Hvorledes dr. Wrangel kom

av Stein Riverton

Den siste dag.

Stephanson hadde spekulert meget på dr. Wrangels besynderlige optreden efter møtet på politistasjonen. Han hadde inntrykk av at Wrangel var en mann som reiste sig fra bordet efter å ha kastet et siste blikk på spillet, – ikke fordi spillet var ferdig, men fordi stillingen var slik, at det var endelig avgjort. Han forstod av Wrangels sørgmodige og åndsfraværende vesen at avgjørelsen innebar et tragisk moment. Samtalen med den enarmede franskmann hadde direkte forskrekket 205ham. Han ante den brytning som hadde funnet sted mellem Farace og Wrangel. Hvad var det som lå bak? Stephanson kunde ikke la være å tenke på Wrangels tydelige begeistring for fru Theresa. Men i de siste dagene var Farace kommet til som den nye mann. Skulde den siste kamp i denne uhyggelige mordaffæren utkjempes mellem to menn som var dødelig forelsket i fru Theresa?

Da han traff Gøsta Ericson ut på aftenen, gjorde han forsiktig rede for sine mistanker. Hans nervøse iver gjorde et sterkt inntrykk på skuespilleren.

– Jeg har vært urolig i hele dag, sa Gøsta, jeg hadde en samtale med fru Theresa, og da jeg gikk fra henne hadde jeg en bestemt følelse av at det var kommet en ny ting til, noe uventet og fryktelig som vi ikke har forutsett. Hun er fortvilet. Jeg forsøkte å berolige henne med å si, at efter det som var skjedd, kunde det ikke være tale om å foreta noe skritt mot henne. Jeg vet det, svarte hun, men det er slett ikke det, det er ikke det. Så kom hun halvt for sig selv med en mystisk uttalelse om at hun trodde nervene hans var brutt sammen. Mener De dr. Wrangel? spurte jeg. Det svarte hun ikke på. Hvem er det hun mener? Kanskje franskmannen?

Stephanson bemerket alvorlig:

– Når De sier franskmannen, så er det bare noe De trøster Dem med, noe De gjerne vil tro. Det kan likeså gjerne være Wrangel. De må innrømme at det er foregått en besynderlig forandring med ham i de siste fireogtyve timer.

– Ja, påfallende. Jeg for min del er sikker på at han kom for tidlig op i denne saken. Han var 206nok ennå en syk mann, da han begynte å interessere sig for den i Lysekil.

– Og så har jeg fått greie på, tilføide Stephanson, at det ikke er tilfeldig professor Fiedler er kommet her. Det er Wrangel som har telegrafert efter sin gamle læge.

– Jeg vet det, svarte Gøsta Ericson, og jeg spurte ham også idag, om han hadde telegrafert efter Fiedler fordi han fremdeles følte sig syk. Han benektet det bestemt. Men han gav mig forresten et gåtefullt svar. Jeg har villet ha ham her, sa han, fordi jeg ønsker å stille ham noen spørsmål, og svarene på dem avslutter beviskjeden. Hvilken beviskjede? spurte jeg, snakker du om mordet? Ja, det gjør jeg, svarte han. Men hvorfor var det nødvendig for Fiedler å komme helt hit til Göteborg, spurte jeg, kunde du ikke ha skrevet? Det var det ikke tid til, sa han. Jeg har sjelden hørt så enkle ord sagt med et så truende alvor. Siden gikk jeg til Fiedler. Jeg må innrømme, at professoren slett ikke var urolig. De har spist sammen og pratet om gamle minner. Det er det hele. Wrangel vilde også ha rede på visse enkeltheter ved sin sykdom. Men jeg kan ikke forstå hvilken forbindelse det er mellem dette og mordsaken. Fiedler aner jo ikke noe om hele affæren.

Stephanson fortalte nå om sin samtale med Farace.

– Det er tydelig, sa han, at Wrangel planlegger et møte mellem sig og Farace i parken. Det er som om han ønsker å fremtvinge en kamp. Eller noe enda verre, – et overfall.

Gøsta Ericson satt en stund og tenkte sig om.

– Vi må forhindre det møtet, sa han.

207– Det blir kanskje vanskelig, svarte krimlnalbetjenten. Men jeg vil iallfall være til stede.

– Skjønt det naturligvis er i strid med Wrangels ønsker.

– Sikkert.

– Og skjønt han aldri har vært redd for et overfall.

– Aldri. Men hans personlige mot spiller ingen rolle her. Hvis nervene hans er gått i stykker, så drives han av fortvilelse. Kanskje av ønsket om å bringe saken til ophør, selv om det skulde koste ham meget. Og selv om det skulde skje ved å ødelegge den han elsker. Slik som saken ligger an i øieblikket, har den helt forandret karakter. Tenk over dr. Wrangels stilling idag. Jeg må uvilkårlig minnes det gamle sagnet om ham som samlet spydoddene i sitt bryst for å bane vei for sine venner. Jeg tror det er franskmannen Farace som er hovedmannen. Ingen spør lenger efter den lille Paolo, knapt nok efter fru Theresa selv. Da Farace uventet dukket op her i byen var det fru Theresa som var truet. Jeg har med egne øine sett hennes forskrekkelse under deres første møte på Stadshotellet i Kungälv. Så kom signor Paolo inn i slaglinjen. Det er ganske sikkert at et blodig sammenstøt mellem Paolo og Farace blev forhindret den natten. Nå er Paolo ute av spillet. I stedet samler nå det uhyggelige mørke sig omkring Wrangel selv. Og jeg er sikker på at han går ubevæbnet til det møtet han vet vil finne sted.

Efter denne samtalen etablerte Gøsta Ericson og Stephanson et intimere samarbeide for å bevokte Wrangel. Det, at han ikke vilde ta imot noen, øket deres uro. De mobiliserte også Fiedler, men heller ikke han slapp inn. Wrangel satt time 208efter time på sitt værelse. Et par ganger forlangte han kaffe. Stephanson fikk fatt på kelneren. Om Wrangel var syk? Om han var nervøs? Nei, slett ikke, svarte mannen, Wrangel var rolig som vanlig. Og dessuten var han påfallende vennlig og blid, noe som ikke alltid hadde vært tilfellet. Han satt og skrev hele tiden.

Stephanson la beslag på et værelse hvorfra det var utsikt til Wrangels vindu. Tiden gikk, lysene blev tendt. Nå og da kunde de se skyggen av ham mot gardinet. Han gikk et par ganger frem og tilbake, så satte han sig igjen til skrivebordet. Pr. telefon hadde Stephanson hele tiden underretning om de andre av dramaets personer. Han fikk vite at Farace var kommet til sitt hotell ved syv-tiden. Han hadde skrevet et par brev og var gått ut igjen klokken åtte. Så avla han et besøk hos fru Theresa, men det varte bare noen få minutter. Efterpå hadde han satt sig på Palace bar.

Ved ni-tiden hendte noe merkelig. Gjennem sin forbindelse med portierlosjen fikk Stephanson vite, at fru Theresa hadde ringt og bedt om en samtale med Wrangel. Wrangel svarte at han skulde opsøke henne neste dag ved ni-tiden. Han vilde altså heller ikke ta imot fru Theresa.

Utpå kvelden begynte et tett regnvær å sive ned fra himlen. Ericson og Stephanson konstaterte at aftenen vilde bli mørk. Eftersom tiden for møtet nærmet sig, øket deres nervøsitet, kanskje mest fordi det ikke hendte noe som kunde gi dem en pekepinn om hvad som skulde skje. De var fordømt til passivitet. Ved ti-tiden blev det banket på døren. Stephanson gikk og lukket op.

Det var fru Theresa.

Hun sa ikke noe til å begynne med, men blev 209stående og støttet sig til dørkarmen som om hun holdt på å besvime.

Hun var meget blek og ophisset.

– Han lyver, sa hun. Hjelp mig.

Boken er utgitt av Høgskolen i Oslo og Akershus

Last ned

Last ned hele boken til mobil/nettbrett i .epub-format eller som .mobi.
Du kan også skrive ut boken som .pdf eller html.

Om Hvorledes dr. Wrangel kom

I kriminalromanen Hvorledes dr. Wrangel kom av Stein Riverton (psev. for Sven Elvestad) er det meste av handlingen lagt til Gøteborg i Sverige. Forretningsmannen Carlo Cathfield blir funnet død på et hotellrom. Skjøt han seg selv eller ble han myrdet? Er Fru Theresa Cathfield involvert? Og hvem er egentlig den mystiske David Berglund? Dr. Henning Wrangel tar saken.

Hvorledes dr. Wrangel kom ble først publisert som føljetong i A-magasinet i 1927. I 1939 ble den første gang utgitt i bokform, versjonen der er noe omarbeidet og revidert. Bokselskaps utgave er basert på 1939-utgaven.

Les mer..

Om Stein Riverton

Pseudonym for Sven Elvestad. Elvestad skrev omkring 100 detektivfortellinger, utgitt under pseudonymene Kristian F. Biller og Stein Riverton. Disse fortellingene ble svært populære blant publikum og ble oversatt til flere språk.

Les mer..

Faksimiler

For denne boken finnes det også faksimiler tilgjengelig:

Del boken

Tips dine venner om denne boken!

Del på Twitter
Del på Facebook

Gå ikke glipp av ett eneste ord.

Fyll ut e-posten din under så vi kan varsle deg når nye verk publiseres.