Magdalene Thoresen

1819–1903

Magdalene Thoresen er i dag kanskje mest kjent som Ibsens svigermor, men hun var en viktig og produktiv dansk-norsk forfatter i sin tid. Hennes nettverk omfattet de fleste av tidens kulturpersonligheter i Danmark og Norge, noe hennes store korrespondanse vitner om.

Magdalene Thoresen vokste opp i Danmark. Hun begynte tidlig å skrive dikt og fortellinger, og i 1840 mottok hun økonomisk støtte fra en fabrikkeier så hun kunne begynne på lærerutdanning i hovedstaden. I København innledet hun et forhold til en medstudent og ble gravid. Da forholdet tok slutt flyttet hun til Norge og ble guvernante for prost Hans Conrad Thoresen og hans fem barn på Herøy. Året etter giftet hun seg med Thoresen og fikk etter hvert fire egne barn med ham.

I 1844 flyttet familien til Bergen og hjemmet deres der ble møtested for mange skuespillere og forfattere. På det nystiftede Norske teater i Bergen (stiftet av Ole Bull i 1850) fikk hun oppført fire skuespill anonymt. Her ble hun også kjent med Henrik Ibsen og Bjørnstjerne Bjørnson (Ibsen ble noen år senere gift med Thoresens eldste stedatter Susanna). I Bergen skrev hun også Digte af en Dame, som hun ved hjelp av Bjørnson fikk utgitt anonymt i 1860.

Etter noen år som enke flyttet Magdalene Thoresen tilbake til Danmark i 1861. Hun brukte skrivingen til å forsørge seg selv og familien, og i 1863 fikk hun gitt ut Fortællinger. Året etter ga hun ut bonderomanen Signes Historie. I 1866 flyttet hun tilbake til Norge, denne gang bosatte hun seg i Christiania. Søknaden om norsk diktergasje ble avslått i 1869 og hun måtte livnære seg ved offentlige opplesninger. I 1870-årene kom endelig det litterære gjennombruddet. I 1870 gjorde skuespillet Et rigt Parti lykke på scenen i København, og i 1872 ga hun ut Billeder fra Vestkysten af Norge, en reise- og folkelivsskildring skrevet i en personlig reportasjestil som virket ny i samtiden. Noen år senere, i tobindsverket Billeder fra Midnatsolens Land (1884 og 1886), brukte hun samme stil. Begge samlingene med «billeder» var populære i samtiden og er, sammen med Digte fra 1887, hennes mest kjente verker i dag.

Les mer:
Norsk biografisk leksikon
Store norske leksikon
Wikipedia

Alle forfattere