Johan Sebastian Welhaven

1807–1873

I dag er Welhaven mest kjent for sine romantiske dikt og som Henrik Wergelands motpol, men han var en svært viktig kulturpersonlighet i nærmere 40 år på midten av 1800-tallet.

Han ble født og vokste opp i Bergen. I 1825 ble han student og sluttet seg snart til den kretsen av unge menn som kom til å utgjøre Intelligenspartiet. Han fikk en sentral plass i 1830-årenes kulturkamp. Han kritiserte Henrik Wergelands diktning og radikalisme, men samtidig gikk han også løs på forrige generasjons pompøse patriotisme og det han anså som manglende originalitet.

Welhaven trådte fram for offenligheten med diktet «Til Henrik Wergeland» i Morgenbladet august 1830. I diktet kritiserer han Wergelands Skabelsen, Mennesket og Messias. De nærmeste årene fulgte han opp kritikken av Wergeland i sin første bok, Henrik Wergelands Digtekunst og Polemik ved Aktstykker oplyste (1832), og i diktsyklusen Norges Dæmring (1834).

Fra 1832 til 1834 var han medredaktør i ukeskriftet Vidar og offentliggjorde både dikt og artikler der. Fra 1836 offentligjorde han debattinnlegg, prosastykker og dikt i avisen Den Constitutionelle.

Welhaven utga fire diktsamlinger og en rekke prosastykker (bl.a reiseskildringer) og litteraturhistoriske arbeider. En del av Welhavens brev er publisert, det gjelder blant annet hans korrespondanse med forloveden Ida Kjerulf (som døde allerede i 1840) og korrespondansen med Camilla Collett.

Les mer:
Store norske leksikon
Norsk biografisk leksikon
Wikipedia
Nettbiblioteket til Bergen offentlige Bibliotek


Tilgjengelig i bokselskap.no:
Utvalgte dikt (1830-47)

Alle forfattere