Ludvig Holberg

1684–1754

Ludvig Holberg er en hovedfigur i dansk-norsk litteratur på 1700-tallet og en av opplysningstidens og klassisismens fremste representanter. Hans forfatterskap er svært omfattende og inneholder verk fra nesten alle sjangere.

Holberg ble født i Bergen og vokste opp i Norge. Han gjennomførte flere utenlandsreiser, bla. til Nederland, England, Tyskland og Italia. 34 år gammel bosatte han seg i København for godt.

Hans forfatterskap kan deles inn i tre faser. Den første fasen, 1720-årene, kalles gjerne «den poetiske raptus». I denne perioden skrev han, under pseudonymet Hans Michelsen, skjemtedikt, det komiske heltediktet Peder Paars og en rekke komedier, f.eks. Erasmus Montanus og Jeppe paa Bjerget. Mange av komediene er farser hvor personer og situasjoner forveksles eller hvor personer lokkes inn i intriger som avslører deres dumhet, grådighet e.l.

I fase to, 1730-årene, er han historiker. Det er bøkene fra denne perioden som utgjør den største delen av forfatterskapet. De historiske verkene hadde stor gjennomslagskraft og særlig ble Dannemarks og Norges Beskrivelse populær i samtiden.

Den siste fasen, fra 1743, kalles ofte «den filosofiske raptus». Hit hører bl. a. den fiktive reiseromanen Niels Klim og en stor mengde essays, samlet under titlene Moralske Tanker (1744) og Epistler (1748-54).

Les mer på nettstedet til Ludvig Holbergs skrifter

Les mer i Store norske leksikon

Les mer i Norsk biografisk leksikon


Tilgjengelig tekst i bokselskap.no:
Jeppe paa Bierget
Erasmus Montanus
Den Politiske Kandstøber

Alle forfattere