Nini Roll Anker

1873–1942

Nini Roll Anker var en produktiv forfatter. Allerede i 1898 ga hun ut romanen I blinde (under psevdonymet Jo Nein), men den egentlige debuten kom først i 1906 med novellesamlingen Lil-Anna og andre. I løpet av de neste tiårene skrev hun hele 18 romaner (noen av dem under psevdonymet Kåre P.), tre novellesamlinger, fire skuespill og en erindringsbok (Min venn Sigrid Undset, utgitt posthumt i 1946).

Blant hennes mest kjente verk er Benedicte Stendal (1909/1926), Det svake kjøn (1915/1924), Den som henger i en tråd (1935) og Kvinnen og den svarte fuglen (posthumt, 1945).

Nini Roll Anker engasjerte seg sterkt for bedring av arbeiderkvinnenens kår og var for kvinnefrigjøring – om enn i en litt annen form enn i den organiserte kvinnebevegelsen. Roll Anker var opptatt av at likestillingen måtte skje på kvinnens premisser og at man måtte akseptere en naturgitt forskjell mellom kjønnene.

Roll Anker er en av de viktigste nyrealistiske forfatterne i norsk litteraturhistorie.

Les mer:
Norsk biografisk leksikon
Store norske leksikon
Wikipedia

Alle forfattere