Fritz von Dardel

1817–1901

Fritz von Dardel var offiser, embetsmann og kunster. Han huskes i dag først og fremst for sine tallrike tegninger og akvareller, hvor han gir en levende, presis og humoristisk skildring av sin samtid.

Han ble født i 1817 i Sveits. Moren var svensk og han innvandret til Sverige som sekstenåring for å gjøre militær karriere i sin mors hjemland. I 1848 ble han beordret til tjeneste i et armékorps under kronprins Karls ledelse. Fra 1850 ble han utnevnt til adjutant, i 1854 til kaptein i armeen og i 1856 til kammerherre ved Oscar Is hoff med tjenesteplikt hos kronprins Karl.

Dardel viste tidlig en sterk interesse for tegning og maling, og ønsket å bli kunstner. Faren hadde imidlertid ingen tro på et slikt yrkesvalg, og bestemte at Fritz skulle følge i hans militære fotspor. Sønnen fikk likevel utløp for sine ferdigheter, ettersom tegneundervisning inngikk som en obligatorisk del av datidens offisersutdanning.

Dardel publiserte en rekke album med karikaturer og tidsaktuelle bilder. Blant disse er fem hefter i serien Minnen från Stockholm (1840–44) og serien Teckningar ur dagens händelser (1848–52). Ettersom mange av hans humoristiske tegninger opptrer i billedsekvenser ledsaget av korte tekster, har Dardel blitt karakterisert som Sveriges første tegneserieskaper.

I 1861–63 ga han ut plansjeverket Svenska och norska arméerna samt flottorna i deras nuvarande uniformering. Etter hans død utkom Minnen (1913), Dagboksanteckningar (1920) og Minnen från senare år (1931).


Les mer i Store norske leksikon
Les mer i svensk Wikipedia


Tilgjengelig i bokselskap.no:
Reise i Norge 1856

Alle forfattere