Tryggve Andersen

1866–1920

Tryggve Andersen etterlot seg ingen stor litterær produksjon, men det han skrev regnes i dag blant noe av det beste i norsk litteratur.

Andersen vokste opp i en østlandsbygd i Mjøstraktene, og fortellinger og sagn han hørte der under oppveksten preger en del av hans verker. I 1885 ble han student og ble spådd en lysende karriere innen egyptologi, men to år senere forlot han universitetet for godt etter en skandale. I årene 1893-95 arbeidet han som kontorist på Hamar og fikk der mulighet til arkivstudier til det som skulle bli debutverket, I cancellirådens dage (1897). I cancellirådens dage ble en stor suksess og gjorde det mulig for Andersen både å reise utenlands og å fortsette den litterære karrieren. I 1898 utga han Digte og i 1900 kom romanen Mod kvæld. Men det er som novellist han kanskje er best kjent i dag. I årene 1904-19 utga han fem samlinger med fortellinger, noveller og fabler: Gamle folk og andre fortællinger (1904), Bispesønnen og andre fortellinger (1907), Hjemfærd (1913), Fabler og hændelser (1915) og Ulykkes-katten (1919). I 1902-03 var Andersen på en lang sjøreise og skrev Dagbog fra en sjøreise (utgitt posthumt i 1923).

Ler mer Store norske leksikon

Ler mer Norsk biografisk leksikon

Ler mer Wikipedia

Alle forfattere