Maurits Christopher Hansen

1794–1842

Maurits Christopher Hansen var den betydeligste norske prosaskribenten på begynnelsen av 1800-tallet og en av de mest leste forfatterne i sin samtid. Han var inspirasjonskilde for mange samtidige og senere forfattere, f.eks. Henrik Wergeland, Camilla Collett, Peter Chr. Asbjørnsen, Jørgen Moe, Jonas Lie, Henrik Ibsen, Arne Garborg og Sigrid Undset. Hansens forfatterskap rommer skjønnlitterære verker som noveller og dikt, men også lærebøker om grammatikk, geografi og barns læring.

I dag er Hansen best kjent for sine noveller og fortellinger, f.eks. «Novellen» og «Luren».

I 1840 ga han ut Mordet paa Maskinbygger Roolfsen, Norges første detektivroman.

Hansens forfatterskap hører hjemme i romantikken. Men hos Hansen finnes også innslag av det gotiske. Fortellingene er fulle av uhyggestemninger, mysterier, overnaturlige elementer og uforklarlige hendelser. Som forteller var Hansen inspirert av europeiske forfattere som Walter Scott, La Fontaine, Goethe og Schiller.

Maurits C. Hansen har etter hvert inntatt en sikker plass i den norske litteraturhistorien, hvor han fremheves som en fortrolig skildrer av miljøer og livsforhold i datidens Norge, og som en vesentlig bidragsyter til norsk kulturhistorie.

Les mer i Store norske leksikon

Les mer i Norsk biografisk leksikon


Tilgjengelige tekster i bokselskap.no:
«Luren»
«Novellen»
Mordet paa Maskinbygger Roolfsen

Alle forfattere