Johan Herman Wessel

1742–1785

Johan Herman Wessel er i dag best kjent som en munter dikter, først og fremst på grunn av tragedieparodien Kierlighed uden Strømper (1772), muntre småvers og komiske fortellinger som «Smeden og Bageren» og «Hundemordet». Men Wessel kunne også skrive om alvorlige ting, for eksempel handler diktet «Søvnen» om døden.

Wessel vokste opp i en stor familie i Akershus. Fra 1761 oppholdt han seg i København og var et viktig medlem av Det norske Selskab, en litterær selskapsklubb for nordmenn bosatt i København. I selskapet utfoldet han seg som dikter, smaksdommer og muntrasjonsråd. Han lærte seg fransk, engelsk, italiensk og spansk, men tok aldri noen formell utdanning. Ei heller hadde han fast arbeid, men levde fra hånd til munn som teateroversetter og privatlærer.

Wessels forfatterskap er ikke stort, men inkluderer tre skuespill: Kierlighed uden Strømper (1772), Lykken bedre end Forstanden (1776) og Anno 7603 (1785). Noen av fortellingene hans ble trykket i samtidige aviser og i 1784 bestemte Wessel seg for å utgi sitt eget ukeblad, Votre Serviteur Otiosis (Eders tjener, I som har tid til overs), med bare versfortellinger (bl.a. «Smeden og Bageren»). Mange av Wessels dikt og småvers er nedtegnet i det Norske Selskabs protokoll og han bidro også med dikt i selskapets utgivelse Poetiske Samlinger i 1775.

Han regnes i dag som den betydeligste av dikterne som var tilknyttet Det norske Selskab i København.

Les mer:
Store norske leksikon
Norsk biografisk leksikon

Alle forfattere