Hanna Winsnes

1789–1872

I dag er Hanna Winsnes mest kjent for kokeboken Lærebog i de forskjellige Grene af Huusholdningen (første gang utgitt i 1845). Men hun skrev også fortellinger og dikt og var en viktig kulturpersonlighet i sin tid.

Tidlig i 1840-årene ga hun under psevdonymet Hugo Schwarz ut romanene Grevens Datter (1841) og Det første Skridt (1844). I romanene skildres middelklassens hverdagsliv på en levende og humoristisk måte. Romanene var viktige forløpere for den borgerlige dannelsesromanen i Norge. Winsnes ga også ut dikt (Smaa-Digte, 1848), noveller (Til jul, 1869) og barnebøker (Catechismi fem Parter, udsatte i Vers 1831 og Aftnerne på Egelund, 1852).

Winsnes var preget av opplysningstidens idéer om at kunnskap og arbeid hjelper mennesket. I tillegg til Lærebog i de forskjellige Grene af Huusholdningen skrev hun en rekke håndbøker til hjelp for kvinner: Væver-Bog, eller Underviisning i Dreiels- og Mønstervævning med simple Væverstole (1850), For Tjenestepiger. Til Nytte og Fornøielse (1851), For fattige husmødre (1857), Husholdningsbog for tarvelige Familier i By og Bygd (1862) og Om husjomfruer (utgitt posthumt 1877). I alle bøkene understreker hun viktigheten av god orden, god planlegging og god utnyttelse av råstoffene man har for hånden.

Les mer:
Store norske leksikon
Norsk biografisk leksikon
Wikipedia
Lokalhistoriewiki

Alle forfattere