Jacob Aall

1773–1844

Jacob Aall var først og fremst forretningsmann og politiker. I 1814 var en han en av Eidsvoldsmennene. Han møtte for Nedenes Amt, var en av unionspartiets fremste talsmenn og deltok aktivt i utarbeidelsen av Grunnloven. Etter 1814 var han storingsrepresentant i flere perioder.

Aall ga ut en rekke verker, særlig populærvitenskapelige tekster om næring og handel. I 1838–39 ga han ut en oversettelse av Snorres kongesagaer. Hans mest kjente verk er Erindringer som Bidrag til Norges Historie fra 1800 til 1815 (3 bind, 1844-45), hvor han basert på egne erfaringer i detalj gjør rede for de politiske hendelsene i Norge og Norden rundt 1814.

Les mer:
Store norske leksikon
Norsk biografisk leksikon
Wikipedia


Tilgjengelige tekster i bokselskap.no:
Erindringer som Bidrag til Norges Historie fra 1800 til 1815,
bind 1, bind 2 og bind 3

Alle forfattere