Claus Fasting

1746–1791

Claus Fasting var bergenser og bodde mesteparten av livet i Bergen. Fra 1787 til sin død i 1791 var han rådmann i byen.

I tre perioder bodde han i København. I den siste av disse (1770-77) var han en aktiv del av Det norske Selskab. Hans evne til å improvisere og til å formulere treffende epigrammer ga ham en sentral plass i selskapet. Han var godt orientert i både samtidens og eldre europeisk litteratur og han ivret for de klassisistiske idéene som selskapet satte høyt.

Han skrev en rekke dikt og prøvde seg også som dramatiker, men det er først og fremst som litterær kritiker og prosaskribent Claus Fasting har sikret seg en plass i norsk litteraturhistorie. Som medutgiver av Kritisk Journal (1773) og Kritisk Tilskuer (1775–76) var han med å grunnlegge den litterære kritikken.

1778-81 utga han Provinzialblade i fire bind. Tidskriftet hadde europeiske magasiner som forbilder og var både belærende og underholdende. Temaene som ble tatt opp var mange og de fleste bidragene ble oversatt fra utenlandske bøker og periodika, mens noen var skrevet av Fasting selv.

I 1791 startet Fasting enda et tidsskrift, Provinzial-Samlinger, men han rakk bare å gi ut ett hefte før han døde i julen samme år.

Les mer i Store norske leksikon

Les mer i Norsk biografisk leksikon

Les Provinzialblade på nett (Universitetsbiblioteket i Bergen)

Les Provinzial-Samlinger på nett (nb.no)

Se faksimiler av Samlede skrifter (1963-79), bind 1, bind 2 og bind 3 (nb.no)


Tilgjengelige tekster i bokselskap.no:
Utvalgte dikt (1769-79)
Utvalgte artikler (1773-91)

Alle forfattere