Claus Pavels

1769–1822

Claus Pavels er nok i dag best kjent for sine dagboksnotater fra årene rundt 1814. Han hadde et stort nettverk og fulgte interessert med i tiden. I 1814 engasjerte han seg sterkt for norsk selvstendighet.

I 1789 avla han teologisk embetseksamen i København. Som så mange unge i København på den tiden skrev han poesi ved siden av studiene. Senere skrev han litteraturanmeldelser og utga prekensamlinger.

Han var prest i Eidanger, Hirschholm på Sjælland og København før han i 1805 ble sogneprest i Aker og slottsprest på Akershus. I Christiania ble han raskt en del av den ledende kretsen. I 1817 ble han biskop i Bergen.

I tillegg til dagbøkene etterlot Pavels seg en selvbiografi. Dessverre er noe av dette materialet i dag tapt. Pavels barnebarn, Claus Pavels Riis, brente originalmanuskriptene etter å ha skrevet av det han mente kunne publiseres.

Les mer:
Norsk biografisk leksikon
Store norske leksikon
Wikipedia


Tilgjengelig i bokselskap.no:
Dagbog 1812-1813 Dagbog 1814

Alle forfattere