Hvorledes dr. Wrangel kom

av Stein Riverton

Boman begynner angrepet.

– Jeg kan ikke innse, sa advokaten, hvorfor det er nødvendig å forhale saken, den har vært trenert lenge nok. Klokken halv ni vil det bli utstedt arrestordre.

– De har beregnet det slik, bemerket Wrangel, at De kan treffe kriminalpolitiets chef klokken åtte. Så vil det ta Dem en halv times tid å forklare ham saken. Og så vil arrestasjonen følge.

– Akkurat.

171– Da må jeg si, at det var et lykkelig innfall av Dem å opsøke mig i aften. Jeg tviler ikke på at politichefen vil finne indisiene overbevisende og gi ordre til arrestasjonen. De, hr. advokat, vil så ha anledning til å triumfere en times tid. Men heller ikke lenger. For i tilfelle må fru Theresa løslates igjen klokken halv ti.

– Og hvorfor det?

– For i løpet av den timen vil det være kommet op nye ting som gjør løslatelsen nødvendig.

Alexis Boman fingret nervøst med en sigarett og kikket på doktoren over brilleglassene.

– Jeg har latt mig fortelle at De liker sensasjonelle vendinger i en sak. Det er kanskje et sånt kup De forbereder for morgendagen?

– Jeg liker slett ikke sensasjonelle vendinger, svarte Wrangel skarpt, men ofte blir mine bevegelser overraskende, fordi andre som arbeider med saken, ikke gir mig tid til å la den få et normalt forløp.

Advokaten satt og tenkte sig om en stund. Så sa han:

– Det gjelder en time. Det vilde egentlig være stridig av mig å nekte Dem en times respitt. Altså sier vi klokken halv ti.

– Takk, sa Wrangel, til gjengjeld skal jeg oplyse Dem om, at jeg ganske riktig forbereder et kup, som De behager å kalle det. Hvis De vil kikke mig i kortene, kan De få anledning til det mellem klokken halv ni og halv ti på politichefens kontor.

– De skal finne mig på pletten.

*

Wrangel så ut til å være i usedvanlig godt humør resten av aftenen. Gøsta Ericson minnedes 172ham som i gamle dager. Han fortalte noen anekdoter fra sitt arbeide, og kom også med noen bemerkninger om sin nettop overståtte sykdom. Det hadde gått på livet løs. Flyets fører var blitt drept og man fryktet også en stund for dr. Wrangels liv.

– Kanskje kan jeg takke den ypperlige danske læge for mitt liv, sa han, uten professor Fiedlers dyktighet hadde jeg sikkert ikke stått det igjennem. Han tilbringer alltid en måneds tid om høsten i Dalarne, og jeg gleder mig til å hilse på ham når han reiser tilbake. Han vil besøke mig her i Göteborg.

Det var ved denne leilighet Alexis Boman spurte ham:

– Og De føler Dem helt restituert?

– Absolutt, svarte Wrangel.

Samtalen ved bordet blev avbrutt to ganger. Den ene gang, da fru Theresa passerte gjennem spisesalen ved siden av kaptein Farace. Den annen gang ved at dr. Wrangel blev kalt til telefonen.

Det var Stephanson som ringte fra politistasjonen.

– Vi har ham nå, sa Stephanson.

– Hvem?

– Ham jeg skulde finne imorgen tidlig. Det blir altså ikke nødvendig å reise derut.

– Hvordan har De fått fatt på ham?

– Han er på en måte kommet av sig selv. Det var noe spetakkel nede på kafé «Jernbäraren» og så blev han arrestert sammen med et par andre. Men jeg må forberede Dem på en skuffelse.

– Jeg kan gjette mig til hvad det er, sa Wrangel, fingeravtrykkene stemmer ikke.

– Nei, de stemmer ikke.

– Godt. Han må naturligvis ikke vite noe om den egentlige grunn til vår interesse for ham.

173– Nei. Han aner ingen ting.

Dr. Wrangel stod en stund og tenkte sig om, før han gikk inn i restauranten igjen.

– Fingeravtrykkene stemmer ikke, mumlet han for sig selv, så er det den andre –.

Efter festen, som trakk temmelig lenge ut, hadde dr. Wrangel lyst til å gå av sig støien og sigarrøken. Han tok farvel med de andre i vestibylen og spaserte ut i byen.

I en av Kungsparkens alléer blev han stanset av en mann som likesom løsnet sig ut fra mørket som en skygge. Det var Stephanson.

– Fremdeles på vakt? spurte Wrangel.

Stephanson pekte inn mot parken.

– Der går de, sa han.

Dr. Wrangel så to mørke skygger, to herrer som forsvant i en av alléene.

– Hvem er det? spurte Wrangel, jeg synes den ene var kaptein Farace.

– Det er ham også. Det inntreffer stadig overraskelser i denne saken. Jeg har sett signor Paolo flykte for den enarmede franskmann som for en dødsfiende. Og nå spaserer de sammen som gamle venner.

Dr. Wrangel tok Stephanson i armen og trakk ham med sig den andre veien.

– Det er sent, sa han, og De trenger ro. Det blir sikkert meget arbeide imorgen.

– Men de to der borte?

– De har vel noe viktig å snakke om.

– Men hvis det nå skulde skje noe, sa Stephanson urolig.

Dr. Wrangel svarte skarpt:

– Så la det skje! Kom!

*

174Det er morgenen efter på politistasjonen. Ved et bord foran en gul skranke sitter en politifullmektig. Han er nettop ferdig med en av delinkventene, en gammel, forhutlet tiggertype, som får den vanlige mulkt for fyll og blir ført ut.

Så melder en politikonstabel ved døren:

– Den siste!

– Det er ham, sier Stephanson til dr. Wrangel, som står avventende i en vindusnisje sammen med politichefen.

Dr. Wrangel så utålmodig på klokken.

– Jeg venter advokat Boman, sa han, jeg vilde gjerne han skulde overvære forhøret. Det er besynderlig at han ikke er kommet ennå. Nå, der hører jeg stemmen hans.

Døren til sideværelset blev åpnet og advokat Boman viste sig. Han blev stående en stund på terskelen og så på de andre. Det var tydelig at han var sterkt ophisset.

– Jeg ber om undskyldning for at jeg kommer sent, sa han.

– De behøver ikke forklare Dem nærmere, bemerket dr. Wrangel, jeg kan se på Dem at det må være hendt noe.

Advokat Boman kastet den brune dokumentmappen på bordet med et smell og utbrøt rasende:

– Forbanne mig om jeg forstår et ord av disse mennesker. Hverken av deres mening eller deres moral.

Boken er utgitt av Høgskolen i Oslo og Akershus

Last ned

Last ned hele boken til mobil/nettbrett i .epub-format eller som .mobi.
Du kan også skrive ut boken som .pdf eller html.

Om Hvorledes dr. Wrangel kom

I kriminalromanen Hvorledes dr. Wrangel kom av Stein Riverton (psev. for Sven Elvestad) er det meste av handlingen lagt til Gøteborg i Sverige. Forretningsmannen Carlo Cathfield blir funnet død på et hotellrom. Skjøt han seg selv eller ble han myrdet? Er Fru Theresa Cathfield involvert? Og hvem er egentlig den mystiske David Berglund? Dr. Henning Wrangel tar saken.

Hvorledes dr. Wrangel kom ble først publisert som føljetong i A-magasinet i 1927. I 1939 ble den første gang utgitt i bokform, versjonen der er noe omarbeidet og revidert. Bokselskaps utgave er basert på 1939-utgaven.

Les mer..

Om Stein Riverton

Pseudonym for Sven Elvestad. Elvestad skrev omkring 100 detektivfortellinger, utgitt under pseudonymene Kristian F. Biller og Stein Riverton. Disse fortellingene ble svært populære blant publikum og ble oversatt til flere språk.

Les mer..

Faksimiler

For denne boken finnes det også faksimiler tilgjengelig:

Del boken

Tips dine venner om denne boken!

Del på Twitter
Del på Facebook

Gå ikke glipp av ett eneste ord.

Fyll ut e-posten din under så vi kan varsle deg når nye verk publiseres.