Ragnhild Jølsen

1875–1908

Ragnhild Jølsen er en av de unge forfatterne som i det første tiåret av 1900-tallet signaliserte et generasjonsskifte i den norske litteraturen. Selv om hennes forfatterskap ikke er like utbredt som f.eks. Knut Hamsuns og Sigbjørn Obstfelders, regnes hun som en viktig og original sjanger- og språkfornyer i norsk litteraturhistorie.

Jølsen debuterte i 1903 med romanen Ve's mor, og i perioden 1903-1906 ga hun ut en roman i året. Mest kjent blant romanene er nok Rikka Gan fra 1904, hvor hun bruker elementer fra den gotiske romansjangeren (kjent fra f.eks. Mary Shelleys Frankenstein) til å skildre samfunn og skjebner som går i oppløsning. Romanene handler om natur, sagn og tradisjon fra oppvekstmiljøet i Enebakk. Fantasifullt skildrer hun kvinners følelser og drifter, noe som vakte oppsikt nettopp fordi hun var en kvinnelig forfatter. Likevel ble hun anerkjent også i samtiden, bl.a. av den kjente danske litteraturkritikeren Georg Brandes.

I 1907 kom novellesamlingen Brukshistorier. Skildringene i novellene er mer realistiske enn de er i romanene og peker fram mot nyrealismen som ble det rådende litterære idealet de første tiårene av 1900-tallet.

Fortellerstilen hennes er rytmisk og stilisert. Blandingen av det groteske, det lystige og det dystre viser det litterære slektskapet med forfatteren Hans E. Kinck.

Les mer i Store norske leksikon

Les mer i Norsk biografisk leksikon


Tilgjengelige tekster i bokselskap.no:
Brukshistorier
Fernanda Mona
Hollases krønike
Rikka Gan
Ve's Mor

Alle forfattere