Hvorledes dr. Wrangel kom

av Stein Riverton

Den enarmede dukker op.

Dette brevet innledet en serie begivenheter, som helt fra første stund foruroliget Gøsta Ericson og fikk ham til å ønske at dr. Wrangel hadde vært i nærheten. Da Gøsta Ericson kom til Grand hotell ved ni-tiden for å spise aftens, fikk han et blikk fra portieren, som varslet ham om at det var nyheter i landskapet. Skuespilleren svarte med et tegn og gikk inn i spisesalen. Han kjente en viss uro. Hovmesteren konstaterte at den store kunstner ikke gjorde sine bestillinger med den vanlige eftertenksomme omhyggelighet. Den egentlige supétid var ennå ikke inne og det var ikke andre gjester i matsalen.

Såsnart han var ferdig med sine ordrer og hovmesteren hadde fjernet sig, viste portieren sig ved 75hans bord og fortalte lavmælt at madame ikke lenger var på sitt værelse.

Gøsta så på klokken. Over ni. Han hadde drukket te med fru Theresa klokken fem.

– Når gikk hun ut? spurte han.

– Det kan vel være en tre timer siden.

– Altså umiddelbart efter at jeg var gått, konstaterte skuespilleren. Han tenkte: Jeg foreslo henne en spasertur, men hun undskyldte sig med at hun var trett. Allikevel gikk hun ut like efter. Det er noe hun skjuler for mig.

– Det kom et brev, forklarte portieren videre.

– Fra hvem?

– Aner det ikke. Det blev levert av et bybud. Knapt tre minutter efter at det var sendt op, kom hun ned i vestibylen.

– Madame har formodentlig ønsket å ta en spasertur.

– Kanskje. Men tør jeg tillate mig en liten bemerkning. Såvidt jeg har forstått, er man redd for at det kan inntreffe en viss situasjon da madame er truet av en fare. Er det riktig?

– En sånn situasjon kan nok kanskje tenkes, svarte skuespilleren nølende.

– Derfor blev jeg også engstelig over hennes lange fravær. I min lange praksis har jeg opøvet en viss iakttagelsesevne. Jeg hilste på madame da hun gikk op efter teen. Ti minutter efter kom dette brevet, og da hun så viste sig i garderoben var det foregått en merkbar forandring med henne. Hun var påfallende nervøs. Jeg gjettet mig til at brevet kanskje hadde vært av en ubehagelig natur. lallfall har det vært overraskende. Jeg går ut fra at De som madames gode venn ønsker å høre dette, så jeg ikke står her og gjør mig skyldig i indiskresjoner.

76– Jeg er takknemlig for det De sier, svarte Gøsta Ericson, og De handler helt i madames interesse.

– Det gleder mig. Men da madame var kommet ned i vestibylen, gav hun ordre om en bil. En gutt løp ut på gaten for å hente en. Jeg hadde inntrykk av at hun vilde spørre mig om noe, men hun betenkte sig. Istedet gav hun sig til å studere det store turistkartet over vestkysten, som vi har hengende nede i vestibylen. Jeg la merke til at hun fulgte veiene med hånden, som om hun vilde innprente sig retningen. Så kom bilen. Og merkelig nok var det den samme bilen som det var så meget tale om igår.

– Bilen fra teatret? spurte skuespilleren plutselig interessert, det må ha vært tilfeldig.

– Ja, naturligvis må det ha vært en tilfeldighet, den stod ledig utenfor hotellet. Jeg fulgte madame ut til vognen.

– Gjenkjente hun chaufføren?

– Det tror jeg ikke. Men derimot gjenkjente han henne. Han sendte mig et blikk som fortalte det.

– Så hørte De vel også hvor hun skulde kjøre hen?

Madame bad mig gi ordre til chaufføren. Det var en besynderlig ordre. Kjør langsomt ned gaten, sa hun ganske langsomt. Jeg skal dirigere retningen efterhvert. Jeg blev stående og se efter bilen til den svingte op Østre Hamngatan.

– Jeg kan ikke finne noe underlig i at fruen tar en biltur, sa skuespilleren.

– Nei. Men bilen er kommet tilbake igjen.

– Uten henne?

– Ja. Jeg så den passere her forbi for en halv time siden.

77Gøsta Ericson kunde ikke lenger skjule sin uro, og reiste sig fra bordet uten å ha spist noe større.

– Vi må få fatt i chaufføren, sa han.

– Det er kanskje ikke så vanskelig, jeg tror han er kjørt til stasjonen for å hente passasjerer. Skal jeg sende bud?

– Eller også må vi få fatt i Stephanson. Hvor pokker er Stephanson? utbrøt skuespilleren plutselig utålmodig.

– Jeg så ham sist ved fem-tiden i samtale med advokat Boman.

Skuespilleren hadde avtalt med Stephanson at hvis han hadde bruk for ham, skulde han opsøke ham på Palace hotell. Stephanson vilde med hensikt ikke vise sig for meget på Grand, for at det ikke skulde genere fru Theresa.

Stephanson var ikke på Palace, men en av portierene hadde en beskjed til Gøsta Ericson. Det var kommet telefonbeskjed fra Stephanson om at han vilde være i hotellet klokken ti.

Det var ikke mange minuttene igjen, så skuespilleren gikk op i et av de små selskapsværelsene. Der drev han urolig frem og tilbake og ventet. Han tenkte på dr. Wrangel og blev enig med sig selv om at det eneste som kunde dempe uroen nå var å vite at vennen var i nærheten. Men han ante ikke engang hvor han kunde nå ham med et telegram. Han hadde håpet at den merkelige saken skulde få en tilfredsstillende opklaring så snart dr. Wrangel grep inn i den. Men istedet følte han, uten å vite noe sikkert, at nye begivenheter var i ferd med å utvikle sig. Og plutselig var det som han kjente et uhyggelig gufs fra det ene ordet som var sakens kjerne: mordet. Mordet… Skulde det allikevel være et mord. Og skulde allikevel… Han 78fullførte ikke den fryktelige tanken, men så istedet på klokken. Den forbannede Stephanson, mumlet han.

Endelig kom Stephanson.

– Nå, der har vi Dem, ropte Gøsta Ericson utålmodig, jeg har ventet som en besatt. Er det noe nytt fra dr. Wrangel?

– Ikke det jeg vet.

– Fru Theresa er borte, sa skuespilleren alvorlig.

– Igjen? spurte Stephanson forundret.

– Igjen? Jeg forstår ikke hvad De mener. Hun kjørte ut med en bil før klokken seks i eftermiddag og er ennå ikke kommet tilbake. Nå gjelder det å få fatt på chaufføren.

– Det er ikke nødvendig, svarte Stephanson, fru Theresa kom tilbake for tyve minutter siden. Hun er på hotellet. Jeg trodde hun var forsvunnet igjen og at det var det De mente.

Gøsta følte sig øieblikkelig lettet.

– Men hvad iallverden er det skjedd? Noe ubehagelig? spurte han.

– Jeg har ikke snakket med henne. Hun er tydeligvis vendt tilbake i god behold. Men det er inntruffet en rekke besynderlige sammentreff. Det er en mann med i spillet, en fremmed.

– En utlending?

– Jeg vet ikke sikkert, men jeg antar det. Jeg har aldri sett ham tidligere. Han må være kommet til byen ganske nylig.

Kriminalbetjenten tilføiet eftertenksomt, halvt for sig selv:

– Nå forstår jeg hvorfor han gikk med den store kappen.

Skuespilleren stirret uforstående på ham.

79– Kappen? spurte han.

– Han var nemlig enarmet.

– De må forklare Dem nærmere, sa Gøsta Ericson strengt.

Kriminalbetjenten svarte med et spørsmål:

– Kjenner De hotell «Tripolis»?

Boken er utgitt av Høgskolen i Oslo og Akershus

Last ned

Last ned hele boken til mobil/nettbrett i .epub-format eller som .mobi.
Du kan også skrive ut boken som .pdf eller html.

Om Hvorledes dr. Wrangel kom

I kriminalromanen Hvorledes dr. Wrangel kom av Stein Riverton (psev. for Sven Elvestad) er det meste av handlingen lagt til Gøteborg i Sverige. Forretningsmannen Carlo Cathfield blir funnet død på et hotellrom. Skjøt han seg selv eller ble han myrdet? Er Fru Theresa Cathfield involvert? Og hvem er egentlig den mystiske David Berglund? Dr. Henning Wrangel tar saken.

Hvorledes dr. Wrangel kom ble først publisert som føljetong i A-magasinet i 1927. I 1939 ble den første gang utgitt i bokform, versjonen der er noe omarbeidet og revidert. Bokselskaps utgave er basert på 1939-utgaven.

Les mer..

Om Stein Riverton

Pseudonym for Sven Elvestad. Elvestad skrev omkring 100 detektivfortellinger, utgitt under pseudonymene Kristian F. Biller og Stein Riverton. Disse fortellingene ble svært populære blant publikum og ble oversatt til flere språk.

Les mer..

Faksimiler

For denne boken finnes det også faksimiler tilgjengelig:

Del boken

Tips dine venner om denne boken!

Del på Twitter
Del på Facebook

Gå ikke glipp av ett eneste ord.

Fyll ut e-posten din under så vi kan varsle deg når nye verk publiseres.