Aasmund Olavsson Vinje

1818–1870

Aasmund Olavsson Vinje var en viktig skikkelse i norsk offentlighet på 1800-tallet. Som forfatter og journalist var han en ivrig deltaker i samfunnsdebatten. Vinje var særlig opptatt av samfunnsforhold, litteratur og politikk. Inspirert av Landstads folkevisesamling engasjerte han seg for å fremme en norsk kulturell identitet. Fra 1858 gikk han over til å bruke Ivar Aasens nye landsmål (nynorsk), og han har hatt stor betydning for utviklingen og etableringen av landsmålet i Norge.

Vinje arbeidet i mange år som journalist og skrev for bl.a. Morgenbladet, Andhrimner, Drammens Tidende, Christiania-posten og sitt eget tidsskrift Dølen. Han var med på å grunnlegge den essayistiske journalismen i Norge. Han var kritisk og drøftende og mente at journalistens oppgave var å rettlede og opplyse leseren uten selv å velge side. Med sin muntlige, humoristiske og personlige stil bidro han også til å fornye avisenes språkbruk.

I 1864 ga han ut Diktsamling og to år senere kom diktsyklusen Storegut. I 1867 kom samlingen Blandkorn som inneholder både dikt og prosa. Mange av diktene hans er sentrale i lesebøker og sangbøker også i dag. Edvard Grieg har tonesatt mange av diktene, bl.a. det kjente «Ved Rundarne».

Vinje skrev også flere reiseskildringer. I 1861 ga han ut det som vel i dag regnes som det litterære hovedverket hans: Ferdaminni fraa Sumaren 1860. Verket er en reisebok, der han beskriver reisen han gjorde til fots fra Eidsvold til Trondheim i forbindelse med kroningen av kong Karl 15. I 1863 utga han reiseskildringen A Norseman’s View of Britain and the British, som senere ble oversatt til norsk med tittelen Bretland og Britarne (1873).


Les mer:
Store norske leksikon
Norsk biografisk leksikon
Nynorsk kultursentrum, Aasentunet

Alle forfattere