Christian Braunmann Tullin

1728–1765

Christian Braunmann Tullin blir ofte kalt den største poetiske begavelse i Danmark-Norge i tiden mellom Holberg og Ewald på midten av 1700-tallet. Hans diktning bærer preg av rokokkoen, en stil full av dekorasjoner og detaljer, men uten barokkens overdådighet. Landskapene han skildrer er stiliserte og detaljrike.

Han tok teologisk embetseksamen i København i 1748, men ble fabrikkeier i Christiania. Han ble senere (1863) rådmann samme sted.

Tullin døde bare 36 år gammel og etterlot seg ingen stor litterær produksjon. Allsidig som han var, skrev han både dikt, artikler, essays og prosastykker. Best kjent i dag er nok bryllupsdiktet «Majdagen» og de to prisdiktene om «Søfartens Oprindelse og Virkninger» og «Skabningens Ypperlighed i Henseende til de skabte Tings Orden og Sammenhæng».

Få år etter hans død kom en tre binds-utgave av Samtlige Skrifter ut i København. Det var første gang en dansk-norsk dikter fikk utgitt sin samlede produksjon.

Les mer i Store norske leksikon

Les mer i Norsk biografisk leksikon


Tilgjengelig tekst i bokselskap.no:
Utvalgte dikt (1758-64)

Alle forfattere