Jens Andreas Friis

1821–1896

J. A. Friis var språkforsker og forfatter. Gjennom sine mange reiser nord i Norge og Finland utviklet han en stor interesse for området og dets befolkning og for samisk og finsk språk.

Han utga en rekke vitenskapelige verker: Lappisk Grammatik (1856), Lappiske Sprogprøver (1856), Ordbog over det Lappiske Sprog (1887) og etnografisk kart over Finnmark og Troms. I 1874 ble han professor i samisk og finsk ved universitet.

Friis oversatte en rekke samiske sagn og eventyr, og i 1870 utarbeidet han den første samiske salmeboken.

Hans litterære produksjon består hovedsaklig av folkelivsskildringer, dels i form av reiseberetninger (f.eks. En Sommer i Finmarken, Russisk Lapland og Nordkarelen fra 1871) og dels i form av skjønnlitterære verker. Hans skjønnlitterære hovedverk er Fra Finmarken (1881), bedre kjent som Lajla. I 1891 ga han ut en frittstående fortsettelse: Skildringer fra Finmarken, ofte kalt Ella.

Les mer i Norsk biografisk leksikon

Les mer i Wikipedia


Tilgjengelige tekster i bokselskap.no:
Fra Finmarken (Lajla)
Skildringer fra Finmarken (Ella)

Alle forfattere