elementer. En tilknytning til JSWs dikt kan en antakelig finne i H. C. Andersens eventyrspill Agnete og Havmanden, 1834, med havdypsymbolikk og et visst innslag av sjøfuglmotivet. Det er alminnelig antatt at diktet har gitt impulsen til hovedsymbolet i Ibsens Vildanden, 1884. Strofeform: halvert hildebrandstrofe, som «En Erindring», Lie § 524.

En Vildand svømmer stille
ved Øens høie Kyst,
de klare Bølger spille
omkring dens rene Bryst.

En Jæger gaaer og bøier
sig i den steile Ur,
og skyder saa for Løier
det smukke Kreatur.Kreatur] skapning, dyr. Ordet kan være valgt med hentydning til den eldre form (før 1819) i Rom. 8,22: «creaturet sukker», jfr. Stagnelius’ dikt «Kreaturens suckan».

Og Fuglen kan ei drage
til Redens lune Skjød,
og Fuglen vil ei klage
sin Smerte og sin Nød.

Og derfor taus den dukker
dybt i den mørke Fjord,
og Bølgen kold sig lukker,
og sletter ud dens Spor.

I Søens dybe Grunde
groer Tangen bred og frisk,
derunder vil den blunde:
der boer den stumme Fisk.I Den Const. 1836 12/8 nr. 194 står: «iblandt de stumme Fisk.»

Last ned

Last ned hele boken til mobil/nettbrett i .epub-format eller som .mobi.
Du kan også skrive ut boken som .pdf eller html.

Om Utvalgte dikt

Johan Sebastian Welhaven utga fire diktsamlinger. I tillegg publiserte han dikt i dagspressen. Her er noen av de mest kjente diktene.

Dikt og kommentarer er hentet fra Ingard Hauges fem binds-utgave av Samlede Verker fra 1990-92.

Les om «Welhaven i musikken» (Bergen offentlige bibliotek)

Les mer..

Om Johan Sebastian Welhaven

I dag er Welhaven mest kjent for sine romantiske dikt og som Henrik Wergelands motpol, men han var en svært viktig kulturpersonlighet i nærmere 40 år på midten av 1800-tallet.

Les mer..

Del boken

Tips dine venner om denne boken!

Del på Twitter
Del på Facebook

Gå ikke glipp av ett eneste ord.

Fyll ut e-posten din under så vi kan varsle deg når nye verk publiseres.