Ole Edvart Rølvaag

1876–1931

Ole Edvart Rølvaag utvandret som 20-åring til USA. Han studerte ved St. Olaf College og ble i 1906 professor i norsk samme sted.

Rølvaags forfatterskap har spilt en viktig rolle både i amerikansk og norsk litteraturhistorie. Han deltok gjerne i kulturdebatter og var spesielt opptatt av saker som innvandring og intergrering. Rølvaags kultursyn var forankret i troen på at immigrantene gjennom å verne om sitt eget språk og sin egen kulturarv bedre kunne håndtere den kulturelle smeltedigelen USA var. Han var spesielt opptatt av morsmålsundervisning.

Rølvaag debuterte i 1912 under pseudonymet Paal Mørck med Amerika-breve fra P.A. Smevik til hans far og bror i Norge. Han er mest kjent for firebindsverket I de dage, Riket grundlægges, Peder Seier og Den signede dag som ble utgitt i perioden 1924–31. Verket regnes som det fremste innen norsk-amerikansk immigrantlitteratur.

Flere av verkene hans kom først på norsk og deretter i engelsk oversettelse. De to første romanene i firebindsverket ble kjent for en internasjonal leserskare under tittelen Giants in the Earth (1927) og anses som en viktig del av den amerikanske immigrantlitteraturen.

Rølvaag var en av initiativtakerne til The Norwegian-American Historical Association i 1925. St. Olaf College har hedret Rølvaags minne ved å oppkalle biblioteket etter ham: Rølvaag Memorial Library. I 1926 ble han tildelt St. Olavs orden.

Les mer i Store norske leksikon

Les mer i Norsk biografisk leksikon


Tilgjengelige tekster i bokselskap.no:
I de dage (1924)
Riket grundlægges (1925)

Alle forfattere