Hvorledes dr. Wrangel kom

av Stein Riverton

Professor Fiedler.

Professor Fiedler var ennå ikke kommet, så Wrangel blev sittende en stund i en av hotellets små salonger i samtale med Stephanson. Kriminalbetjenten hadde for en times tid siden truffet professoren for utgående. Han skulde avlegge en 195visitt hos en av sine videnskapelige forbindelser. Wrangel ventet tålmodig. Stephanson syntes han var i usedvanlig godt humør og tilskrev det den suksess han hadde hatt i fektningen mot Alexis Boman. Det var virkelig kommet noe innsmigrende og lyst over Wrangel. Det var likesom et stormende uvær var trukket over og hadde gitt plass for en blid og velgjørende ro.

Stephanson var fremfor alt interessert i tilfellet Samuel Kattberget. Han anså det for gitt, at de nå hadde morderen innenfor lås og lukke. Wrangel smilte tvetydig, men uttalte sig ikke nærmere.

– Men det er en gåte for mig, sa Stephanson, hvordan De sånn uten videre kunde opgi navn og adresse på ham. Hadde De visst det lenge?

– I flere dager, svarte Wrangel, men jeg hadde ikke tenkt å la bomben springe så fort. Jeg blev tvunget til det ved advokat Bomans pågående fremferd. Slik som saken lå an, måtte det foretas en arrestasjon og jeg vilde ikke at det skulde bli fru Theresa.

– Men hvad var det egentlig som førte Dem frem til Samuel Kattberget?

– Det var en uhyre enkel kombinasjon, svarte dr. Wrangel. Det var den gamle hotellvertinnen som bragte mig på tanken. Husker De vår første samtale med henne?

– Jeg husker bare at hun var ytterst mistenksom mot Dem og meget optatt av signor Cathfields tidligere besøk.

– Det hele er den enkleste matematikk, sa Wrangel. Jeg var straks klar over at en mann som signor Cathfield måtte ha en særskilt viktig grunn for å besøke det lille skitne hotellet. Da jeg fikk vite navnet på hotellets tidligere eier, hadde jeg 196forbindelsen klar. Navnet røbet slektskapet. De husker at signoren hadde spurt efter fyrsteværelset, og Lindskog sa at han hadde smilt så ondskapsfullt. Det kunde selvfølgelig ikke bety noe annet, enn at han var dypt krenket og rasende. Jeg tenkte straks: Han har satt penger i hotellet, og slektningen har snytt ham. Han har beskrevet hotellet som et luksushotell med fyrsteværelser og lignende, og han har sikkert sendt fotografi av bygningen med det store, prangende skiltet. Han har fantasi, den gamle hestetyven. Men jeg grep ikke inn på det tidspunkt, for situasjonen var altfor usikker. Men så kom tyveriet av dokumentene fra Bomans kontor. Da skjønte jeg at Samuel var blitt skremt av avisnotisene. Han forstod at signor Cathfield ganske sikkert hadde efterlatt sig papirer som kunde avsløre hans bedragerier med hotellet. Han vilde ha dem vekk for enhver pris.

– Fordi de også avslørte hans forhold til mordet.

Wrangel stirret åndsfraværende ut i luften.

– Den gamle krøtterhandleren visste ikke da, at vi hadde konstatert et mord, sa han.

Stephanson reiste sig og begynte å drive urolig frem og tilbake.

– Men når vi igjen kommer tilbake til hotellet, sa han, så ruller vi igjen op alt det, som fremdeles er uopklart. David Berglund … Kofferten med stein i …

Wrangel la hånden på skulderen hans.

– Det er kanskje det gamle spill om sideløpende begivenheter, sa han. En forbrytelse som denne kan ikke stå isolert, fordi den griper dypt inn i de daglige hendelser. Fra samme øieblikk mordet er begått, har det innfiltret sig i andre foreteelser. 197Før man har et klart billede av motivene, virker de sideløpende hendelser forstyrrende. Det er først når alt er opklart, at man kan se hvor hver ting hører hjemme. –

Så kom professoren. Gjensynet med Wrangel var meget hjertelig. Han betraktet ham fra alle sider med glad nysgjerrighet. Så truet han til ham med fingeren og sa mildt bebreidende:

– Allerede i arbeide, hører jeg. Det er kanskje for tidlig. Men forresten ser De fortreffelig ut. De har fått Deres levende uttrykk tilbake. Sist jeg så Dem, var det noe dødt og grublende over Dem. De har sikkert hatt godt av å vende tilbake til livet og dets vanskeligheter.

De to gamle venner blev enige om å spise sammen. Før Stephanson gikk, sa Wrangel til ham:

– De treffer sikkert kaptein Farace. Hvis han ytrer noe ønske om å få snakke med mig, så si at jeg spaserer i Kungsparken hver aften ved 11-tiden.

– Virkelig, svarte Stephanson stussende. Det visste jeg ikke.

– Nei, det er nok så. Jeg går aldri der på den tiden, men De kan si det allikevel. Jeg skal iallfall sikkert være der i kveld.

Wrangel og professor Fiedler pratet en stund før måltidet. Wrangel vilde igjen komme inn på sin overståtte sykdom, men Fiedler avbrøt ham:

– Det er mitt råd til alle rekonvalesenter, at de ikke skal tenke mer på det som er forbi. Først når sykdommen også er glidd bort fra tankene, kan man si at den er helt overvunnet.

– Det er noen rent praktiske oplysninger jeg vil ha bekreftet, svarte Wrangel. Flyveulykken fant sted den tolvte juni, ikke sant?

198– Den nøiaktige datoen husker jeg ikke. De blev samlet op under den knuste maskinen. Den var styrtet ned fra en ganske liten høide.

– Jeg har spekulert en del på, hvorfor ambulansen bragte mig til Deres klinikk og ikke til lægevakten.

– Jo, det skal jeg forklare Dem, svarte professoren livlig. I begynnelsen trodde man De var ved full bevissthet og ikke videre såret. De snakket klart og tydelig og sa at De vilde bli ført til min klinikk.

– Jeg husker ikke noe av det.

– Den slags fenomener er ikke sjeldne under bevisstløshet. Det er en slags logiske feberfantasier. Jeg kom selv straks til stede da De blev båret inn i klinikken, og skjønt det var et par år siden De hadde sett mig, gjenkjente De mig straks. Kjære venn, sa De, det er ikke så farlig. Jeg så da, at det var galt fatt med hodet Deres, men jeg trøstet Dem med at det bare vilde bli en affære på en ukes tid. De kunde ikke ha hatt noen smerter. Som bevis på hvor besynderlig klar De var, kan jeg fortelle Dem at De ba om å få toalettsakene sendt til klinikken fra hotell Dagmar.

– Fra hotell Dagmar, gjentok Wrangel forundret.

– Naturligvis. Hvorfor forbauser det Dem. De pleide jo alltid å ta inn på hotell Dagmar. Send bud til nummer 24 efter mine saker, sa De. De husket endog værelsesnummeret. Men så i løpet av noen minutter blev De uklar, og så var det ikke mange fornuftige ord å få ut av Dem. Bevisstløsheten varte i åtte dager. Nå kan jeg si Dem, at Deres tilstand var ytterst betenkelig. En mindre god konstitusjon enn Deres vilde ha bukket under.

199– Husker De ikke et eller annet av det jeg sa mens jeg var bevisstløs. En setning. Et navn.

Professoren rystet misfornøid på hodet.

– Nå er vi altså midt oppe i sykehistorien igjen, sa han, og jeg som trodde vi skulde ha en hyggelig eftermiddag. Jeg kan ikke si noe eksakt. Det var likesom De hele tiden var under en narkose. Og det er virkelig umulig å huske hvad bedøvede mennesker prater om. Det var vel mest flyktige erindringer fra Deres arbeide.

– Nevnte jeg noen gang navnet David Berglund?

Professoren rykket til.

– Ja, svarte han bestemt, nå husker jeg det. Det var et navn som kom ofte igjen i Deres fantasier.

– Takk, svarte Wrangel. Så skal jeg ikke spørre mer. Det var en av de tingene jeg vilde vite. Og nå ser jeg, at hovmesteren kommer for å si at det er servert. Kom, kjære venn, så skal vi allikevel forsøke å få en hyggelig dag ut av det.

Utpå kvelden var Wrangel tilbake på sitt hotellværelse. Han satte sig straks til skrivebordet og begynte å arbeide. Men først la han klokken foran sig på bordet; det kunde tyde på at han skulde være ferdig til en bestemt tid. Da han hadde skrevet en times tid, ringte portieren og sa at kaptein Farace ønsket å tale med ham.

– La ham komme, sa Wrangel.

Efter denne telefonbeskjeden fikk Wrangel et besynderlig hastverk med å forandre forskjellige ting i værelset. Han flyttet skrivebordet til side, så det blev bedre plass. Derefter skjøv han den store klubbstolen over mot vinduet. Så tok han makelig plass i stolen. Han satt med ansiktet mot 200vinduet og ryggen mot døren. Den øverste del av hodet var synlig over stolkanten. Da kapteinen banket på, svarte han kom inn! uten å reise sig. Og da kapteinen var kommet inn i værelset, spurte han stillferdig, men fremdeles uten å bevege sig:

– Kaptein Farace, De er formodentlig kommet for å si at De reiser. I så fall gleder det mig, for det er den eneste fornuftige utvei.

Boken er utgitt av Høgskolen i Oslo og Akershus

Last ned

Last ned hele boken til mobil/nettbrett i .epub-format eller som .mobi.
Du kan også skrive ut boken som .pdf eller html.

Om Hvorledes dr. Wrangel kom

I kriminalromanen Hvorledes dr. Wrangel kom av Stein Riverton (psev. for Sven Elvestad) er det meste av handlingen lagt til Gøteborg i Sverige. Forretningsmannen Carlo Cathfield blir funnet død på et hotellrom. Skjøt han seg selv eller ble han myrdet? Er Fru Theresa Cathfield involvert? Og hvem er egentlig den mystiske David Berglund? Dr. Henning Wrangel tar saken.

Hvorledes dr. Wrangel kom ble først publisert som føljetong i A-magasinet i 1927. I 1939 ble den første gang utgitt i bokform, versjonen der er noe omarbeidet og revidert. Bokselskaps utgave er basert på 1939-utgaven.

Les mer..

Om Stein Riverton

Pseudonym for Sven Elvestad. Elvestad skrev omkring 100 detektivfortellinger, utgitt under pseudonymene Kristian F. Biller og Stein Riverton. Disse fortellingene ble svært populære blant publikum og ble oversatt til flere språk.

Les mer..

Faksimiler

For denne boken finnes det også faksimiler tilgjengelig:

Del boken

Tips dine venner om denne boken!

Del på Twitter
Del på Facebook

Gå ikke glipp av ett eneste ord.

Fyll ut e-posten din under så vi kan varsle deg når nye verk publiseres.