Kitty L. Kielland

1843–1914

Kitty L. Kielland regnes som en av de fremste norske landskapsmalerne i 1880-årene og hun bidro mye til utviklingen av den nyromantiske retningen innen malerkunsten i 1890-årene.

Kielland vokste opp i Stavanger, i en velstående familie som var interessert i både billedkunst og litteratur. Hun begynte tidlig å tegne og male. I 1873 reiste hun til kunstskolen i Karlsruhe, hvor Hans Gude var professor. Kvinner hadde ikke adgang til kunstskolen, men Gude underviste henne privat.

I 1875 flyttet Kielland til München og ble der kjent med Eilif Peterssen, Harriet Backer, Erik Werenskiold og Christian Skredsvig. Årene 1879-1889 bodde Kielland i Paris, hvor hun utviklet seg videre som kunstner. Mange andre nordmenn oppholdt seg i Paris i denne perioden og hun ble der nær venn av både Arne Garborg og ekteparet Jonas og Thomasine Lie.

Kielland var opptatt av kvinnesaken og deltok i datidens debatter om kunst, moral og kvinnesak. I 1884 var hun med på å stifte Norsk Kvinnesaksforening. I 1885 publiserte hun novellen «Mors kjæledegge», hvor hun tar opp barneoppdragelse og kvinnens stilling, og samme år skrev hun debattinnlegget «Et indlæg i Kvinde-Sagen» som svar på pastor M. J. Færdens angrep på kvinnebevegelsen. Hun engasjerte seg også i «Albertinestriden» i 1887.


Les mer:
Arkivverket
Norsk kunstnerleksikon
Norsk biografisk leksikon
Store norske leksikon
Wikipedia

Alle forfattere