Hanna Butenschøn

1851–1928

Hanna Butenschøn er i dag en nesten glemt forfatter, men var en viktig «qvinderøst» i sin samtid. Under pseudonymet Helene Dickmar utga hun en rekke romaner, skuespill og essays.

Butenschøn debuterte i 1886 med det lille skriftet En Qvinderøst i «Handskespørgsmaalet». Aabent brev til Hr. Professor Monrad, som er et innlegg i den såkalte «hanskedebatten» om sedelighet og moral som oppstod etter Bjørnstjerne Bjørnsons utgivelse av En hanske. Senere engasjerte hun seg i datidens debatter om kjærlighet og «det moderne», og hun skrev litterære essays om Henrik Ibsen, Gunnar Heiberg og Knut Hamsun.

I 1890 kom hennes første roman, Ud i livet. Til sammen utga hun åtte romaner og skuespill, for eksempel Korsvei fra 1901, September fra 1903 og Psyche fra 1906 (revidert utgave i 1919). Mange av verkene hennes tar for seg kvinnens rolle i samfunnet og kvinnens mulighet for utvikling i og utenfor ekteskapet.

I Barneøine fra 1923 skildrer hun barndommen på prestegården i Asker.


Les mer:
Norsk biografisk leksikon
Store norske leksikon
lokalhistoriewiki.no


(Norsk Portrettarkiv,Riksantikvaren)Tilgjengelig i bokselskap.no:
Danserinden
Det gyldne bæger
Korsvei
Litterære essays
Psyche
September

Alle forfattere