Petter Dass

1647–1707

Dikterpresten Petter Dass har en sentral plass i vår kulturhistorie. Han blir ofte omtalt som den mest betydelige dansk-norske dikteren ved siden av Thomas Kingo i siste del av 1600-tallet.

Det er vanlig å dele forfatterskapet hans inn i to hovedkategorier: verdslig diktning og religiøs diktning. Den første kategorien inkluderer Nordlands Trompet (les hilsningsavsnittet her), leilighetsdikt, viser og rim. Den andre kategorien består av salmer og religiøse sanger, bl.a Catechismus-Sange og Alle Evangelia Sangviis forfattet. Ved å gjøre Bibelens tekster tilgjengelig som sanger, var Dass med på å spre det kristne budskapet blant fattige bønder og fiskere, som verken kunne lese eller skrive.

Med unntak av Den Norske Dale-Viise, som ble trykket flere ganger i Dass’ levetid, ble ingen av tekstene hans trykket før etter hans død. Tekstene ble skrevet av og avskriftene sirkulerte blant interesserte lesere. Mye av den religiøse diktningen ble utgitt på 1700-tallet. I 1869 ble syv av salmene tatt med i M. B. Landstads salmebok. Flere av disse sangene synges i kirken den dag i dag, det gjelder særlig «Herre Gud! dit dyre Navn og Ære» (eg. tittel: «Den anden Sang»). Men i dag er nok Dass aller mest kjent for Nordlands Trompet, en poetisk lovtale til og beskrivelse av «Nordlandenes amt» (dvs. nåværende Nordland og Troms).

Les mer i Store norske leksikon

Les mer i Norsk biografisk leksikon

Les mer på nettsidene til Petter Dass-museet


Utsnitt av portrett i Melhus kirke, som etter tradisjonen skal fremstille Petter Dass. Det har senere blitt trukket i tvil om
det virkelig er ham.


Tilgjengelige tekster i bokselskap.no:
Katekismesanger
«Vær hilset I Nordlands bebyggende Mænd»
«Herre Gud! dit dyre Navn og Ære»

Alle forfattere