Ivar Aasen

1813–1896

Ivar Aasen er kjent både i Norge og internasjonalt som skaperen av nynorsk skriftspråk, som dialektforsker og for sin arbeidsmetode. Han tilegnet seg store språkkunnskaper gjennom selvstudier i flere fremmedspråk og grammatikk.

I 1836 utarbeidet han en plan for hvordan man kunne få etablert et eget norsk skriftspråk til erstatning for dansk, som man fortsatte å bruke under unionen med Sverige. For Aasen var det viktig at språket var nasjonalt, men også at det var lett å lære og at det avspeilet nordmennenes eget talespråk: de norske dialektene. Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab i Trondheim tildelte Aasen et stipend som gjorde det mulig for ham å reise rundt i landet for å granske talemålet i bygdene. I årene 1842-46 reiste Aasen omkring i landet, først og fremst i dialektområdene vi kaller vestlandsk og midlandsk.

I 1848 utgav han Det norske Folkesprogs Grammatik og i 1850 Ordbog over det norske Folkesprog. Målet var å skape en stram skriftspråksnormal, og i 1853 kom Aasens Prøver af Landsmaalet i Norge med et forslag til norm for landsmålet. Forslaget var til dels omstridt fordi det i manges øyne var for preget av gammelnorsk og dermed ikke moderne nok. Aasen reviderte deretter Norsk Grammatik som kom i 1864, og Norsk Ordbog som kom i 1873. Et språkhistorisk viktig verk er dessuten Norsk Maalbunad fra 1876.

Under reisene samlet Aasen ikke bare inn språkprøver. Han samlet også inn folkeminner. Folkediktningen forente etter hans syn det gamle og det nye Norge kulturelt, og han utga derfor både eventyr og sagn, i tillegg til verker som Norske Ordsprog og Norsk Navnebog. I tillegg har Aasen et mindre, skjønnlitterært forfatterskap som omfatter syngespillet Ervingen, som ble spilt på Det Norske Theater allerede i 1855, og diktsamlingen Symra. Det mest kjente diktet derfra er «Nordmannen» som de fleste kjenner som sangen «Millom bakkar og berg».

Les mer i Store norske leksikon

Les mer i Norsk biografisk leksikon

Les mer hos Nynorsk kultursentrum (Aasen-tunet), der er også digitale utgaver av Symra og andre verker tilgjengelig.


Ivar Aasen, 1871
Fotograf: Carl Christian Wischmann
(public domain, Wikimedia Commons)


Tilgjengelige tekster i bokselskap.no:
Ervingen (1855)
Symra (1863)

Alle forfattere