Hvorledes dr. Wrangel kom

av Stein Riverton

Fru Theresas ekteskap.

Hun blev liggende tilbakelenet i stolen og så på dr. Wrangel med en underlig, nesten barnslig nysgjerrighet, hun vilde konstatere hvilket inntrykk denne tilståelse gjorde på ham. Det lå en slags verdsettelse i det. Hun vilde med en gang vite hvor langt hun kunde stole på ham.

30Dr. Wrangel reiste sig som en læge efter en konsultasjon. Han gjorde et slag frem over gulvet og stanset en stund i den åpne altandøren. Så vendte han sig igjen mot henne. Da han snakket, var det ingen ting i tonefallet som røbet overraskelse eller forferdelse. Enda mindre fiendskap. Hun la merke til den tørre, forretningsmessige tonen og gav ham et takknemlig blikk.

– Efter det De nettop har sagt, er det vel unødvendig å spørre Dem om hvordan Deres ekteskap har vært.

– Det kan De jo også spørre den unge Paolo om min manns sønn av første ekteskap. Jeg hører at han er kommet.

– Jeg kan på forhånd tenke mig til svaret, sa doktoren, nemlig at De har trengt Dem inn i familien, at De har benyttet Deres ungdom og skjønnhet til å fordreie hodet på den gamle – og endelig at De har fått ham drept for å få fatt i pengene hans.

– Noe lignende ja, med den tilføielsen at jeg giftet mig for å redde min familie fra økonomisk ruin. Dette siste er sikkert riktig. Man tar ikke den ting så sentimentalt nede i Syden. Ekteskapet er anderledes der enn her. Kjærligheten spiller en underordnet rolle.

– Men Deres mann elsket Dem vel?

– Ja, han elsket mig. Og han var meget ulykkelig. lallfall i de første årene vi var gift. I begynnelsen kunde jeg ikke la være å føle en slags medlidenhet med ham. Jeg så at han led meget, fordi han tørstet efter en kjærlighet jeg ikke kunde gi ham. Kanskje kunde denne medlidenhet i årenes løp ha gått over til ømhet. Vanen gjør jo så meget. Men så forandret han helt sin optreden overfor 31mig. Og litt efter litt blev mitt hjerte fylt av hat. Et hat som jeg ikke var herre over, fordi det var et opkomme i mitt indre.

Dr. Wrangel avbrøt henne.

– Vet De, sa han, at hvis De stod frem i retten med slike uttalelser, vilde De ganske sikkert bli dømt.

– Men jeg taler jo heller ikke til en rett. Jeg taler til et menneske. Og jeg vet hvad De sitter og tenker på nå. Jeg hadde rikelig anledning til å tilfredsstille mitt hat, mener De. Nemlig ved å være min mann utro. Jeg har aldri bedratt min mann. Tror De det også?

– Jeg har innstilt mig på å tro alt De sier, selv det utroligste.

–Å, De velger en spøkefull form. Det er naturligvis umulig for Dem å svare anderleles på et sånt spørsmål. Men jeg har elsket. En gang. Like så ubetvingelig som jeg har hatet. Det var i det annet år av mitt ekteskap. Det var en ung italiensk kolonist, som hadde en liten eiendom der nede, en vinhave, – og en slik mann regnes for å være meget fattig. Når man tar hensyn til den sosiale klasseforskjellen i landet, var det mer enn en skandale. «Selskapet» forstod og snakket om saken. Jeg kunde jo umulig skjule mine følelser, jeg var også ganske ung den gangen, jeg hadde aldri elsket før og kjente den første kjærlighet i en slags salig forundring og beruselse. Gud, hvor jeg var grenseløst lykkelig og grenseløst ulykkelig på samme tid. Når jeg tenker på de månedene, kan sinnet ennå fylles av en slags blomsterduft som gjør mig syk. Min mann opdaget hvordan det var fatt, og jeg tilstod alt i ekstatisk skadefryd. Jeg var så ung. Og dum, kanskje.

32– Hvad sa Deres mann?

– Ikke noe. Ikke noe jeg husker iallfall. Derimot husker jeg hvordan han så ut. Det var likesom han lukket sig. Som om det kom en stenmaske for ansiktet. Han forstod naturligvis, at han var blitt rammet av livets ubønnhørlighet. Siden snakket han ikke til mig på flere dager, og efterpå lot han som om det ikke var skjedd noen ting. Men mig kunde han ikke bedra. Han hadde kjempet sig frem til en beslutning. Bak den kulde og korrekthet som han la for dagen, flammet ennå den eldre manns kjærlighet, den siste kjærlighet. Når han ikke kunde opnå å bli gjenelsket, hadde han besluttet sig til å benytte kjærligheten på en annen måte. Kjærligheten har jo mange irrganger. Jeg forstod det ikke den gangen, jeg var bare forvirret og forskrekket. Senere har jeg forstått alt. Han vilde fortsette med å elske mig, men han vilde la mig lide samtidig.

– Finnes det ikke, fortsatte hun, også her i Norden slike ekteskaper, hvor mannen i sin krenkede erotiske forfengelighet lar hustruen gå som det forakteligste vesen i huset, ja verre enn en tjenestepike, fordi han allikevel ikke kan undvære henne? Men hvilken makt har ikke en mann under de eksotiske forhold der syd? Og under innflytelse av en barbarisk tradisjon om kvinnens absolutte underkastelse og betjent av slavisk hengivne og stumme tjenestefolk. Og i et stort hus! Å, når jeg tenker på det grusomme, store huset hvor jeg kunde gå omkring som en fremmed, fordi jeg ikke engang visste hvor stort det var… Og så de metertykke veggene og de store tunge teppene som dempet alle klager og skrik… Og så de veldige murene omkring! Men det verste var kanskje 33hver time på dagen å måtte møte min manns ansikt. Det var ikke alltid følelsesløst. Tvertimot. Det kunde nå og da gnistre av en intens triumf, som om han vilde si: Slik har du altså villet det. Slik vil jeg også ha det. Og i all fremtid … Siden jeg ikke kunde ofre min kjærlighet på ham, skulde jeg heller ikke få kaste min ømhet på andre eller annet. Alt jeg blev glad i, blev tatt fra mig – mine tjenere, hundene mine, bøkene mine. I stedet blev jeg overlesset med en luksus som gjorde tilværelsen enda ødsligere for mig, juveler, biler, praktfulle klær. Jeg måtte jo representere, og «Selskapet», dette motbydelige rasksammen av internasjonale kolonister og arabiske barbarer, skulde fremforalt ikke merke noe. Jeg lærte mig til å forakte rikdom, denne kalde prakt, som bare dekket en blodig smerte. Og jeg skal altså nå ha begått en sjofel forbrytelse for å få fatt i mer penger. Nei, for det kunde jeg ikke gjøre det, ikke for det.

– Og den annen? spurte dr. Wrangel lavmælt, den unge vinbergeieren, hvor blev det av ham?

Fru Theresa for sammen under sjalet, som om hun frøs igjen.

– Det er fryktelig å tenke på det, sa hun. Jeg så ham ikke senere. Han blev rammet av min manns hevn. En systematisk og grusom hevn. Jeg har jo fortalt Dem at han var en fattig mann, ikke stort mer enn en simpel arbeider. Det var lett for min mann å få ham ødelagt ved hjelp av sine forbindelser og sine mektige innfødte venner. Hele vinhøsten hans blev tilintetgjort en natt. Noen måneder efter blev han borte. Formodentlig blev han puttet inn i et ørkenregiment, og det er i de fleste tilfeller det samme som døden. Slik gjør man med suspekte individer dernede.

34Hun reiste sig halvt op i stolen.

– Jeg gråter ikke mer, sa hun, jeg kan fortelle Dem dette uten synderlig bevegelse, som De ser. Jeg vil at De skal forstå min stilling. Livet har ingen verdi for mig lenger. Jeg innrømmer at jeg kunde ha begått forbrytelsen, men så vilde jeg også ha fortalt Dem det. De årene som kommer har i alle tilfeller ingen verdi for mig. Jeg har lidd så meget, at jeg likesom har holdt op å være til. Når denne saken er ute av verden søker jeg kanskje tilflukt i et kloster i Frankrike eller Italia…

Plutselig lyttet hun.

– Det er noen som er kommet inn i haven, sa hun.

Doktoren hadde også hørt fottrin og hviskende stemmer. Han gikk bort til den åpne verandadøren og så ut. To herrer var kommet innenfor havegrinden. Det var de to seilerne som var kommet med den blå kutteren, nordmannen og italieneren. Wrangel gikk tilbake til fru Theresa.

– Det er Deres sønn, sa han.

Hun smilte.

– De mener Paolo, sa hun, kall ham ikke min sønn. Jeg har ingen barn. Vet De forresten at han er eldre enn mig?

Paolo Cathfield og hans venn trådte inn med en viss forlegenhet. Fru Theresa blev sittende i sin stol i halvt liggende stilling.

Paolo kom frem først og hilste. Hun rakte ham hånden og Paolo ilte frem og førte den til sine leber. Det blev vekslet noen fraser på italiensk. Dr. Wrangel la merke til at Paolo kalte henne madame. Hans optreden var forøvrig preget av den ytterste høflighet.

– Vær så vennlig, signorino, å tale svensk, så 35denne herre også kan forstå hvad De sier. Han taler udmerket svensk, forklarte hun, signoren vilde at alle barna skulde lære hans morsmål.

– Ganske som madame behager, svarte Paolo. Han forestillet sin venn som konsul Andvig, en forretningsforbindelse. Da han hadde hørt dr. Wrangels navn, sa han:

– Madame forutser kanskje at jeg vil bringe på bane visse emner som ikke bør høres av fremmede. Og derfor – Han bukket mot dr. Wrangel.

– Dr. Wrangel er min venn og tillitsmann, svarte fru Theresa, det er nødvendig at han blir.

– Ganske som madame behager. Men jeg er kommet her i et anliggende som er av den ytterste viktighet for min familie, så jeg beklager at jeg ikke kan undlate å nevne visse ting som kanskje kan være ubehagelige å høre.

Dr. Wrangel grep inn.

– De har en meget høflig form, min herre, sa han, og jeg ber Dem beholde den. Forøvrig vil jeg oplyse Dem om at madame er meget trett. Det De har å si, må De si hurtig.

– Det kan være sagt med et råd, svarte italieneren irritert og med hevet stemme, et råd til madame. Madame må si mig hvor det er blitt av de verdier til over 25000 pund som min far hadde med på reisen.

– Verdipapirene, mener De? spurte doktoren.

– Er det De som skal svare mig, eller er det madame?

– De ser jo at madame er enig i min optreden. Altså er det jeg som skal svare Dem. Noen verdipapirer er ikke funnet efter Deres far. Han må altså ha disponert dem i levende live.

36– Nei.

– Hvad behager?

Italieneren slo med hånden på sin dokumentmappe.

– Jeg har her en liste over de verdipapirer min far hadde med, sa han.

– Jeg skal se på den senere, svarte dr. Wrangel rolig, jeg har ikke tid nå.

– Papirene må være stjålet

– Mener De det?

– Ja, jeg har funnet et av dem igjen i London, og det er omsatt efter min fars død.

Boken er utgitt av Høgskolen i Oslo og Akershus

Last ned

Last ned hele boken til mobil/nettbrett i .epub-format eller som .mobi.
Du kan også skrive ut boken som .pdf eller html.

Om Hvorledes dr. Wrangel kom

I kriminalromanen Hvorledes dr. Wrangel kom av Stein Riverton (psev. for Sven Elvestad) er det meste av handlingen lagt til Gøteborg i Sverige. Forretningsmannen Carlo Cathfield blir funnet død på et hotellrom. Skjøt han seg selv eller ble han myrdet? Er Fru Theresa Cathfield involvert? Og hvem er egentlig den mystiske David Berglund? Dr. Henning Wrangel tar saken.

Hvorledes dr. Wrangel kom ble først publisert som føljetong i A-magasinet i 1927. I 1939 ble den første gang utgitt i bokform, versjonen der er noe omarbeidet og revidert. Bokselskaps utgave er basert på 1939-utgaven.

Les mer..

Om Stein Riverton

Pseudonym for Sven Elvestad. Elvestad skrev omkring 100 detektivfortellinger, utgitt under pseudonymene Kristian F. Biller og Stein Riverton. Disse fortellingene ble svært populære blant publikum og ble oversatt til flere språk.

Les mer..

Faksimiler

For denne boken finnes det også faksimiler tilgjengelig:

Del boken

Tips dine venner om denne boken!

Del på Twitter
Del på Facebook

Gå ikke glipp av ett eneste ord.

Fyll ut e-posten din under så vi kan varsle deg når nye verk publiseres.