Hans Jæger

1854–1910

Hans Jæger var en sentral skikkelse i bohembevegelsen, vanligvis kalt Kristiania-bohemen, en politisk og kulturell bevegelse på 1880-tallet med sentrum i Kristiania. Andre kjente bohemer var Christian og Oda Krohg. Kristianiabohemene var politisk radikale og kjempet mot sosial urettferdighet, dobbeltmoral og kristendommen. I litteraturen og kunsten var de påvirket av naturalismen, man skulle «fotografere» livet. Jæger gikk enda lenger og mente at alle mennesker burde skrive roman om sitt eget liv.

15 år gammel dro Jæger til sjøs, og fram til 1874 hadde han hyre på mange forskjellige skip. I 1874 forlot han sjømannslivet og tok examen artium. Samtidig fikk han jobb som referent i Stortinget. I 1875 begynte han å studere filosofi.

I 1878 gav Jæger anonymt ut avhandlingen Kants Fornuftkritik, hvor han argumenterer mot kristendom og for «den rene fornuft» (et begrep han hadde fra filosofen Hegel). I 1881-82 var Jæger svært aktiv i den offentlige debatten og talte for en oppheving av det monogame ekteskapet, praktisering av fri seksualitet og innføring av sosialismen. Særlig to innlegg om prositusjon i Kristiania Arbeidersamfund gjorde Jæger både berømt og beryktet.

I 1883 og 1884 holdt han foredrag og skrev to små skuespill, Olga (1883) og En intellektuel forførelse (1884), om de samme temaene. Foredragene og deler av skuespillene ble innlemmet i hovedverket, Fra Kristiania-bohêmen. Boken ble beslaglagt, og Jæger ble dømt til 60 dagers fengsel og bot. Han mistet også stillingen som stortingsreferent. Saken vakte stor oppsikt i samtiden.

Etter oppstyret med Fra Kristiania-bohêmen flyttet Jæger til utlandet. Han fortsatte å gi ut bøker, men ingen av dem har satt slike spor som Fra Kristiania-bohêmen.

Les mer i Store norske leksikon

Les mer i Norsk biografisk leksikon


Tilgjengelig tekst i bokselskap.no:
Fra Kristiania-bohêmen

Alle forfattere