Asbjørnsen og Moe

Peter Chr. Asbjørnsen og Jørgen Moes innsamling av folkeventyr og sagn var en viktig del av utforskningen av den norske identiteten på 1800-tallet. Både eventyrene og sagnene regnes som den mest karakteristiske nasjonalromantiske litteraturen i Norge.

Asbjønsen og Moe traff hverandre allerede i oppveksten, og de fant tidlig ut at de hadde en felles interesse for eventyr og folketradisjon. Fra slutten av 1830-tallet reiste de rundt og samlet inn materiale, hovedsakelig på Østlandet, men eterhvert også på Vestlandet og i Nord-Norge. Eventyrene ble først utgitt i hefter i 1841 og 1843-44. I 1852 kom en samlet utgave med en vitenskapelig innledning skrevet av Moe. Senere har eventyrene vært utgitt i utallige utgaver, mest kjent er kanskje «kunstnerutgaven» fra 1879 med illustrasjoner av bl.a. den kjente maleren Erik Werenskiold.

De muntlige fortellingene som ble samlet inn ble både kunstnerisk og språklig bearbeidet. Asbjørnsen og Moe ønsket å ta vare på den muntlige fortellerstilen med dialektinnslag. Resultatet ble et fornorsket dansk og et første helhetlig forsøk på et moderne norsk skriftspråk.

Les mer om Peter Chr. Asbjørnsen

Les mer om Jørgen Moe

Se faksimiler av 2. utg. av Norske folkeeventyr fra 1852 (Bokhylla.no)


Tilgjengelige tekster i bokselskap.no:
Utvalgte folkeeventyr

Alle forfattere