Aktuelt


Færre bøker på bokselskap.no

14.12.15: Hvis noen av dere stusser over at antallet tilgjengelige bøker hos oss har gått ned så er grunnen dette:

Balladene i serien Norske mellomalderballadar ble tom 2014 utgitt hver for seg (dette for få ting ut etterhvert som de ble ferdige). Fra og med i år utgis balladene i samlebøker, en bok for hver balladegruppe, hittil er det publisert tre slike samlebøker – for de naturmytiske balladene, legendeballadene og de historiske balladene. Enkeltbøker med ballader fjernes fra bokselskap.no etterhvert som de aktuelle balladene blir inkludert i en samlebok. Dermed krymper antall bøker totalt, men til gjengjeld blir balladeutgavene mer oversiktlige og det blir lettere å finne fram til balladene hos oss.

Samlebøker for de tre siste balladegruppene (ridderballadene, troll- og kjempeballadene og skjemteballadene) vil bli utgitt i løpet av 2016 (og da forsvinner de siste 70 enkeltbøkene med ballader også).