Bilder og illustrasjoner

            Forfatterbilder     Bokomslag


Forfatterbilder

 • Angell, Henrik: lastet ned fra NRK Sogn og Fjordane. Ukjent opphavsmann. Ukjent datering.
 • Andersen, Tryggve: lastet ned fra Wikimedia Commons (public domain). Tegning av Henrik Lund. Ukjent datering.
 • Amundsen, Roald: lastet ned fra Wikimedia Commons (public domain). Foto av Ludwik Szacinski. Ukjent datering.
 • Anker, Nini Roll: lastet ned fra Wikimedia Commons (public domain). Portrett av Christian Meyer Ross. Ukjent datering.
 • Asbjørnsen og Moe: «Askeladden og prinsessen» av Erik Werenskiold, 1878, hentet fra Peter Chr. Asbjørnsen: Norske Folke- og Huldreeventyr i udvalg, 1879, s. 259.
 • Asbjørnsen, Peter Chr. (stort): lastet ned fra Wikimedia Commons (public domain). Tresnitt av Hans Peter Hansen. Ukjent datering.
 • Asbjørnsen, Peter Chr. (lite): lastet ned fra Wikimedia Commons (public domain). Portrett av Knud Bergslien, 1870.
 • Aukrust, Olav: lastet ned fra Wikipedia. Ukjent opphavsmann. Ukjent datering.
 • Backer, Harriet: lastet ned fra Nasjonalbiblioteket. Fotografi av Thorkel Jens Thorkelsen, ukjent datering. Eier: Nasjonalbiblioteket (NB blds_06029)
 • Beyer, Absalon Pederssøn: lastet ned fra Wikimedia Commons (CC BY-SA 3.0). Minnestein ved Vangen kirke, Aurland. Foto av «HMPinnsvinet», 2009.
 • Bjørnson, Bjørnstjerne (stort): lastet ned fra Wikimedia Commons (public domain). Tresnitt. Ukjent opphavsmann. Ukjent datering.
 • Bjørnson, Bjørnstjerne (lite): lastet ned fra Nasjonalbiblioteket (flickr). Foto av Warren’s Portraits (Boston), 1880.
 • Boo, Sigrid: lastet ned fra Nasjonalbiblioteket, fotografi i Agderposten, 16. september 1953. Ukjent datering og fotograf.
 • Broch, Lagertha: lastet ned fra Nasjonalbiblioteket, Flickr (public domain). Fotografi av Emil Clausen. Ukjent datering.
 • Brun, Johan Nordahl: lastet ned fra Wikimedia Commons (CC BY-SA 3.0). Maleri i Domkirken i Bergen. Foto av Nina Aldin Thune. Ukjent datering.
 • Braaten, Oskar: lastet ned fra Wikimedia Commons (public domain). Ukjent opphavsmann. Ukjent datering.
 • Bull, Jacob Breda: lastet ned fra Wikimedia Commons (public domain). Tegning av Andreas Bloch i Carl Nærups Illustreret norsk litteraturhistorie, 1905.
 • Bull, Olaf: lastet ned fra Wikimedia Commons (public domain). Foto av Anders Beer Wilse, 1919.
 • Butenschøn, Hanna (Helene Dickmar): lastet ned fra nettsiden til Norsk Portrettarkiv, Riksantikvaren. Portrett av Hanna Butenschøn malt av Asta Nørregaard ca. 1890. Eier: Norsk Portrettarkiv, Riksantikvaren.
 • Bødtker, Sigurd: lastet ned fra Wikimedia Commons (public domain). Ukjent opphavsmann. Ukjent datering.
 • Collett, Camilla: lastet ned fra Wikimedia Commons (public domain). Maleri av Johan Gørbitz, 1839.
 • Dardel, Fritz von: lastet ned fra Wikimedia Commons ((CC BY-SA 4.0)). Maleri av Gustaf Hieronymus Hallman, ca 1851.
 • Dass, Petter: lastet ned fra Wikimedia Commons (public domain). Maleri i Melhus kirke, 1684, som etter tradisjonen skal fremstille Petter Dass. Det har senere blitt trukket i tvil om det virkelig er ham.
 • Dickmar, Helene (Hanna Butenschøn): lastet ned fra nettsiden til Norsk Portrettarkiv, Riksantikvaren. Portrett av Hanna Butenschøn malt av Asta Nørregaard ca. 1890. Eier: Norsk Portrettarkiv, Riksantikvaren.
 • Diriks, Emilie: tegning i Nasjonalbiblioteket, Ms.fol. 2071:2 Edvard Diriks: Scrapbooks
 • Dunker, Conradine: illustrasjon i Gamle Dage, lastet ned fra Nasjonalbiblioteket (nb.no). Tegning av Bernhard Dunker. Ukjent datering.
 • Duun, Olav (lite): lastet ned fra Nasjonalbiblioteket (nb.no) (public domain). Foto av Anders Beer Wilse, 1936.
 • Duun, Olav (stort): lastet ned fra Wikimedia Commons (public domain). Foto av Anders Beer Wilse, 1936.
 • Elster, Kristian (d.e.): lastet ned fra Wikimedia Commons (public domain). Ukjent opphavsmann. Ukjent datering.
 • Elvestad, Sven (Stein Riverton): lastet ned fra Wikimedia Commons (public domain). Ukjent opphavsmann. Ukjent datering.
 • Engelbretsdatter, Dorothe: lastet ned fra Wikimedia Commons (public domain). Tittelkobberet på førsteutgaven av Dorothe Engelbretsdatters bok Taare-Offer, 1685.
 • Falsen, Enevold de: lastet ned fra Wikimedia Commons (public domain). Illustrasjon fra Ludvig Ludvigsen Daae Det gamle Christiania, Cappelen, 1891, s. 232.
 • Fangen, Ronald: lastet ned fra Wikimedia Commons (public domain). Fotografi av Anders Beer Wilse, 1932.
 • Fasting, Claus: lastet ned fra Store norske leksikon (fri). Tresnitt. Ukjent opphavsmann. Ukjent datering.
 • Finne, Gabriel (stort): lastet ned fra Nasjonalbiblioteket (nb.no). Tegning av Olaf Gulbranson i Carl Nærup: Skildringer og Stemninger fra den yngre Litteratur, 1897.
 • Finne, Gabriel (lite): lastet ned fra Nasjonalbiblioteket (nb.no). Foto i Samtiden, 1893, s. 257. Ukjent opphavsmann. Ukjent datering.
 • Friis, Jens Andreas: lastet ned fra Wikimedia Commons (public domain). Ukjent opphavsmann, 1888.
 • Frimann, Claus: lastet ned fra Wikimedia Commons (public domain). Illustrasjon i Fylkesleksikon Sogn og Fjordane.
 • Garborg, Arne: lastet ned fra Wikimedia Commons (public domain). Ukjent opphavsmann. Ukjent datering.
 • Garborg, Hulda: lastet ned fra Wikimedia Commons (public domain). Ukjent opphavsmann. Ukjent datering.
 • Grieg, Nordahl: lastet ned fra Wikimedia Commons (public domain). Ukjent opphavsmann. Ca. 1940-43.
 • Hamsun, Knut: lastet ned fra Nasjonalbiblioteket (flickr) (public domain). Portrett, 1895. Fotograf: Alvilde Torps eftf. Eier: Nasjonalbiblioteket (bldsa_HA0269).
 • Hansen, Maurits Christopher: lastet ned fra Wikimedia Commons (public domain). Tresnitt. Ukjent opphavsmann. Ukjent datering.
 • Hansteen, Aasta: lastet ned fra Wikimedia Commons (public domain). Ukjent opphavsmann, 1863.
 • Heiberg, Gunnar: lastet ned fra Wikimedia Commons (public domain). Ukjent opphavsmann. Ukjent datering.
 • Hertzberg, Ebbe: Fotografi av Gustav Borgen. © Riksarkivet (Fotografisamlingen RA/EA-4060/A/L0002/0726). Reprofotograf: Odd Amundsen.
 • Holberg, Ludvig: lastet ned fra Wikimedia Commons (public domain). Tresnitt. Ukjent opphavsmann. Ukjent datering.
 • Ibsen, Henrik: lastet ned fra Nasjonalbiblioteket (flickr). Foto av Johannes Jaeger (Stockholm), 1869.
 • Juel, Dagny: lastet ned fra Wikiart (public domain). Maleri av Edvard Munch, 1893.
 • Jæger, Hans: lastet ned fra Wikimedia Commons (public domain). Maleri av Edvard Munch, 1889.
 • Jølsen, Ragnhild: lastet ned fra Wikimedia Commons (public domain). Ukjent opphavsmann, 1905.
 • Kielland, Alexander L.: lastet ned fra Wikimedia Commons (public domain). Foto av Emil Hohlenberg (København). Ukjent datering.
 • Kielland, Kitty L.: beskåret fotografi (public domain). Fotograf: Friedrich Müller, München. Ukjent datering. Eier: Nasjonalbiblioteket, blds_09881.
 • Kinck, Hans E.: lastet ned fra Wikimedia Commons (public domain). Maleri av Harald Brun, 1908.
 • Kjerulf, Halfdan: lastet ned fra Wikimedia Commons (CC BY-SA 3.0). Maleri av Knud Bergslien. Ukjent datering.
 • Kjær, Nils: lastet ned fra Wikimedia Commons (public domain). Tegning av Henrik Lund. Ukjent datering.
 • Klæbo, Jon: skannet fra Årbok for Helgeland, 2012, s. 164 [6]. Ukjent opphavsmann.
 • Koren, Christiane: skannet portrettkort ved Nasjonalbiblioteket, vedlegg i brev datert desember 1900 fra Charlotte Koren til Ragna Nielsen, Ms.fol. 4297 a.
 • Koren, Elisabeth: utsnitt av maleri av Herbjørn Gausta, Vesterheim Museum i Decorah, Iowa.
 • Krag, Thomas P.: lastet ned fra Jan Tuxen’s webpage. Tegning av Hugo Larsen, 1899.
 • Krag, Vilhelm: lastet ned fra Wikimedia Commons (public domain). Foto av Anders Beer Wilse, 1929.
 • Krohg, Christian: lastet ned fra Nasjonalbiblioteket (flickr). Foto av Loescher & Petsch (Berlin), 1877.
 • Kvam, Lorentz Normann (Rocambole Pedersen): fotografi av Kvam ikke funnet, i stedet er brukt omslag til 1942-utgaven av Den forsvunnne pølsemaker, lastet ned fra Nasjonalbiblioteket (nb.no)
 • Lie, Bernt: lastet ned fra Wikimedia Commons (public domain). Portrett i Carl Nærup: Illustreret norsk litteraturhistorie: sidste tidsrum: 1890–1904, 1905. Ukjent datering.
 • Lie, Erik: lastet ned fra Nasjonalbiblioteket (Flickr) (public domain). Utsnitt av «Jonas og Thomasine Lie med familie», fotografi av Caroline Colditz, ca. 1894.
 • Lie, Jonas: lastet ned fra Wikimedia Commons (public domain). Stikk av Hans Peter Hansen. Ukjent datering.
 • Løland, Rasmus: lastet ned fra Hardanger Folkeblad. Fotografi. Ukjent opphavsmann. Ukjent datering.
 • Moe, Jørgen: lastet ned fra Wikimedia Commons (public domain). Tresnitt av Adolf Closs etter foto av Fr. Klem. Ukjent datering.
 • Monsen, Christian: lastet ned fra Wikimedia Commons (CC BY-SA 2.0). Radering av ukjent kunstner, ukjent datering. Eier: Trondheim byarkiv.
 • Munch, Andreas: lastet ned fra Digitalt Museum (public domain). Xylografi av Hans Peter Hansen, 1884. Fotograf: Rune Aakvik. Eier: Byhistorisk samling, Oslo Museum.
 • Munch, Anna: lastet ned fra vg.no. Ukjent fotograf. Ukjent datering. Eier: Norsk folkemuseum.
 • Muus, Rudolf: lastet ned fra Nasjonalbiblioteket (public domain). Portrett på smussomslaget til førsteutgaven av Dikterliv i gamle Kristiania (1932). Ukjent opphav.
 • Nansen, Fridtjof: lastet ned fra Wikimedia Commons (public domain). Foto av Henry van der Weyde. Ukjent datering.
 • Nilsen, Rudolf: lastet ned fra Wikimedia Commons. Ukjent opphavsmann, ca. 1925. Fra Samlede dikt, Oslo 1935. (public domain)
 • Normann, Regine: lastet ned fra Store norske leksikon. Ukjent opphavsmann, 1927.
 • Nygard, Olav: lastet ned fra «Glimt frå kulturlivet i Nordhordland», Nordhordaland Bibelsenter. Ukjent opphavsmann. Ukjent datering.
 • Obstfelder, Sigbjørn (stort): lastet ned fra Wikimedia Commons (public domain). Maleri av Oda Krohg, ca 1900.
 • Obstfelder, Sigbjørn (lite): lastet ned fra Wikimedia Commons (public domain). Foto av Atelier Francais (København), ca 1900.
 • Okkenhaug, Sigrun: lastet ned fra Åsen Museum og Historielag på Flickr (CC BY 2.0). Fotograf: S. Bjerkan, Levanger, ukjent år. Digitalisering: Arne Langås, 2011. Eier: Øyvind Fiskvik.
 • Pavels, Claus: lastet ned fra Wikimedia Commons (public domain). Ukjent opphavsmann. Datering: før 1822.
 • Pedersen, Rocambole (Lorentz Normann Kvam): fotografi av Kvam ikke funnet, i stedet er brukt omslag til 1942-utgaven av Den forsvunnne pølsemaker, lastet ned fra Nasjonalbiblioteket (nb.no)
 • Peterssen, Eilif: lastet ned fra Nasjonalbiblioteket (flickr) (public domain). Fotografi på visittkort av Franz Hanfstaengl (München), ca 1877.
 • Prydz, Alvilde: lastet ned fra Wikimedia Commons (public domain). Ukjent opphavsmann. Publisert i Carl Nærups llustreret norsk litteraturhistorie, 1905.
 • Qvigstad, Just: lastet ned fra Wikimedia Commons (public domain). Ukjent opphavsmann. Ukjent datering.
 • Riverton, Stein (Sven Elvestad): lastet ned fra Wikimedia Commons (public domain). Ukjent opphavsmann. Ukjent datering.
 • Rølvaag, Ole Edvart: lastet ned fra Harper Collins. Ukjent opphavsmann. Ukjent datering.
 • Schjøtt, Mathilde: lastet ned fra Wikimedia Commons (CC BY-SA 3.0 NO). Portrett malt av Fredrikke Schjøtt, 1883. Eier: Oslo Museum.
 • Schmelck, Ludvig: lastet ned fra skriftgransker.no. Ukjent opphavsmann. Ukjent datering.
 • Schulze, Hans H.: lastet ned fra Digitalt Museum (CC BY-SA 4.0). Fotografi av A. Wischmann, ca 1860–1870. Eier: Oslo Museum.
 • Scott, Gabriel: lastet ned fra Wikimedia Commons (public domain). Ukjent opphavsmann. Ukjent datering.
 • Sivle, Per: lastet ned fra Floraskolen, Flora kommune. Ukjent opphavsmann. Ukjent datering.
 • Skavlan, Dagmar: lastet ned fra Stavanger Aftenblad. Ukjent opphavsmann. Ca 1885. Eier: Stavanger byarkiv.
 • Skram, Amalie: lastet ned fra Wikimedia Commons (public domain). Ukjent opphavsmann. Ukjent datering.
 • Skåden, Sigbjørn: lastet ned fra Wikimedia Commons (CC BY-SA 4.0). Foto av Jorid Martinsen (WMNO), 28.07.2018.
 • Sparre, Christian (Fredrik Viller): lastet ned fra Wikimedia Commons (public domain). Ukjent opphavsperson, ca 1910.
 • Størssøn, Mattis: faksimile av DN IX nr. 780 (1885), Den norske krønike, utgave ved Mikjel Sørlie, Det norske språk- og litteraturselskap, Universitetsforlaget, Oslo 1962, s. X.
 • Sundt, Eilert: lastet ned fra Wikimedia Commons (CC BY-SA 3.0). Portrett. Ukjent opphavsmann. Ukjent datering.
 • Sundt, Karen: lastet ned fra Farsunds avis, lørdag 15. juni 2013. Ukjent opphavsmann. Ukjent datering.
 • Thoresen, Magdalene: lastet ned fra Nasjonalbiblioteket (flickr). Foto av Harald Paetz, København. Ukjent datering.
 • Tschudi, Clara: lastet ned fra Nasjonalbiblioteket (public domain). Foto: Mittet & Co. AS, 1900–1940.
 • Tullin, Christian Braunmann: lastet ned fra Wikimedia Commons (public domain). Christ. Braunman Tullins udvalgte Digte, 1799, s. [2].
 • Turi, Johan: lastet ned fra Wikimedia Commons (public domain). Ukjent opphavsmann. Ukjent datering.
 • Undset, Sigrid: lastet ned fra Nasjonalbiblioteket (nb.no (public domain). Foto: Mittet & Co. AS, ca. 1928.
 • Vibe, Johan: lastet ned fra Nasjonalbiblioteket (nb.no). Fotografi av L. Szacinski i Den Norske turistforenings årbok 1897-98.
 • Viller, Fredrik (Christian Sparre): lastet ned fra Wikimedia Commons (public domain). Ukjent opphavsperson, ca 1910.
 • Vinje, Aasmund Olavsson: lastet ned fra Nasjonalbiblioteket (public domain). Ukjent fotograf, 1860-70.
 • Vogt, Nils Collett: lastet ned fra Nasjonalbiblioteket (flickr). Foto av Civ. Paolo Lombardi, Siena, juli 1894.
 • Welhaven, Johan Sebastian: lastet ned fra Store norske leksikon (fri). Utsnitt av tegning av J. V. Gertner, 1843.
 • Wergeland, Henrik: lastet ned fra Wikimedia Commons (public domain). Maleri av Carl Peter Lehmann, 1842.
 • Wessel, Johan Herman: lastet ned fra Wikimedia Commons (public domain). Ukjent opphavsmann. Ukjent datering.
 • Wexelsen, Marie: lastet ned fra Lokalhistoriewiki (CC-BY-SA). Fotografi, oppfot. av Schrøder, 1939, etter illustrasjon i Lars Eskeland: Ole Vig, 1915. Eier: Sverresborg Trøndelag Folkemuseum.
 • Winsnes, Hanna: lastet ned fra NRK, Østafjells. Ukjent opphavsmann. Ukjent datering.
 • Zwilgmeyer, Dikken: lastet ned fra TON workshop. Ukjent opphavsmann. Ukjent datering.
 • Aall, Jacob: lastet ned fra Nasjonalbiblioteket (flickr) (public domain). Litografi, Em. Bæretzen & Co lith. Inst. (Kjöbhvn), Guldberg & Dzwonkowski (Christiania), ukjent datering.
 • Aas, Ovidia: lastet ned fra Digitalt museum/Oslo Museum (public domain). Foto av ukjent fotograf, ca 1920. Oslo Museum (public domain).
 • Aasen, Ivar: lastet ned fra Wikimedia Commons (public domain). Foto av Carl Christian Wischmann, 1871.


Bokomslag

 • Amundsen, Roald: Nordvestpassagen: utsnitt av illustrasjon fra 1. utgave, «Vinter i Gjøahavn», s. 172, lastet ned fra Nasjonalbiblioteket (nb.no)
 • Amundsen, Roald: Privat dagbok fra 19. september 1924 til 21. mai 1925: utsnitt av dagboksomslaget, Ms.4° 1551, lastet ned fra Nasjonalbiblioteket (nb.no)
 • Amundsen, Roald: Slædedagbok for turen til Sydpolen: utsnitt av «Hundesleder, antakelig på vei gjennom det som ble kalt ‘Djevelbreen’ på ferden til Sydpolen», 29. november 1911 (ukjent fotograf), lastet ned fra Nasjonalbiblioteket (flickr)
 • Andersen, Tryggve: Bispesønnen og andre fortællinger: utsnitt av «Osp», fotografi av Bjoertvedt, 2008, lastet ned fra Wikimedia Commons (CC BY-SA 3.0)
 • Andersen, Tryggve: Fabler og Hændelser: utsnitt av «Kystlandskap med robåt», maleri av Frederik Collett, 1884, lastet ned fra Wikimedia Commons (public domain)
 • Andersen, Tryggve: Gamle folk og andre fortællinger: utsnitt av «Høst i Nygårdsparken, Bergen – Norge», fotografi av Svein-Magne Tunli, 2008, lastet ned fra Wikimedia Commons (CC BY-SA 3.0)
 • Andersen, Tryggve: Hjemfærd: utsnitt av «Mount Lushan – fog», fotografi av pfctdayelise, 2005, lastet ned fra Wikimedia Commons (CC BY-SA 2.5)
 • Andersen, Tryggve: I cancellirådens dage: utsnitt av «Ringsaker Mjøsa», fotografi av Nik, 2005, lastet ned fra Wikimedia Commons (CC BY-SA 2.0)
 • Andersen, Tryggve: Mod kvæld: utsnitt av «Mandal», fotografi av Narve Skarpmoen, mellom 1899 og 19302005, lastet ned fra Nasjonalbiblioteket (nb.no) (public domain)
 • Angell, Henrik: Gjennem Montenegro paa ski: utsnitt av illustrasjon s. 92 i 1. utgave, 1895
 • Angell, Henrik: Vikinger og Skrællinger paa Bygdø: utsnitt av «Kart over Vikingeland, Skrællingeland og Skøiernes Land» illustrasjon før tittelbladet i 1. utgave, 1908
 • Anker, Nini Roll: Benedicte Stendal: utsnitt av «Medaljong med kvinneportrett», fotografi av Anders Beer Wile, 1904, lastet ned fra Nasjonalbiblioteket (nb.no)
 • Anker, Nini Roll: Den som henger i en tråd: utsnitt av «Norsk Skjortefabrik 1934», foto: Atelier KK, lastet ned fra Universitetet i Bergen (bildebasen «Kvinner i arbeid»)
 • Anker, Nini Roll: Det svake kjøn: utsnitt av «Oslo. Munkedamsveien», fotografi av Hermann Christian Neupert/Mittet & Co. AS, ca 1900-1930, lastet ned fra Nasjonalbibioteket (public domain)
 • Anker, Nini Roll: Huset i Søgaten: utsnitt av «Gramgården 1910» av ukjent opphavsperson, lastet ned fra WikiStrinda
 • Anker, Nini Roll: I amtmandsgaarden: utsnitt av «Sund gård i Inderøy» fra Nord-Trøndelag i bilder (Oslo 1957), lastet ned fra Wikimedia Commons (CC BY-SA 3.0)
 • Anker, Nini Roll: Kirken: utsnitt av «Ermoscharge, Greco-Turkish War (1919-1922)» av ukjent fotograf, lastet ned fra Wikimedia Commons (public domain)
 • Anker, Nini Roll: Kvinnen og den svarte fuglen: utsnitt av «Black bird on the stone» av Bhaskaranaidu, lastet ned fra Wikimedia Commons (CC BY-SA 3.0)
 • Anker, Nini Roll: Lil-Anna og andre: utsnitt av «Utsyn fra Tistedalen mot Halden», maleri av Christian August Lorentzen, ca. 1793, lastet ned fra Nasjonalmuseet (CC BY 4.0)
 • Anker, Nini Roll: Min venn Sigrid Undset: utsnitt av «Pelargonium peltatum L.» av Jan Moninckx, 1701, lastet ned fra Wikimedia Commons (public domain)
 • Arkivet etter André Bjerke (1918-85) (NB tema 5): utsnitt av «Bokmagasin på Nasjonalbiblioteket, 1914», fotografi (ukjent opphavsmann), 1914, lastet ned fra Nasjonalbiblioteket (flickr)
 • Arkivet etter Ebba Haslund (1917-2009) (NB tema 13): utsnitt av «Bokmagasin på Nasjonalbiblioteket, 1914», fotografi (ukjent opphavsmann), 1914, lastet ned fra Nasjonalbiblioteket (flickr)
 • Asbjørnsen & Moe: Utvalgte eventyr: utsnitt av «Forest» av Thijs, lastet ned fra flickr (CC BY-NC-ND 2.0)
 • Asbjørnsen, Peter Chr.: Norske Huldreeventyr og Folkesagn: utsnitt av «Forest» av Thijs, lastet ned fra flickr (CC BY-NC-ND 2.0)
 • «… at ryste en Consitution du af Ermen»: utsnitt av NB Ms.fol. 4309:1, s. 1, lastet ned fra Nasjonalbiblioteket (nb.no)
 • Aukrust, Olav: Utvalgte dikt: laget av bokselskap.no
 • Ballade og bånsull – sjangernemningar i norsk vokaltradisjon (NB tema 12): utsnitt av «Bokmagasin på Nasjonalbiblioteket, 1914», fotografi (ukjent opphavsmann), 1914, lastet ned fra Nasjonalbiblioteket (flickr)
 • Backer, Harriet: «det var malersnak jeg trængte til». Brev 1878–1932: utsnitt av Barnedåp i Tanum kirke, maleri av Harriet Backer, 1892, lastet ned fra Nasjonalmuseet (CC BY 4.0)
 • Beyer, Absalon Pederssøn: Dagbok 1552-72: utsnitt av «Scholeusstikket», lastet ned fra Høgskolen i Bergen
 • Beyer, Absalon Pederssøn: Oration om Mester Geble: utsnitt av «Håkonshallen i Bergen», lastet ned fra Wikipedia (CC BY-SA 3.0)
 • Bjørnson, Bjørnstjerne: Arne: utsnitt av fotografi av Axel Lindahl, telemark, ca 1880-90, lastet ned fra Nasjonalbiblioteket (nb.no)
 • Bjørnson, Bjørnstjerne: Brevveksling med danske 1857-74: laget av bokselskap, basert på side i brev fra Gustava Kielland til Albertha Winsnes 21. Aug. 1847, NB Ms.4° 4523:A, lastet ned fra Nasjonalbiblioteket
 • Bjørnson, Bjørnstjerne: De Nygifte: utsnitt av «Stueinteriør», fotografi (ukjent opphavsmann), ukjent datering, lastet ned fra digitaltmuseum.no (public domain)
 • Bjørnson, Bjørnstjerne: Det ny system: utsnitt av «Vikna», fotografi av Orcaborealis, 2006, lastet ned fra Wikimedia Commons (CC BY-SA 3.0)
 • Bjørnson, Bjørnstjerne: En fallit: utsnitt av fotografi av 1 Speciedaler 1874 Kv G Type VI (ukjent opphavsmann, ukjent datering), lastet ned fra Follo Mynt & Seddel AS
 • Bjørnson, Bjørnstjerne: En glad Gut: fotografi av geit (ukjent opphavsmann, ukjent datering), lastet ned fra Fylkesmannen i Sogn og Fjordane
 • Bjørnson, Bjørnstjerne: En hanske: utsnitt av fotografi av hagen til Rød Herregård, av Espen Nordenhaug (ukjent datering), lastet ned fra Rød Herregård
 • Bjørnson, Bjørnstjerne: Faderen: utsnitt av «Bøfjorden» (ukjent opphavsmann, ukjent datering), lastet ned fra bofjorden.net
 • Bjørnson, Bjørnstjerne: Geografi og kærlighed: utsnitt av «Herman Moll Map of Europe», 1708, lastet ned fra Wikimedia Commons (public domain)
 • Bjørnson, Bjørnstjerne: Leonarda: utsnitt av «Boliginteriør», fotografi av Erik Olsen, 1890-1910, eier: NTNU Universitetsbiblioteket, lastet ned fra NTNU (CC BY-SA 4.0)
 • Bjørnson, Bjørnstjerne: Over ævne, første stykke: utsnitt av scene fra «Over Ævne», Nationaltheatret, 1918 (ukjent opphavsmann), lastet ned fra Wikimedia Commons (CC BY 2.0)
 • Bjørnson, Bjørnstjerne: Over ævne, andet stykke: utsnitt av illustrasjon brukt i artikkelen «Norske jenter solgt som sexslaver» i Bergens Tidende, A-magasinet, 13.10.16 (ukjent opphavsmann, ukjent datering), lastet ned fra bt.no
 • Bjørnson, Bjørnstjerne: Paul Lange og Tora Parsberg: utsnitt av illustrasjon brukt i artikkelen «More than 150 years of history» på nettsidene til Grand Hotel et de Milan, (ukjent opphavsmann, ukjent datering), lastet ned fra Grand Hotel et de Milan
 • Bjørnson, Bjørnstjerne: Sigurd Slembe: utsnitt av «Sigurd og hans Følge i Hulen i Gljuvrafjord», illustrasjon (s. 593) av Wilhelm Wetlesen til «Inges saga» i Snorres Kongesagaer, 1899 (oversatt av Gustav Storm), lastet ned fra Nasjonalbiblioteket (nb.no) (public domain)
 • Bjørnson, Bjørnstjerne: Støv: utsnitt av «Vinter i Norge», fotografi av Anders Beer Wilse ca 1920, lastet ned fra Nasjonalbiblioteket (flickr)
 • Bjørnson, Bjørnstjerne: Synnøve Solbakken: utsnitt av «Fjord Reflections» av Stephen Kennedy, lastet ned fra flickr
 • Bjørnson, Bjørnstjerne: Utvalgte dikt: laget av bokselskap.no
 • Bokkunst. Dekorerte forsatser og overtrekk på papir og tekstil fremstilt av Universitetbibliotheks-bogbinder Hans Mathæus Refsum (NB tema 10): utsnitt av «Bokmagasin på Nasjonalbiblioteket, 1914», fotografi (ukjent opphavsmann), 1914, lastet ned fra Nasjonalbiblioteket (flickr)
 • Boo, Sigrid: Vi som går kjøkkenveien: utsnitt av omslag til 1. utgave, 1930, lastet ned fra Nasjonalbiblioteket (public domain)
 • Breviarium Nidrosiense: laget av bokselskap.no, basert på faksimile av NB D Pal 7, s. 1, lastet ned fra Nasjonalbiblioteket (nb.no)
 • Broch, Lagertha: Frk. Wang – en erindring fra Kristiania 1886: utsnitt av «58 ‘L’. Carl Johans gade. Kristiania», fotografi av Axel Lindahl (reprofotograf: Anders Beer Wilse), ca. 1880–1890, lastet ned fra Nasjonalbiblioteket (public domain)
 • Brun, Johan Nordahl: Einer Tambeskielver: utsnitt av «Slaget ved Svolder», maleri av Otto Sinding, 1883, lastet ned fra Wikimedia Commons (public domain)
 • Brun, Johan Nordahl: Jomfrue Pecunia: utsnitt av «City of Drontheim», tegning av John William Edy, 1800, lastet ned fra Wikimedia Commons (public domain)
 • Brun, Johan Nordahl: Republikken paa Øen: utsnitt av «Le Serment du Jeu de paume», maleri av Jacques Louis David, 1791, lastet ned fra Wikimedia Commons (public domain)
 • Brun, Johan Nordahl: Utvalgte dikt: laget av bokselskap.no
 • Brun, Johan Nordahl: Zarine: laget av bokselskap.no, basert på bokside i 2. utgave, 1778
 • Braaten, Oskar: Lilje Gunda og andre forteljingar: utsnitt av «Hønse-Lovisas hus», fotografi av Mahlum, 2007, lastet ned fra Wikimedia Commons (public domain)
 • Braaten, Oskar: Sorgenfri: utsnitt av «Folkvictorian 6thwardhoustontx», fotografi av Figmillenium, 2009, lastet ned fra Wikimedia Commons (public domain)
 • Braaten, Oskar: «Ulvehiet»: utsnitt av fotografi av «Gråbeingård» (ukjent opphavsmann, ukjent datering), lastet ned fra bloggen Iselinsmuget
 • Braaten, Oskar: Den store barnedåpen: utsnitt av «Skultpturen Fabrikkjentene ved Akerselva i Oslo», fotografi av Karl Ragnar Gjertsen, 2010, lastet ned fra Wikimedia Commons (CC BY-SA 3.0)
 • Bull, Jacob Breda: Livets Triumf: utsnitt av «I restauranten. Østbanen?», akvarell av Edvard Munch, 1934–1936, lastet ned fra Munchmuseet (CC BY-NC-SA 4.0)
 • Bull, Olaf: Metope: utsnitt av «Menneskeberget», maleri av Edvard Munch, 1909, lastet ned fra Wikimedia Commons/Munchmuseet (public domain)
 • Bull, Olaf: Mit navn er Knoph: utsnitt av omslag til 2. opplag, 1919, lastet ned fra Nasjonalbiblioteket (nb.no)
 • Bull, Olaf: Utvalgte dikt: laget av bokselskap.no
 • Bødtker, Sigurd: Elskov: utsnitt av fotografi av «July midnight in Lapland» av Konrad Zielinski, 2005, lastet ned fra Wikimedia Commons (CC BY-SA 1.0)
 • cafe Boddu: utsnitt av «Ved Bodø», fotografi av Kristian Hilsen, Mittet & Co. AS, 1972, lastet ned fra Nasjonalbiblioteket (public domain)
 • Collett, Camilla: Amtmandens Døttre (1854/55): fotografi av hagen, Rød Herregård i Halden (ukjent opphavsmann, ukjent datering), lastet ned fra vakrehager.no
 • Collett, Camilla: Amtmandens Døtre (1879): fotografi av hagen, Rød Herregård i Halden (ukjent opphavsmann, ukjent datering), lastet ned fra vakrehager.no
 • Collett, Camilla: Brev 1841-51: laget av bokselskap, basert på side i brev fra Gustava Kielland til Albertha Winsnes 21. Aug. 1847, NB Ms.4° 4523:A, lastet ned fra Nasjonalbiblioteket
 • Collett, Camilla: Brev 1852-63: laget av bokselskap, basert på side i brev fra Gustava Kielland til Albertha Winsnes 21. Aug. 1847, NB Ms.4° 4523:A, lastet ned fra Nasjonalbiblioteket
 • Collett, Camilla: Brev 1863-64: laget av bokselskap, basert på side i brev fra Gustava Kielland til Albertha Winsnes 21. Aug. 1847, NB Ms.4° 4523:A, lastet ned fra Nasjonalbiblioteket
 • Collett, Camilla: Brev til Bjørnstjerne Bjørnson: laget av bokselskap, basert på side i brev fra Gustava Kielland til Albertha Winsnes 21. Aug. 1847, NB Ms.4° 4523:A, lastet ned fra Nasjonalbiblioteket
 • Collett, Camilla: Brev til Henrik og Susanna Ibsen: laget av bokselskap, basert på side i brev fra Gustava Kielland til Albertha Winsnes 21. Aug. 1847, NB Ms.4° 4523:A, lastet ned fra Nasjonalbiblioteket
 • Collett, Camilla: Brev til Jonas Lie: laget av bokselskap, basert på side i brev fra Gustava Kielland til Albertha Winsnes 21. Aug. 1847, NB Ms.4° 4523:A, lastet ned fra Nasjonalbiblioteket
 • Collett, Camilla: Fra de Stummes Leir: utsnitt av avisside, Aftenposten 1878.10.04, s. 1, lastet ned fra Nasjonalbiblioteket (nb.no)
 • Collett, Camilla: I de lange Nætter: utsnitt av «Andelven, Eidsvold», maleri av Hans Gude, 1853, lastet ned fra Wikimedia Commons (public domain)
 • Collett, Camilla: Mod Strømmen, Anden rekke: utsnitt av avisside, Aftenposten 1878.10.04, s. 1, lastet ned fra Nasjonalbiblioteket (nb.no)
 • Collett, Camilla: Mod Strømmen, Første Række: utsnitt av avisside, Aftenposten 1878.10.04, s. 1, lastet ned fra Nasjonalbiblioteket (nb.no)
 • Collett, Camilla: Otte Dage i Hamburg: utsnitt av «Prospekt der Kaiserlich Französischen Stadt Hamburg» av Johann Marcus David, 1811, lastet ned fra Wikimedia Commons (public domain)
 • Collett, Camilla: Strikketøisbetragtninger: utsnitt av avisside, Aftenposten 1878.10.04, s. 1, lastet ned fra Nasjonalbiblioteket (nb.no)
 • Collett, Camilla og Emilie Diriks: Forloren Skildpadde: laget av bokselskap.no, utsnitt av tittelvignett, Ms.4° 1180 Forloren Skildpadde, s. 1, lastet ned fra Nasjonalbiblioteket (nb.no)
 • Dardel, Fritz von: Reise i Norge: laget av bokselskap.no, basert på faksimile av NB Ms.fol. 4200, s. 12, lastet ned fra Nasjonalbiblioteket (nb.no)
 • Dass, Petter: Herre Gud! dit dyre Navn og Ære: utsnitt av faksimile av NB Ms.8° 1501, bl. 83r, lastet ned fra Nasjonalbiblioteket (nb.no)
 • Dass, Petter: Katekismesanger: utsnitt av faksimile av NB Ms.8° 1501, bl. 114v, lastet ned fra Nasjonalbiblioteket (nb.no)
 • Dass, Petter: Vær hilset I Nordlands bebyggende Mænd: utsnitt av «Trompet Jupiter», lastet ned fra Best2Music.no
 • Dekorert papir – en fargesprakende kilde til bokhistorisk kunnskap (NB tema 11): utsnitt av «Bokmagasin på Nasjonalbiblioteket, 1914», fotografi (ukjent opphavsmann), 1914, lastet ned fra Nasjonalbiblioteket (flickr)
 • Dickmar, Helene: Danserinden: utsnitt av «Gyda Christensen», fotografi av Atelier Rude, 1908, lastet ned fra Oslo Museum/Digitalt Museum (CC BY-SA 4.0)
 • Dickmar, Helene: Det gyldne bæger: utsnitt av «0128. Christiania, Grand Hotel», fotografi av Axel Lindahl 1892, lastet ned fra Nasjonalbiblioteket (Flickr) (public domain)
 • Dickmar, Helene: Korsvei: utsnitt av «Risøbank, Mandal», postkort utgitt av Mittet & co, ca. 1900-50, lastet ned fra Nasjonalbiblioteket (nb.no) (public domain)
 • Dickmar, Helene: Litterære essays: laget av bokselskap.no, basert på utsnitt av tittelsiden til En Qvinderøst i “Handskespørgsmaalet” : aabent Brev til hr. Professor Monrad, 1886, lastet ned fra Nasjonalbiblioteket (nb.no)
 • Dickmar, Helene: Psyche: utsnitt av «1325. Gausdal, Gausdals Sanatorium», , fotografi av Axel Lindahl, ca. 1884-90, lastet ned fra Nasjonalbiblioteket (nb.no) (public domain)
 • Dickmar, Helene: September: utsnitt av «1010 Kristiania Frognerveien», postkort utgitt av J. H. Küenholdt A/S, ukjent datering, lastet ned fra Nasjonalbiblioteket (nb.no) (public domain)
 • Conradine Dunker: lagetav bokselskap.no, basert på tegning av Bernhard Dunker (ukjent datering), lastet ned fra Wikimedia Commons (public domain)
 • Duun, Olav: Blind-Anders: utsnitt av «E6-Grong-Namdalen», fotografi av Orcaborealis, 2007, lastet ned fra Wikipedia (CC BY-SA 3.0)
 • Duun, Olav: I blinda: utsnitt av «Fosnes» (ukjent opphavsmann, ukjent datering), lastet ned fra hjemmesidene til Fosnes kommune
 • Duun, Olav: I eventyre: utsnitt av «Fosnes» (ukjent opphavsmann, ukjent datering), lastet ned fra hjemmesidene til Fosnes kommune
 • Duun, Olav: I stormen: utsnitt av «Fosnes» (ukjent opphavsmann, ukjent datering), lastet ned fra hjemmesidene til Fosnes kommune
 • Duun, Olav: I ungdommen: utsnitt av «Fosnes» (ukjent opphavsmann, ukjent datering), lastet ned fra hjemmesidene til Fosnes kommune
 • Duun, Olav: Juvikingar: utsnitt av «Fosnes» (ukjent opphavsmann, ukjent datering), lastet ned fra hjemmesidene til Fosnes kommune
 • Duun, Olav: Løglege skruvar og anna folk: utsnitt av «E6-Grong-Namdalen», fotografi av Orcaborealis, 2007, lastet ned fra Wikipedia (CC BY-SA 3.0)
 • Duun, Olav: Medmenneske: utsnitt av «Axt zum spalten», lastet ned fra Wikipedia (CC BY-SA 2.5)
 • Duun, Olav: Menneske og maktene: utsnitt fra «Saltstein bilder» av Roy Myrland, 2008, lastet ned fra landsveien.no
 • Duun, Olav: Ragnhild: utsnitt av «Norge. Aurdal, Valdres», postkort utgitt av Mittet & Co., lastet ned fra Nasjonalbiblioteket (flickr)
 • Duun, Olav: Siste leveåre: utsnitt av «Sør-Trøndelag», fotografi av Anders Beer Wilse, 1936, lastet ned fra Nasjonalbiblioteket (nb.no)
 • Duun, Olav: Storbrylloppe: utsnitt av «Fosnes» (ukjent opphavsmann, ukjent datering), lastet ned fra hjemmesidene til Fosnes kommune
 • Duun, Olav: Vegar og villstig: utsnitt av «E6-Grong-Namdalen», fotografi av Orcaborealis, 2007, lastet ned fra Wikipedia (CC BY-SA 3.0)
 • Eit gammalt utdrag or Bergsbok: utsnitt av illustrasjon i boka
 • Elster, Kristian: Farlige Folk: utsnitt av «Kristiansand, Kristiansand, Duekniben, Kristiansand», fotografi av Axel Lindahl ca 1880-90, lastet ned fra Nasjonalbiblioteket (public domain)
 • Elster, Kristian: Fra det moderne gjennombrudds tid: utsnitt av avisside, Aftenposten 1878.10.04, s. 1, lastet ned fra Nasjonalbiblioteket (nb.no)
 • Elvestad, Sven: Angsten: utsnitt av omslag til 1. utgave, 1910, lastet ned fra Nasjonalbiblioteket (nb.no)
 • Elvestad, Sven: De fortaptes hus: utsnitt av omslag til 1. utgave, 1912, lastet ned fra Nasjonalbiblioteket (nb.no)
 • Engelbretsdatter, Dorothe: Siælens Sang-Offer: utsnitt av illustrasjon i Taare-Offer, utg. ved Kristen Valkner, NSL 1956, skannet av bokselskap.no
 • Engelbretsdatter, Dorothe: Taare-Offer: utsnitt av illustrasjon i Siælens Sang-Offer, utg. ved Kristen Valkner, NSL 1955, skannet av bokselskap.no
 • Falsen, Enevold de: De snorrige Fættere: utsnitt av «Toits, mansardes et flèche de l’ancienne bourse de Copenhague, Danemark», fotografi av Jebulon, 2016, lastet ned fra Wikimedia Commons (public domain)
 • Fangen, Ronald: De svake: utsnitt av fotografi fra kyststien ved Åros, av Ellen Wiger 2021
 • Fangen, Ronald: En kvinnes vei: utsnitt av «Prinsens gate i Oslo, 1902», fotografi av Anders Beer Wilse, 1902, lastet ned fra Wikimedia Commons (CC BY-SA 4.0)
 • Fangen, Ronald: Mannen som elsket rettferdigheten: utsnitt av «Shoemakers’ HH ubt», fotografi av Tomasz Sienicki, 2004, lastet ned fra Wikimedia Commons (CC BY-SA 3.0)
 • Fasting, Claus: Utvalgte artikler: utsnitt av avisside, Aftenposten 1878.10.04, s. 1, lastet ned fra Nasjonalbiblioteket (nb.no)
 • Fasting, Claus: Utvalgte dikt: laget av bokselskap.no
 • Finne, Gabriel: Doktor Wangs børn: utsnitt av «Widerøe Flyveselskaps flyfoto fra Eid kommune : Nordfjordeid», lastet ned fra Nasjonalbiblioteket (nb.no)
 • Finne, Gabriel: I afgrunden: utsnitt av «Rain forest Norway», fotografi av Andrew Bowden, 2006, lastet ned fra Wikimedia Commons (CC BY-SA 2.0)
 • Fortidens stemmer: laget av bokselskap.no, basert på fotografi av brev fra samlingen/utgaven, Karen Arup Seip, 2022
 • Friis, J. A.: Fra Finmarken (Lajla): utsnitt av fotografi av Anders Beer Wilse, 1933, lastet ned fra Nasjonalbiblioteket (nb.no)
 • Friis, J. A.: Skildringer fra Finmarken (Ella): utsnitt av fotografi av Anders Beer Wilse, 1928, lastet ned fra Nasjonalbiblioteket (nb.no)
 • Frimann, Claus: Den syngende Søemand: utsnitt av «The Capture of the Royal Prince», maleri av Willem van de Velde d.y, ca 1666, lastet ned fra Wikipedia (public domain)
 • Garborg, Arne: Bondestudentar: utsnitt av visittkort med “Portrett av Arne Garborg som student”, ca. 1875, L. Szacinski (Christiania), lastet ned fra Nasjonalbiblioteket (flickr) (public domain)
 • Garborg, Arne: Hanna Winsnes’s kogebog: utsnitt av avisside, Aftenposten 1878.10.04, s. 1, lastet ned fra Nasjonalbiblioteket (nb.no)
 • Garborg, Arne: Haugtussa: utsnitt av «Jæren», fotografi av Anders Beer Wilse, 1912, lastet ned fra Nasjonalbiblioteket (nb.no)
 • Garborg, Arne: Mannfolk: utsnitt av «Portrett av Hans Jæger» av Sven Jørgensen, 1888, lastet ned fra Wikipedia (public domain)
 • Garborg, Arne: Fred: utsnitt av «Orrestranda» av Per Olav Bøyum, 2008, lastet ned fra Wikimedia Commons (CC BY 2.0)
 • Garborg, Hulda: Edderkoppen: utsnitt av «Spinnennetz», fotografi av Jon Sullivan (PD Photo.org), ukjent datering, lastet ned fra Wikimedia Commons (public domain)
 • Garborg, Hulda: Et frit Forhold: utsnitt av «Kristiania – Karl Johans Gade ca. 1909», lastet ned fra flickr (CC BY-NC-ND 2.0)
 • Garborg, Hulda: Fru Evas dagbok: utsnitt av «Engsoleie» (Ranunculus acris), lastet ned fra Wikipedia (CC BY-SA 3.0)
 • Garborg, Hulda: Hildring: utsnitt av «Einundfjell», maleri av Harriet Backer 1897, lastet ned fra Wikimedia Commons (public domain)
 • Garborg, Hulda: Kvinden skabt af Manden: utsnitt av «Promenaden», maleri av Edvard Munch, 1920-årene, lastet ned fra Wikimedia Commons/Munchmuseet (public domain)
 • Garborg, Hulda: «Rationelt fjøsstell»: utsnitt av «Bondegårder i en fjellbygd», lastet ned fra DM Glomdalsmuseet (CC BY-NC 4.0)
 • Gerhard Munthe: historisk oversyn over norsk bibliotekhistorie (NB tema 6): utsnitt av «Bokmagasin på Nasjonalbiblioteket, 1914», fotografi (ukjent opphavsmann), 1914, lastet ned fra Nasjonalbiblioteket (flickr)
 • Grieg, Nordahl: Atlanterhavet: laget av Bergen Offentlige Bibliotek
 • Grieg, Nordahl: Barrabas: laget av Bergen Offentlige Bibliotek
 • Grieg, Nordahl: De unge døde: laget av Bergen Offentlige Bibliotek
 • Grieg, Nordahl: En ung mands kjærlighet: laget av Bergen Offentlige Bibliotek
 • Grieg, Nordahl: Flagget: laget av Bergen Offentlige Bibliotek
 • Grieg, Nordahl: Friheten: laget av Bergen Offentlige Bibliotek
 • Grieg, Nordahl: Græske breve: laget av Bergen Offentlige Bibliotek
 • Grieg, Nordahl: Håbet: laget av Bergen Offentlige Bibliotek
 • Grieg, Nordahl: Kinesiske dage: laget av Bergen Offentlige Bibliotek
 • Grieg, Nordahl: Løse dikt: laget av Bergen Offentlige Bibliotek
 • Grieg, Nordahl: Men i morgen –: laget av Bergen Offentlige Bibliotek
 • Grieg, Nordahl: Nederlaget: laget av Bergen Offentlige Bibliotek
 • Grieg, Nordahl: Norge i våre hjerter: laget av Bergen Offentlige Bibliotek
 • Grieg, Nordahl: Rundt Kap det gode Haab: laget av Bergen Offentlige Bibliotek
 • Grieg, Nordahl: Skibet går videre: laget av Bergen Offentlige Bibliotek
 • Grieg, Nordahl: Spansk sommer: laget av Bergen Offentlige Bibliotek
 • Grieg, Nordahl: Stene i strømmen: laget av Bergen Offentlige Bibliotek
 • Grieg, Nordahl: Ung må verden ennu være: laget av Bergen Offentlige Bibliotek
 • Grieg, Nordahl: Veien frem: laget av Bergen Offentlige Bibliotek
 • Grieg, Nordahl: Vår ære og vår makt: laget av Bergen Offentlige Bibliotek
 • Hamarkrøniken: utsnitt av «Hamar-kaupangen, Domkirkeodden», fotografi av Heidenstrom, 2011, lastet ned fra Wikimedia Commons (CC BY-SA 3.0)
 • Hamsun, Knut: Fra det ubevidste Sjæleliv: utsnitt av avisside, Aftenposten 1878.10.04, s. 1, lastet ned fra Nasjonalbiblioteket (nb.no)
 • Hamsun, Knut: Mysterier: utsnitt av «Lillesand havn», fotografi av CarstenR 2011, lastet ned fra Wikimedia Commons (CC BY-SA 3.0)
 • Hamsun, Knut: Sult: utsnitt av «Kart over Kristiania. Bilag til Femtiaars-Beretning om Christiania Kommune.», lastet ned fra Oslo kommune/Byarkivet (public domain)
 • Hamsun, Knut: Victoria: utsnitt av «Landscape with Entrance to a Forrest (SM 339)», maleri av Jacques d’Artoij ca. 1650, i Städel Museum, lastet ned fra Wikimedia Commons (public domain)
 • Handskrifter av norske mellomalderlover ved Nasjonalbiblioteket (NB tema 8): utsnitt av «Bokmagasin på Nasjonalbiblioteket, 1914», fotografi (ukjent opphavsmann), 1914, lastet ned fra Nasjonalbiblioteket (flickr)
 • Hansen, Maurits C.: Luren: utsnitt av «Neverlur», fotografi av Thuen, lastet ned fra Wikipedia (public domain)
 • Hansen, Maurits C.: Mordet paa Maskinbygger Roolfsen: utsnitt av fotografi av Kongsberg, ca 1890-1900 (ukjent opphavsmann), lastet ned fra Nasjonalbiblioteket (flickr)
 • Hansen, Maurits C.: Novellen: utsnitt av fotografi fra Risør, lastet ned fra Ditt Feriested
 • Hansteen, Aasta: Kvinden skabt i Guds billede: utsnitt av bokbind, Nasjonalbibliotekets digitaliserte eksemplar av 2. utgave, 1903, lastet ned fra Nasjonalbiblioteket (nb.no) (public domain)
 • Heiberg, Gunnar: Tante Ulrikke: utsnitt av portrett av Aasta Hansteen, fotografi av H. Lunde’s Fotografiske Atelier, Hamar (ukjent datering), lastet ned fra Nasjonalbiblioteket (flickr)
 • Hertzberg, Ebbe: Brev til Poul Andræ 1892–1912: laget av bokselskap, basert på side i brev fra Gustava Kielland til Albertha Winsnes 21. Aug. 1847, NB Ms.4° 4523:A, lastet ned fra Nasjonalbiblioteket
 • Holberg, Ludvig: Den Politiske Kandstøber: utsnitt av «Collegium politicum (Den politiske kandestøber)», av Wilhelm Marstrand, før 1887, lastet ned fra Statens Museum for Kunst, Danmark
 • Holberg, Ludvig: Erasmus Montanus: utsnitt av «Erasmus Montanus beviser, at Per Degn er en hane», tegning av Wilhelm Marstrand, ca 1865-73, lastet ned fra Statens Museum for Kunst, Danmark
 • Holberg, Ludvig: Jeppe paa Bierget: utsnitt av «Jeppe paa Bierget», kobberstikk av Johann Friderich Clemens etter maleri av Christoffer Wilhelm Eckersberg, 1823-1831, lastet ned fra Wikimedia Commons (public domain)
 • Ibsen, Henrik: Brand: utsnitt av fotografi fra Brand-forestilling på Nationaltheatret, av Anders Beer Wilse, 1/7 1904, lastet ned fra Nasjonalbiblioteket (nb.no)
 • Ibsen, Henrik: Brev til Camilla Collett: laget av bokselskap, basert på side i brev fra Gustava Kielland til Albertha Winsnes 21. Aug. 1847, NB Ms.4° 4523:A, lastet ned fra Nasjonalbiblioteket
 • Ibsen, Henrik: Brev til Jonas Lie: laget av bokselskap, basert på side i brev fra Gustava Kielland til Albertha Winsnes 21. Aug. 1847, NB Ms.4° 4523:A, lastet ned fra Nasjonalbiblioteket
 • Ibsen, Henrik: Brev til Bjørnstjerne Bjørnson: laget av bokselskap, basert på side i brev fra Gustava Kielland til Albertha Winsnes 21. Aug. 1847, NB Ms.4° 4523:A, lastet ned fra Nasjonalbiblioteket
 • Ibsen, Henrik: Bygmester Solness: faksimile av bl. 48r i trykkmanuskriptet til Bygmester Solness, Det Kongelige Bibliotek i København, KBK Collin 262, 4°, IV.1, lastet ned fra Universitetet i Oslo
 • Ibsen, Henrik: Digte: utsnitt av «Water lilies», maleri av Henryk Weyssenhoff, 1903-05, lastet ned fra Wikimedia Commons (public domain)
 • Ibsen, Henrik: En folkefiende: utsnitt av «Dore Lavik som dr. Stockmann i En folkefiende av Henrik Ibsen» av Hansen & Bryde (Horsens, Danmark), lastet ned fra Nasjonalbiblioteket (flickr)
 • Ibsen, Henrik: Et dukkehjem: utsnitt av «Noras tarantella», tegnet for Ny illustreret tidende av Theatermaler Jørgensen, 8/2 1880, lastet ned fra Nasjonalbiblioteket (nb.no)
 • Ibsen, Henrik: Fruen fra havet: utsnitt av «Blue storm» av Torbein Rønning, lastet ned fra flickr (CC BY-NC-ND 2.0)
 • Ibsen, Henrik: Gengangere: utsnitt av «Puesta del sol» av Javier Gómez, 2012, lastet ned fra flickr (CC BY 2.0)
 • Ibsen, Henrik: Hedda Gabler: utsnitt av «Henrik Ibsens skuespill Hedda Gabler spilt på Kristiania Theater i 1891», tegning av Christian Krohg, 1891 (trykket på forsiden av Skilling-Magazin), lastet ned fra Wikipedia (public domain)
 • Ibsen, Henrik: Peer Gynt: utsnitt av «Peer Gynt i Dovregubbens hall» av Theodor Kittelsen, 1913, lastet ned fra Wikimedia Commons (public domain)
 • Ibsen, Henrik: Rosmersholm: utsnitt av «Nøkken som hvit hest» av Theodor Kittelsen, 1909, lastet ned fra Wikimedia Commons (public domain)
 • Ibsen, Henrik: Terje Vigen: fra Victor Sjöströms film Terje Vigen, 1917, lastet ned fra Film Festival tourism
 • Ibsen, Henrik: To dikt: laget av bokselskap.no
 • Ibsen, Henrik: Vildanden: utsnitt av «Fra sluttscenen i Vildanden», tegning av Lorentz Norberg fra Ny illustreret tidende, 5/4 1885, lastet ned fra Nasjonalbiblioteket (nb.no)
 • Innganger til Draumkvedet i Nasjonalbibliotekets samlinger (NB tema 17): utsnitt av «Bokmagasin på Nasjonalbiblioteket, 1914», fotografi (ukjent opphavsmann), 1914, lastet ned fra Nasjonalbiblioteket (flickr)
 • Juel, Dagny: Den sterkere: utsnitt av «Øye i øye», maleri av Edvard Munch, 1894, lastet ned fra Wikiart (public domain)
 • Juel, Dagny: Fragmenter: utsnitt av «Dagny Juel Przybyszewska», maleri av Edvard Munch, 1893, lastet ned fra Wikiart (public domain)
 • Jæger, Hans: Fra Kristiania-bohêmen: utsnitt av «Grand Café», maleri av Per Lasson Krohg, lastet ned fra Grand Hotel Oslo
 • Jølsen, Ragnhild: Brukshistorier: utsnitt av fotografi fra Enebakk (ukjent opphavsmann), lastet ned fra Enebakk kommune
 • Jølsen, Ragnhild: Fernanda Mona: utsnitt av fotografi fra Hurummarka, av Ellen Wiger 2019
 • Jølsen, Ragnhild: Hollases krønike: utsnitt av dørdetalj fra Borgund kirke, Ålesund, fotografi av «Bengt K.» 2009(?), lastet ned fra fra Norske kirkebygg
 • Jølsen, Ragnhild: Rikka Gan: utsnitt av fotografi fra Eigersund (ukjent opphavsmann), lastet ned fra fra Eigersund kommune
 • Jølsen, Ragnhild: Ve’s Mor: utsnitt av «Gård», fotografi av Marthinius Skøien 1880-1910, lastet ned fra fra Nasjonalbiblioteket (public domain)
 • Kielland, Alexander L.: Arbeidsfolk: utsnitt av «Kirkedepartementets gård og Finansdepartementets gård, Dronningens gt. 15», maleri av Peter Andreas Blix, lastet ned fra Wikimedia Commons (CC BY-SA 3.0)
 • Kielland, Alexander L.: Brev 1869-1906: laget av bokselskap, basert på side i brev fra Gustava Kielland til Albertha Winsnes 21. Aug. 1847, NB Ms.4° 4523:A, lastet ned fra Nasjonalbiblioteket
 • Kielland, Alexander L.: Else: utsnitt av «s. 89 Stavanger [“Cruise of the “Nereid” 1869″] », fotografi av Edward Backhouse Mounsey, 1869, lastet ned fra Nasjonalbiblioteket (flickr)
 • Kielland, Alexander L.: Fortuna: utsnitt av «Concord Canning Co, Stavanger», fotografi av Anders Beer Wilse, tidlig 1900-tall(?), lastet ned fra Nasjonalbiblioteket (nb.no)
 • Kielland, Alexander L.: Garman & Worse: utsnitt av «Breiavatnet, Stavanger», fotografi av Anders Beer Wilse, 1905, lastet ned fra Nasjonalbiblioteket (nb.no)
 • Kielland, Alexander L.: Gift: utsnitt av «The Domkirk – Stavanger», fotografi av Edward Backhouse Mounsey, 1869, lastet ned fra Nasjonalbiblioteket (flickr)
 • Kielland, Alexander L.: Jacob: utsnitt av «Butikken og ‘vareleveransehestene’ til pølsemakerfirmaet Idsøe», fotografi av Hakon Johannessen, Statsarkivet i Stavanger, ca 1910-20, lastet ned fra Byhistorisk forening, Stavanger/Stavangeren nr. 1 2008
 • Kielland, Alexander L.: Novelletter: utsnitt av «The Battle of Waterloo», maleri av William Sadler II, lastet ned fra Wikimedia Commons (public domain)
 • Kielland, Alexander L.: Nye Novelletter: utsnitt fra «Torvmyr», maleri av Kitty Kielland, 1880, lastet ned fra Wikipedia (public domain)
 • Kielland, Alexander L.: Omkring Napoleon: laget av bokselskap.no, basert på «Portrait of Napoléon Bonaparte», maleri av Ignace Brice, ca 1860, lastet ned fra Wikimedia Commons (public domain)
 • Kielland, Alexander L.: Sankt Hans Fest: fotografi av sankthansbål ved Steinsfjorden av Ayna Lile, lastet ned fra Ringerikes Blad
 • Kielland, Alexander L.: Skipper Worse: utsnitt av «Vågen, Stavanger», fotografi av Anders Beer Wilse, 1902, lastet ned fra Nasjonalbiblioteket (nb.no)
 • Kielland, Alexander L.: To Novelletter fra Danmark: utsnitt av illustrasjon i To Novelletter fra Danmark,1882, s. 7, lastet ned fra “>Nasjonalbiblioteket (nb.no)
 • Kielland, Alexander L.: Tre Par: utsnitt av «V.Aker. Voksenkollen sanatorium. Interiør», fotografi av Marthinius Skøien, 1880-1910, lastet ned fra “>Nasjonalbiblioteket (nb.no) (public domain)
 • Kielland, Kitty og Arne Garborg: Brevveksling 1885-1906: laget av bokselskap, basert på side i brev fra Gustava Kielland til Albertha Winsnes 21. Aug. 1847, NB Ms.4° 4523:A, lastet ned fra Nasjonalbiblioteket
 • Kielland, Kitty og Dagmar Skavlan: Brevveksling 1879-1905: laget av bokselskap, basert på side i brev fra Gustava Kielland til Albertha Winsnes 21. Aug. 1847, NB Ms.4° 4523:A, lastet ned fra Nasjonalbiblioteket
 • Kielland, Kitty og Eilif Peterssen: Brevveksling 1874-1908: laget av bokselskap, basert på side i brev fra Gustava Kielland til Albertha Winsnes 21. Aug. 1847, NB Ms.4° 4523:A, lastet ned fra Nasjonalbiblioteket
 • Kielland, Kitty og familien Lie: Brevveksling 1884-1908: laget av bokselskap, basert på side i brev fra Gustava Kielland til Albertha Winsnes 21. Aug. 1847, NB Ms.4° 4523:A, lastet ned fra Nasjonalbiblioteket
 • Kinck, Hans E.: Flaggermus-vinger: utsnitt av «Trondfjell med skog», fotografi av Anders Beer Wilse, 1935, lastet ned fra Nasjonalbiblioteket (nb.no)
 • Kinck, Hans E.: Fra Fonneland til Svabergssveen: utsnitt av «En strandvasker», maleri av Nikolai Ulfsten, 1884 (eier: Nasjonalmuseet), lastet ned fra Norsk kunstnerleksikon (public domain)
 • Kinck, Hans E.: Vaarnætter: utsnitt av «Kystlandskap med robåt», maleri av Frederik Collett, 1884, lastet ned fra Wikimedia Commons (public domain)
 • Kinck, Hans E.: Trækfugle og andre: utsnitt av «Terrasse i Roma», maleri av Anders Castus Svarstad, 1913, lastet ned fra Nasjonalmuseet (CC BY 4.0)
 • Kinck, Hans E.: Vaarnætter: utsnitt av «Vårnatt i hagen», maleri av Nikolaj Astrup, 1909, lastet ned fra Wikimedia Commons (public domain)
 • Kjerulf, Halfdan: Dagbok 1833: utsnitt av Mus. ms. 9060, s. 1, Halfdan Kjerulf: «Brudefærden i Hardanger», lastet ned fra Nasjonalbiblioteket (nb.no)
 • Kjerulf, Halfdan: Dagbok 1840: utsnitt av Mus. ms. 9060, s. 1, Halfdan Kjerulf: «Brudefærden i Hardanger», lastet ned fra Nasjonalbiblioteket (nb.no)
 • Kjerulf, Halfdan: Dagbok 1850: utsnitt av Mus. ms. 9060, s. 1, Halfdan Kjerulf: «Brudefærden i Hardanger», lastet ned fra Nasjonalbiblioteket (nb.no)
 • Kjerulf, Halfdan: Dagbok 1851: utsnitt av Mus. ms. 9060, s. 1, Halfdan Kjerulf: «Brudefærden i Hardanger», lastet ned fra Nasjonalbiblioteket (nb.no)
 • Kjerulf, Halfdan: Dagbok 1852: utsnitt av Mus. ms. 9060, s. 1, Halfdan Kjerulf: «Brudefærden i Hardanger», lastet ned fra Nasjonalbiblioteket (nb.no)
 • Kjerulf, Halfdan: Dagbok 1854: utsnitt av Mus. ms. 9060, s. 1, Halfdan Kjerulf: «Brudefærden i Hardanger», lastet ned fra Nasjonalbiblioteket (nb.no)
 • Kjerulf, Halfdan: Dagbok 1856: utsnitt av Mus. ms. 9060, s. 1, Halfdan Kjerulf: «Brudefærden i Hardanger», lastet ned fra Nasjonalbiblioteket (nb.no)
 • Kjær, Nils: Bøger og Billeder: utsnitt av avisside, Aftenposten 1878.10.04, s. 1, lastet ned fra Nasjonalbiblioteket (nb.no)
 • Kjær, Nils: Det lykkelige valg: utsnitt av «7084. Christiania. Stortingsbygningen», fotografi (ukjent opphavsmann), ca 1890-1900, lastet ned fra Nasjonalbiblioteket (flickr)
 • Kjær, Nils: Fremmede Forfattere: utsnitt av avisside, Aftenposten 1878.10.04, s. 1, lastet ned fra Nasjonalbiblioteket (nb.no)
 • Kjær, Nils: Smaa Epistler: utsnitt av avisside, Aftenposten 1878.10.04, s. 1, lastet ned fra Nasjonalbiblioteket (nb.no)
 • Klæbo, Jon: Nordlandsliv: utsnitt av «Utsikt mot Dønnamannen», fotografi av Helgelandskysten Reiseliv, lastet ned fra helgelandsinfo.no
 • Koren, Christiane: Reisedagbok fra turen til Hurdalen 1798: utsnitt av Peter Frederik Wergmann: Udsigt fra Paradiisbakken, 1835, Nasjonalbiblioteket blds_08202
 • Koren, Christiane: Reisedagbok fra turen til Danmark 1802: utsnitt av Peter Frederik Wergmann: Udsigt fra Paradiisbakken, 1835, Nasjonalbiblioteket blds_08202
 • Koren, Christiane: Reisedagbok fra turen til Kongsberg 1805: utsnitt av Peter Frederik Wergmann: Udsigt fra Paradiisbakken, 1835, Nasjonalbiblioteket blds_08202
 • Koren, Christiane: Dagbok 1808: Skrivergården Hovin. Foto: Frøyset/magasinet Norske Hjem
 • Koren, Christiane: Dagbok 1809: Skrivergården Hovin. Foto: Frøyset/magasinet Norske Hjem
 • Koren, Christiane: Dagbok 1810: Skrivergården Hovin. Foto: Frøyset/magasinet Norske Hjem
 • Koren, Christiane: Dagbok 1811: Skrivergården Hovin. Foto: Frøyset/magasinet Norske Hjem
 • Koren, Christiane: Dagbok 1812: Skrivergården Hovin. Foto: Frøyset/magasinet Norske Hjem
 • Koren, Christiane: Dagbok 1813: Skrivergården Hovin. Foto: Frøyset/magasinet Norske Hjem
 • Koren, Christiane: Dagbok 1814: Skrivergården Hovin. Foto: Frøyset/magasinet Norske Hjem
 • Koren, Christiane: Dagbok 1815: Skrivergården Hovin. Foto: Frøyset/magasinet Norske Hjem
 • Koren, Elisabeth: Brev hjem 1853–1858: utsnitt av fotografi av originalbrevene i Luther College Archives, ukjent fotograf, ca 2014, lastet ned fra Luther College
 • Koren, Elisabeth: Brev hjem 1859–1867: utsnitt av fotografi av originalbrevene i Luther College Archives, ukjent fotograf, ca 2014, lastet ned fra Luther College
 • Krag, Thomas P.: Ada Wilde: utsnitt av «Spring Sun and Green Leaves», fotografi av Ian Paterson, 2008, lastet ned fra Wikimedia Commons (CC BY-SA 2.0)
 • Krag, Thomas P.: Kobberslangen: utsnitt av «Kobberslangen i ørkenen», kalkmaleri i Gjøl Kirke (Danmark), lastet ned fra Gjøl Kirkes nettsider
 • Krag, Vilhelm: Utvalgte dikt: laget av bokselskap.no
 • Krag, Vilhelm: Major v. Knarren: laget av bokselskap.no, basert på omslaget til 1. utgave, 1906
 • Krohg, Christian: Albertine: utsnitt av «Albertine», maleri av Christian Krohg, 1917, lastet ned fra Wikimedia Commons (public domain)
 • Lie, Bernt: Peter Napoleon: utsnitt av «Tromsø 1900», photochrom print, 1890-1900, Library of Congress, Prints and Photographs Division, USA, lastet ned fra Wikipedia (public domain)
 • Lie, Bernt: Svend Bidevind: utsnitt av «Tromsø 1900», photochrom print, 1890-1900, Library of Congress, Prints and Photographs Division, USA, lastet ned fra Wikipedia (public domain)
 • Lie, Erik: Erindringer fra et dikterhjem: utsnitt av «Jonas og Thomasine Lie med familie», fotografi av Caroline Colditz, ca. 1894, lastet ned fra Nasjonalbiblioteket (Flickr) (public domain)
 • Lie, Jonas: Den Fremsynte: utsnitt av «7114. Nordland. Syv Sostre», fotografi, ca. 1890-1900, ukjent fotograf, lastet ned fra Nasjonalbiblioteket (Flickr) (public domain)
 • Lie, Jonas: «Et Hvaljag» og «Finmarksvidden»: utsnitt av «Oksevaag,_Norway,_Finnmark», fotografi av Sagen94, 2012, lastet ned fra Wikimedia Commons (CC BY-SA 3.0)
 • Lie, Jonas: Familien paa Gilje: utsnitt av «Finse, Ulvik», fotografi av Anders Beer Wilse, 1913, lastet ned fra Nasjonalbiblioteket (nb.no)
 • Lie, Jonas: Fortællinger og Skildringer fra Norge: utsnitt av «En strandvasker», maleri av Nikolai Ulfsten, 1884, Nasjonalmuseet, lastet ned fra Norsk kunstnerleksikon (public domain)
 • Lie, Jonas: Kommandørens Døttre: utsnitt fra «Fredriksvern», fotografi av Anders Beer Wilse, 1906-07, lastet ned fra Nasjonalbiblioteket (nb.no)
 • Lie, Jonas: Livsslaven: utsnitt fra «Pipervika, Oslo», fotografi av Marthinius Skøien, 1880, lastet ned fra Nasjonalbiblioteket (nb.no)
 • Lie, Jonas: Lodsen og hans Hustru: utsnitt fra «Brigg Hoffnung», akvarell av J. Hansen, 1845, lastet ned fra Wikimedia Commons (public domain)
 • Lie, Jonas: Tremasteren «Fremtiden»: utsnitt fra «Marine med tremaster og et dampskib», maleri av Vilhelm Arnesen, 1896, lastet ned fra Wikimedia Commons (public domain)
 • Lie, Jonas: Trold I: utsnitt fra «Kornstaur i måneskinn», maleri av Theodor Kittelsen, ca 1900, lastet ned fra Wikimedia Commons (public domain)
 • Lie, Jonas: Trold II: utsnitt fra «Kornstaur i måneskinn», maleri av Theodor Kittelsen, ca 1900, lastet ned fra Wikimedia Commons (public domain)
 • Lie, Jonas: Udmeldt af Klubben: utsnitt av fotografi (ukjent opphavsmann), lastet ned fra Mashable
 • Lystyachtens hemmelighet: utsnitt av «Painting of Steam Yacht (SY) Vanduara», maleri av Antonio de Simone, 1906, lastet ned fra Wikimedia Commons (public domain)
 • Løland, Rasmus: Det store nashorne: utsnitt av «Røynevarden, Rogaland – Riksantikvaren-T247 01 0040», fotografi av Halvor Vreim, 1946, lastet ned fra Wikimedia Commons (public domain)
 • Løland, Rasmus: Kvitebjørnen: utsnitt av «Kvitebjørn Kong Valemon», maleri av Theodor Kittelsen, 1912, lastet ned fra Wikimedia Commons (public domain)
 • Løland, Rasmus: Paa sjølvstyr: utsnitt av «Bøvra river in Lom, Norway», fotografi av Pudelek (Marcin Szala), 2008, lastet ned fra Wikimedia Commons (CC BY-SA 4.0)
 • Magdalene Thoresen og Georg Brandes – en brevveksling: laget av bokselskap, basert på utsnitt av omslaget til den trykte versjonen av NSLs utgave (Emilia forlag, Oslo 2002) og fotografier av Thoresen (Nasjonalbiblioteket, flickr) og Brandes (Wikimedia Commons) (public domain)
 • Magnus Håkonsson Lagabøtes bylov og farmannslov: laget av bokselskap.no
 • Magnus Håkonsson Lagabøtes hirdskrå: laget av bokselskap.no
 • Magnus Håkonsson Lagabøtes kirkelige lovgivning: laget av bokselskap.no
 • Med tapp og hektering. Norsk begrepsapparat og manualer for beskrivelse av bokbind (NB tema 9): utsnitt av «Bokmagasin på Nasjonalbiblioteket, 1914», fotografi (ukjent opphavsmann), 1914, lastet ned fra Nasjonalbiblioteket (flickr)
 • Mesteren fra Møre: gammelt bokbind (Danmarks, Norges og Sveriges historie, b. 2), lastet ned fra Nasjonalbiblioteket (nb.no)
 • Missale Nidrosiense: laget av bokselskap.no, basert på faksimile av NB D Pal 44, s. 20, lastet ned fra Nasjonalbiblioteket (nb.no)
 • Moe, Jørgen: I Brønden og i Tjernet: utsnitt av «Gule gåsunger», fotografi av Kari Røhne, 2011, lastet ned fra bloggen «Kari Røhne»
 • Moe, Jørgen: Utvalgte dikt: laget av bokselskap.no
 • Monsen, Christian: Throndhjems Mysterier: utsnitt av «Nidarosdomen», maleri av Mathias F. Dalager, ca 1830, lastet ned fra Wikimedia Commons (public domain)
 • Munch, Andreas: Den Eensomme: utsnitt av perm, Nasjonalbibliotekets eksemplar av Digte og fortællinger, 1855, lastet ned fra Nasjonalbiblioteket (nb.no) (public domain)
 • Munch, Andreas: Ephemerer: utsnitt av perm, Nasjonalbibliotekets eksemplar av 1. utgave, 1836, lastet ned fra Nasjonalbiblioteket (nb.no) (public domain)
 • Munch, Anna: Psyche: utsnitt av «Lost Maples State Natural Area, Texas, USA», fotografi av Wing-Chi Poon, 2005, lastet ned fra Wikimedia Commons (CC BY-SA 5.0)
 • Munch, Anna: Sorte svaner: laget av bokselskap.no
 • Munch, Anna: To mennesker: utsnitt av fremre forsatsblad, Nasjonalbibliotekets eksemplar av 1. utgave, 1897. lastet ned fra Nasjonalbiblioteket (nb.no) (public domain)
 • Munch, Anna: Vesla: utsnitt av «Kristiania, Herman Fossgate», lastet ned fra oslobilder.no (CC BY-SA 3.0). Ukjent fotograf. Eier: Oslo Museum, Byhistorisk samling.
 • Musikk til Bjørnstjerne Bjørnsons dikterverker (NB tema 2): utsnitt av «Bokmagasin på Nasjonalbiblioteket, 1914», fotografi (ukjent opphavsmann), 1914, lastet ned fra Nasjonalbiblioteket (flickr)
 • Musikk til Arne Garborgs dikterverker (NB tema 14): utsnitt av «Bokmagasin på Nasjonalbiblioteket, 1914», fotografi (ukjent opphavsmann), 1914, lastet ned fra Nasjonalbiblioteket (flickr)
 • Musikk til Henrik Ibsens dikterverker (NB tema 3): utsnitt av «Bokmagasin på Nasjonalbiblioteket, 1914», fotografi (ukjent opphavsmann), 1914, lastet ned fra Nasjonalbiblioteket (flickr)
 • Musikk til Henrik Wergelands dikterverker (NB tema 1): utsnitt av «Bokmagasin på Nasjonalbiblioteket, 1914», fotografi (ukjent opphavsmann), 1914, lastet ned fra Nasjonalbiblioteket (flickr)
 • Musikk til Johan Sebastian Welhavens dikterverker (NB tema 7): utsnitt av «Bokmagasin på Nasjonalbiblioteket, 1914», fotografi (ukjent opphavsmann), 1914, lastet ned fra Nasjonalbiblioteket (flickr)
 • Musikk til Aasmund Olavsson Vinjes dikterverker (NB tema 4): utsnitt av «Bokmagasin på Nasjonalbiblioteket, 1914», fotografi (ukjent opphavsmann), 1914, lastet ned fra Nasjonalbiblioteket (flickr)
 • Muus, Rudolf: Dikterliv i gamle Kristiania: utsnitt av «22. Kristiania. Akersgaden.», fotografi (ukjent opphavsmann) på postkort, ca 1906, lastet ned fra Nasjonalbiblioteket (flickr). Eier: Nasjonalbiblioteket, bldsa_PK00031 (public domain)
 • Muus, Rudolf: Gamle Kristiania-minder: utsnitt av «Tivoli», maleri av Gustav Lærum, ca 1900, lastet ned fra Wikimedia Commons (CC BY-SA 3.0). Eier: Oslo Museum
 • Muus, Rudolf: Gamle Kristiania-originaler: utsnitt av «Grønlands Torg, Kristiania», postkort, ukjent datering, lastet ned fra Nasjonalbiblioteket (flickr) (public domain). Eier: Nasjonalbiblioteket (bldsa_PK03065)
 • Muus, Rudolf: Kristiania forstadsscener og deres skuespillere: utsnitt av illustrasjon «Olympen» i førsteutgaven, 1924 (ukjent opphavsmann), lastet ned fra Nasjonalbiblioteket (nb.no) (public domain)
 • Nansen, Fridtjof: Paa ski over Grønland: utsnitt av illustrasjon s. 441 i førsteutgaven fra 1890
 • Nilsen, Rudolf: På gjensyn: utsnitt av «Heimdalsgata 26 Oslo 2012», fotografi av Stig Rune Pedersen, 2012, lastet ned fra Lokalhistoriewiki (CC BY-SA 3.0)
 • Nilsen, Rudolf: Utvalgte dikt: laget av bokselskap.no
 • Njaala: utsnitt av illustrasjon «Hestekampen paa Hestatingshol» i Vore fædres liv: karakterer og skildringer fra sagatiden utgitt av Nordahl Rolfsen, 1898, lastet ned fra Wikimedia Commons (public domain)
 • Normann, Regine: Barnets tjenere: utsnitt av «Pipervikens forhenværende folkeskole (Politistationen), Kristiania», fotografi av Severin Worm-Petersen, ca 1890, lastet ned fra Digitalt Museum, Norsk Teknisk Museum (CC BY-SA 4.0)
 • Normann, Regine: Bortsat: utsnitt av «Ryggedalen i Bø i Vesterålen», fotografi av Blue Elf, 2007, lastet ned fra Wikimedia Commons (CC BY-SA 3.0)
 • Normann, Regine: Dengang –: utsnitt av «Der Trollfjord», fotografi av Clemensfranz, 2005, lastet ned fra Wikimedia Commons (CC BY-SA 3.0)
 • Normann, Regine: Eiler Hundevart: utsnitt av Ms.4° 832 «Cyprianus, den over ald Verden viit berømte Sorte Kunstner … Stavanger i Norge Anno 1699», s. 31, lastet ned fra Nasjonalbiblioteket (nb.no)
 • Normann, Regine: Eventyr: utsnitt av «Blåne over blåne sett fra Kvamsfjellet» fotografi av Øyvind Holmstad, 2015, lastet ned fra Wikimedia Commons (CC BY-SA 4.0)
 • Normann, Regine: Faafængt: utsnitt av «Pipervikens forhenværende folkeskole (Politistationen), Kristiania», fotografi av Severin Worm-Petersen, ca 1890, lastet ned fra Digitalt Museum, Norsk Teknisk Museum (CC BY-SA 4.0)
 • Normann, Regine: Krabvaag: utsnitt av «Svolvær», fotografi av Anders Beer Wilse, 1905, lastet ned fra Nasjonalbiblioteket (nb.no)
 • Normann, Regine: Nye eventyr: utsnitt av «Mount Lushan – fog» fotografi av pfctdayelise, 2005, lastet ned fra Wikimedia Commons (CC BY-SA 2.5)
 • Normann, Regine: Stængt: utsnitt av «[Hadsel?]», fotografi utgitt av Henriksen & Steen, 1935, lastet ned fra Nasjonalbiblioteket (nb.no) (public domain)
 • Norske Hexeformularer og Magiske Opskrifter: laget av bokselskap.no, basert på illustrasjon s. 715 i Anton Christian Bangs førsteutgave fra 1901–1902, lastet ned fra Nasjonalbiblioteket (public domain)
 • Norske mellomalderballadar (serie, 8 bøker): laget av bokselskap.no, basert på bindet til ballademelodiutgaven: Ressem, Astrid Nora (red.) 2011-2015. Norske middelalderballader. Melodier. 3 bind. Oslo. Norsk visearkiv/Norsk Folkeminnelag/Aschehoug.
 • Nygard, Olav: Utvalgte dikt: laget av bokselskap.no
 • Obstfelder, Sigbjørn: Brev: laget av bokselskap, basert på side i brev fra Gustava Kielland til Albertha Winsnes 21. Aug. 1847, NB Ms.4° 4523:A, lastet ned fra Nasjonalbiblioteket
 • Obstfelder, Sigbjørn: Digte: utsnitt av «Øsende regn, pøsende regn», fotografi av «Lykkeliten», lastet ned fra bloggen «Lykkeliten»
 • Obstfelder, Sigbjørn: De røde dråber: laget av bokselskap.no
 • Obstfelder, Sigbjørn: «I en eventuel digtsamling –»: laget av bokselskap.no, basert på «Portrett av Sigbjørn Obstfelder», litografi av Edvard Munch, Munchsamlingen (bildefil mottatt fra Munchmuseet, 2016)
 • Obstfelder, Sigbjørn: Jeg-Formen i Litteraturen: laget av bokselskap.no, basert på bilde av grønnfarget kartong
 • Obstfelder, Sigbjørn: Korset: utsnitt av «Myrtus communis», fotografi av Forest & Kim Starr, 2007, lastet ned fra Wikimedia Commons (CC BY-SA 3.0)
 • Obstfelder, Sigbjørn: To novelletter: utsnitt av «Epilog», fotografi av Peter Wessel Zappfe, 1917-30, lastet ned fra Nasjonalbiblioteket (nb.no)
 • Okkenhaug, Sigrun: Den vene skåla: utsnitt av «To mennesker. De ensomme», grafikk av Edvard Munch, 1899, foto: Munchmuseet / Rena Li, lastet ned fra Munchmuseet (CC BY-NC-SA 4.0)
 • Okkenhaug, Sigrun: Helga: utsnitt av «Levanger. Stranden. Veien t.v. », fotografi av Hermann Christian Neupert, Mittet & Co. AS, 1909, lastet ned fra Nasjonalbiblioteket (nb.no) (public domain)
 • Pavels, Claus: Dagbog 1812-1813: utsnitt av «City of Christiania», av John William Edy i Boydell’s picturesque scenery of Norway, 1820, lastet ned fra Wikimedia Commons (public domain)
 • Pavels, Claus: Dagbog 1814: utsnitt av «City of Christiania», av John William Edy i Boydell’s picturesque scenery of Norway, 1820, lastet ned fra Wikimedia Commons (public domain)
 • Peder Rafns visebok: utsnitt av forperm, «Peder Rafns visebok», lastet ned fra Nasjonalbiblioteket (public domain)
 • Pedersen, Rocambole: Den forsvundne pølsemaker: laget av bokselskap.no, basert på utsnitt av plakat/cover, Den forsvundne pølsemaker, spillefilm fra 1941, lastet ned fra Amazon
 • Prydz, Alvilde: Aino: utsnitt av «Mot Skogen II», tresnitt av Edvard Munch, 1915, lastet ned fra Wikiart (public domain)
 • Prydz, Alvilde: Mennesker: utsnitt av dekorert forsatsblad, 1. utgave 1892, lastet ned fra Nasjonalbiblioteket (public domain)
 • Prydz, Alvilde: Undine: utsnitt av «Ondines», maleri av Antoine Calbet, lastet ned fra Wikimedia Commons (public domain)
 • Poetiske Samlinger: utsnitt av «En Aften i Det norske Selskab», maleri av Eilif Peterssen, 1892, lastet ned fra Wikimedia Commons (public domain)
 • Qvigstad, Just: Lappiske eventyr og sagn fra Varanger: utsnitt av «N886-Grense-Jakobselv», fotografi av Karl Brodowsky 2012, lastet ned fra Wikimedia Commons (CC BY-SA 3.0)
 • Riverton, Stein: Jernvognen: utsnitt av smussomslaget til Jernvognen, 1909, tegnet av Henrik Lund, lastet ned fra Wikipedia (public domain)
 • Riverton, Stein: Storhertuginnen av speilsalen: utsnitt av «0126. Christiania, Carl Johans Gade» av Axel Lindahl, 1880-90, lastet ned fra Nasjonalbiblioteket (flickr)
 • Riverton, Stein: Hvorledes dr. Wrangel kom: utsnitt av «Grand Hotel Haglund», fotografi, Waldemar Zachrissons boktryckeri, 1922, lastet ned fra Wikimedia Commons (public domain)
 • Rølvaag, Ole Edvart: I de dage: utsnitt av «Hultstrand 61 from 1898», fotografi (ukjent opphavsmann), 1898, lastet ned fra Wikimedia Commons (public domain)
 • Rølvaag, Ole Edvart: Riket grundlægges: utsnitt av «Hultstrand 61 from 1898», fotografi (ukjent opphavsmann), 1898, lastet ned fra Wikimedia Commons (public domain)
 • Schjøtt, Mathilde: Statsraadinden: utsnitt av «Riksretten 1884», tegning av Lorentz Norberg, skannet fra Det norske folks liv og historie, X, 121 (1935), lastet ned fra Wikimedia Commons (public domain)
 • Schjøtt, Mathilde: Tilsidst: utsnitt av «Et lite tjern omkranset av svartor», fotografi av Statens naturoppsyn, lastet ned fra Wikimedia Commons (public domain)
 • Schjøtt, Mathilde: Venindernes Samtale om Kvindens Underkuelse: utsnitt av bokbind, Nasjonalbibliotekets eksemplar av 1. utgave, 1871, lastet ned fra Nasjonalbiblioteket (nb.no) (public domain)
 • Schulze, Hans H.: Fra Lofoten og Solør: utsnitt av bokbind, Nasjonalbibliotekets eksemplar av 1. utgave, 1865, lastet ned fra Nasjonalbiblioteket (nb.no) (public domain)
 • Scott, Gabriel: De vergeløse: utsnitt av «Barn i Frognerparken, Frogner, Oslo», fotografi av Anders Beer Wilse, 1940, lastet ned fra Nasjonalbiblioteket (nb.no)
 • Sigrid Undset (1882–1949) i Nasjonalbibliotekets privatarkivsamling (NB tema 16): utsnitt av «Bokmagasin på Nasjonalbiblioteket, 1914», fotografi (ukjent opphavsmann), 1914, lastet ned fra Nasjonalbiblioteket (flickr)
 • Sivle, Per: Sogor: utsnitt av «Nærøyfjord», fotografi av Samuli Lintula, 2004, lastet ned fra Wikimedia Commons (CC BY 2.5)
 • Sivle, Per: Streik: utsnitt av «Gamle Drammen: Revolusjonen på Strømsø», fotografi (ukjent opphavsmann), lastet ned fra Drammens tidende
 • Sivle, Per: Vossa-Stubba: utsnitt av «Vossestrand Stalheim», fotografi av Frode Inge Helland, 2007, lastet ned fra Wikimedia Commons (CC BY 3.0)
 • Sivle, Per: Utvalgte dikt: laget av bokselskap.no
 • Skram, Amalie: Afkom: utsnitt av «519. Vossebanen, Parti ved Stanghelle», fotografi av Axel Lindahl, ca. 1880-1890, lastet ned fra Nasjonalbiblioteket (flickr)
 • Skram, Amalie: Constance Ring: utsnitt av «Homansbyen, Oslo», kart ca 1900 i Nyeste Kart over Kristiania, Forlagt af A. Sabro, Kristiania. Det private Opmaalings Kontor., 1880-1903, lastet ned fra Wikimedia Commons (public domain)
 • Skram, Amalie: Forraadt: utsnitt av «Sommernatt ved Vardø», fotografi av Robert Collett, 1880-1903, lastet ned fra Nasjonalbiblioteket (nb.no)
 • Skram, Amalie: Fru Inés: utsnitt av «Sunset over the Golden Horn, Istanbul, Turkey», fotografi av Bertil Videt, 2003, lastet ned fra Wikimedia Commons (CC BY-SA 3.0)
 • Skram, Amalie: Karens Jul: utsnitt av «474. Kristiania. Karl Johansgt.», postkort utgitt av Küenholdt’s Kunstforlag, lastet ned fra Nasjonalbiblioteket (flickr)
 • Skram, Amalie: Lucie: utsnitt av «418. Kristiania. Incognitogaden» postkort utgitt av Küenholdt’s Kunstforlag, lastet ned fra Nasjonalbiblioteket (flickr)
 • Skram, Amalie: Professor Hieronimus: utsnitt av «Det tidligere kommunehospital», fotografi av Heb, 2009, lastet ned fra Wikimedia Commons (CC BY-SA 3.0)
 • Skram, Amalie: På Sct. Jørgen: utsnitt av «Sct. Hans Hospital omkring 1870», illustrasjon av J. P. Trap, 1872, lastet ned fra Wikimedia Commons (public domain)
 • Skram, Amalie: S.G. Myre: utsnitt av «519. Vossebanen, Parti ved Stanghelle», fotografi av Axel Lindahl, ca. 1880-1890, lastet ned fra Nasjonalbiblioteket (flickr)
 • Skram, Amalie: Sjur Gabriel: utsnitt av «519. Vossebanen, Parti ved Stanghelle», fotografi av Axel Lindahl, ca. 1880-1890, lastet ned fra Nasjonalbiblioteket (flickr)
 • Skram, Amalie: To Venner: utsnitt av «519. Vossebanen, Parti ved Stanghelle», fotografi av Axel Lindahl, ca. 1880-1890, lastet ned fra Nasjonalbiblioteket (flickr)
 • Skram, Amalie og Erik: Elskede Amalie. Brevvekslingen mellom Amalie og Erik Skram: utsnitt av «Amalie og Erik Skram» maleri av Harald Slott-Møller, 1895, lastet ned fra Wikimedia Commons (public domain)
 • Skåden, Sigbjørn: Skuovvadeddjiid gonagas: utsnitt av «Beisfjorden in Narvik», fotografi av TorbjørnS 10.06.2011, lastet ned fra Wikimedia Commons (CC BY-SA 3.0)
 • Snorres Kongesagaer: utsnitt av bokbind, Kongesagaer, 1899, lastet ned fra Nasjonalbiblioteket (public domain)
 • Størssøn, Mattis: Den norske krønike: utsnitt av gammelt kart over Norge, 1668, lastet ned fra Wikimedia Commons (CC BY-SA 3.0)
 • Sundt, Eilert: Om Husfliden i Norge: laget av bokselskap.no, basert på illustrasjon i 1. utgave, 1867, s. 13
 • Sundt, Karen: Brev til Arne Garborg: laget av bokselskap, basert på side i brev fra Gustava Kielland til Albertha Winsnes 21. Aug. 1847, NB Ms.4° 4523:A, lastet ned fra Nasjonalbiblioteket (nb.no)
 • Sundt, Karen: Digteren H. Ibsens Liv og Betydning for vort Folk: utsnitt av avisside, Aftenposten 1878.10.04, s. 1, lastet ned fra Nasjonalbiblioteket (nb.no)
 • Sundt, Karen: Kjærlighedens Forvildelser: utsnitt av forsatsblad i eksemplar av 1. utgave 1895, lastet ned fra Nasjonalbiblioteket (nb.no)
 • Thoresen, Magdalene: Billeder fra Midnatsolens Land: utsnitt av «Midnattsol paa gapoeya», fotografi av Øyvind Kind Robertsen, 2006, lastet ned fra Wikimedia Commons (public domain)
 • Thoresen, Magdalene: Billeder fra Vestkysten af Norge: utsnitt av «7074. Veblungsnæs & Romsdalshorn», fotografi (ukjent opphavsmann), ca 1890-1900, lastet ned fra Nasjonalbiblioteket (flickr)
 • Thoresen, Magdalene: Digte af en Dame: laget av bokselskap.no, basert på fotografi av Ellen Nessheim Wiger, Åros, 2018
 • Thoresen, Magdalene: Digte: laget av bokselskap.no, basert på fotografi av Ellen Nessheim Wiger, Åros, 2018
 • Thoresen, Magdalene: Min Bedstemoders Fortælling: utsnitt av «Sogndal, Sogndal SF», fotografi av Anders Beer Wilse, ca 1941, lastet ned fra Nasjonalbiblioteket (nb.no)
 • Tre skiturfortellinger fra 1884: utsnitt av «Røros», fotografi av Peter Wessel Zapffe, 1947, lastet ned fra Nasjonalbiblioteket (nb.no)
 • Tschudi, Clara: Goethes moder: utsnitt av «Familie Johann Caspar Goethe im Schäferkostüm», maleri av Johann Conrad Seekatz 1762, lastet ned fra Wikimedia Commons (public domain)
 • Tschudi, Clara: Ludwig den anden – konge af Bayern: utsnitt av «Schloss Neuschwanstein 2013», fotografi av Thomas Wolf 31.07.2013, lastet ned fra Wikimedia Commons (CC BY-SA 3.0) © Thomas Wolf, www.foto-tw.de (CC BY-SA 3.0 DE)
 • Tschudi, Clara: Ludwig den andens sidste dage: utsnitt av «Schloss Neuschwanstein 2013», fotografi av Thomas Wolf 31.07.2013, lastet ned fra Wikimedia Commons (CC BY-SA 3.0) © Thomas Wolf, www.foto-tw.de (CC BY-SA 3.0 DE)
 • Tullin, Christian Braunmann: Utvalgte dikt: laget av bokselskap.no
 • Turi, Johan: : utsnitt av illustrasjon i 1978-utgaven, s. 124, tegning av Johan Turi, lastet ned fra Nasjonalbiblioteket (nb.no)
 • Undset, Sigrid: Brev til Nini Roll Anker 1911–1918: laget av bokselskap, basert på side i brev fra Gustava Kielland til Albertha Winsnes 21. Aug. 1847, NB Ms.4° 4523:A, lastet ned fra Nasjonalbiblioteket
 • Undset, Sigrid: Brev til Nini Roll Anker 1919–1924: laget av bokselskap, basert på side i brev fra Gustava Kielland til Albertha Winsnes 21. Aug. 1847, NB Ms.4° 4523:A, lastet ned fra Nasjonalbiblioteket
 • Undset, Sigrid: Brev til Nini Roll Anker 1925–1940: laget av bokselskap, basert på side i brev fra Gustava Kielland til Albertha Winsnes 21. Aug. 1847, NB Ms.4° 4523:A, lastet ned fra Nasjonalbiblioteket
 • Undset, Sigrid: Den lykkelige alder: utsnitt av orginalomslag, 1. utgave, 1908, lastet ned fra Nasjonalbiblioteket (nb.no)
 • Undset, Sigrid: Et kvinde-synspunkt: utsnitt av avisside, Aftenposten 1878.10.04, s. 1, lastet ned fra Nasjonalbiblioteket (nb.no)
 • Undset, Sigrid: Fattige skjæbner: utsnitt av «Kart over Kristiania», 1900, lastet ned fra Byarkivet, Oslo kommune
 • Undset, Sigrid: Fire skjønnlitterære fragmenter: utsnitt av Ms.fol. 4235, s. 1, lastet ned fra Nasjonalbiblioteket (nb.no)
 • Undset, Sigrid: Fortællingen om Viga-Ljot og Vigdis: utsnitt av omslaget til 1. utgave, 1909, lastet ned fra Nasjonalbiblioteket (nb.no)
 • Undset, Sigrid: Fortællinger om kong Artur og ridderne av det runde bord: utsnitt av billedveven «Christian Heroes Tapestry», The Cloisters, New York, ukjent opphav, ca 1385, lastet ned fra Wikimedia Commons (public domain)
 • Undset, Sigrid: Fru Marta Oulie: utsnitt av «[Interiør, skrivebord, bokhylle]», fotografi av Peter Wessel Zappfe, 1920-60, lastet ned fra Nasjonalbiblioteket (nb.no)
 • Undset, Sigrid: Husfrue: utsnitt av ornamentert initial i Ms.4° 1 (Magnus Lagabøters landslov, Gulatingsversjonen), ca 1300–1325, s. 59, lastet ned fra Nasjonalbiblioteket (nb.no)
 • Undset, Sigrid: Ida Elisabeth: utsnitt av «Nordstrand tuberkulosehjem», fotografi av Esther Langberg, 1941, lastet ned fra Wikimedia Commons (CC BY SA 4.0)
 • Undset, Sigrid: Jenny: utsnitt av fotografi av Roma (ukjent opphavsmann), lastet ned fra Bocconi Alumni Association i 2011, nå tilgjengelig på f.eks. scandinaviantraveler.com
 • Undset, Sigrid: Kransen: utsnitt av ornamentert initial i Ms.4° 1 (Magnus Lagabøters landslov, Gulatingsversjonen), ca 1300–1325, s. 59, lastet ned fra Nasjonalbiblioteket (nb.no)
 • Undset, Sigrid: Madame Dorthea: utsnitt av «Utsikt over Mjøsa ved Biri glassverk», tegning av Heinrich August Grosch, 1810, Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design, lastet ned fra Wikimedia Commons (public domain)
 • Undset, Sigrid: Vaaren: laget av bokselskap.no, basert på fotografi av Ellen Nessheim Wiger, Åros, 2018
 • Verkfortegnelse over Bjørn Fongaards musikk (NB tema 15): utsnitt av «Bokmagasin på Nasjonalbiblioteket, 1914», fotografi (ukjent opphavsmann), 1914, lastet ned fra Nasjonalbiblioteket (flickr)
 • Vibe, Johan: En Professor: utsnitt av fotografi av «Universitetet i Kristiania», ukjent opphavsmann, ukjent datering, trykt s. 59 i A. C. Drolsum: Universitets-bibliotheket 1811–1876 (Kristiania, 1911), lastet ned fra Wikimedia Commons (public domain)
 • Viller, Fredrik: Karl Monks oplevelser: utsnitt av omslag til 1. utgave, 1897, lastet ned fra Nasjonalbiblioteket (nb.no) (public domain)
 • Vinje, A.O.: Bladsjå: utsnitt av Dølen, 18.09.1859 (nr. 48), s. 3
 • Vinje, A.O.: Ferdaminni: utsnitt av «7110. Trondhjem. Ovre Lerfos», fotografi ca 1890-1900 (ukjent opphavsmann), lastet ned fra Nasjonalbiblioteket (flickr)
 • Vinje, A.O.: Korrespondentbrev til Drammens Tidende 1851–1859: laget av bokselskap.no, basert på Drammens Tidendes logo 1851, lastet ned fra Nasjonalbiblioteket (public domain)
 • Vinje, A.O.: Storegut: utsnitt av «Prestefård Turisthytte, Edland. Haukelifjell.», fotografi ca 1972 (ukjent opphavsmann),utgitt av Normanns kunstforlag, lastet ned fra Nasjonalbiblioteket (public domain)
 • Vinje, A.O.: Utvalgte dikt: laget av bokselskap.no
 • Vogt, Nils Collett: Musik og Vaar: utsnitt av «Spring Daffodils», fotografi av Lorraine and Keith Bowdler, 2010, lastet ned fra Wikimedia Commons (CC BY-SA 2.0)
 • Welhaven, Johan Sebastian: Utvalgte dikt: laget av bokselskap.no
 • Wergeland, Henrik: Brevene til Amalie: laget av bokselskap, basert på side i brev fra Gustava Kielland til Albertha Winsnes 21. Aug. 1847, NB Ms.4° 4523:A, lastet ned fra Nasjonalbiblioteket
 • Wergeland, Henrik: Jan van Huysums Blomsterstykke: utsnitt av «Blumen und Früchte», maleri av Jan van Huijsum, første halvdel av 1800-tallet, lastet ned fra Wikimedia Commons (public domain)
 • Wergeland, Henrik: Skabelsen, Mennesket og Messias: utsnitt av «Adam og Eva», tresnitt av J.F. Clemens etter tegning av N.A. Abildgaard, illustrasjon i Johannes Evald: Samtlige Skrivter, b 1, 1780, lastet ned fra Wikimedia Commons (public domain)
 • Wergeland, Henrik: Utvalgte dikt: laget av bokselskap.no
 • Wessel, Johan Herman: Kierlighed uden Strømper: utsnitt av «Den Danske Skueplads», av Odvardt Helmoldt von Lode, ca. 1748, lastet ned fra Wikimedia Commons (public domain)
 • Wessel, Johan Herman: Utvalgte komiske fortellinger: laget av bokselskap.no
 • Wessel, Johan Herman: Utvalgte småvers: laget av bokselskap.no
 • Wexelsen, Marie: Et Levnetsløb: utsnitt av fremre forsatsblad, Nasjonalbibliotekets eksemplar av 2. utgave, 1896. lastet ned fra Nasjonalbiblioteket (nb.no) (public domain)
 • Winsnes, Hanna: Grevens Datter: utsnitt av «Brahetrolleborg 1896», trykt i Theodor Siersted: Danske Billeder For Skole Og Hjem, bind 3, Kjøbenhavn 1896, lastet ned fra Wikimedia Commons (public domain)
 • Winsnes, Hanna: Lærebog i de forskjellige Grene av Huusholdningen: utsnitt av «Gamle kjøkkenredskaper, rutete vinduer og hvite blondegardiner», fotografi fra bloggen «lyst på livet»2/11-2009
 • Zwilgmeyer, Dikken: Annikken Præstgaren: utsnitt av «Gullmarsfjorden», fotografi av Alban Jacobi, ca 1900, lastet ned fra Digitalt museum/Bohusläns museum (public domain)
 • Zwilgmeyer, Dikken: Fire kusiner: utsnitt av «Fuchsia denticulata», illustrasjon i Curtis’s botanical magazine, vol. 71 ser. 3 nr. 1 tabl. 4174, lastet ned fra Wikimedia Commons (public domain)
 • Zwilgmeyer, Dikken: Morsomme dage: utsnitt av «Et annet Vaterland», fotografi på bloggen «Vilt og vakkert», 6/7-2010.
 • Zwilgmeyer, Dikken: Paul og Lollik: utsnitt av «Wild Rose Rosa parviflora», tegning i Wild Flowers Drawn and Colored from Nature av Clarissa Munger Badger, 1859, lastet ned fra Wikimedia Commons (public domain)
 • Zwilgmeyer, Dikken: Som kvinder er: utsnitt av «Norske Kvinders Nationalraads Landsmøde, Stavanger 1910» (ukjent opphavsmann), 1910, lastet ned fra Nasjonalbiblioteket (flickr)
 • Zwilgmeyer, Dikken: Ungt sind: laget av bokselskap.no, basert på utsnitt av omslaget (ukjent opphavsmann) til 1. utgave, 1896, lastet ned fra Nasjonalbiblioteket (nb.no)
 • Zwilgmeyer, Dikken: Vi børn: utsnitt av omslag laget av Gerhard Munthe til 1. utgave, 1890, lastet ned fra Nasjonalbiblioteket (nb.no) (public domain)
 • Aall, Jacob: Erindringer som Bidrag til Norges Historie fra 1800 til 1815, bind 1: laget av bokselskap, basert på innbindingen av Nasjonalbibliotekets eksemplar av 1. utgave, bind 1, 1844, lastet ned fra Nasjonalbiblioteket (nb.no)
 • Aall, Jacob: Erindringer som Bidrag til Norges Historie fra 1800 til 1815, bind 2: laget av bokselskap, basert på innbindingen av Nasjonalbibliotekets eksemplar av 1. utgave, bind 1, 1844, lastet ned fra Nasjonalbiblioteket (nb.no)
 • Aall, Jacob: Erindringer som Bidrag til Norges Historie fra 1800 til 1815, bind 3: laget av bokselskap, basert på innbindingen av Nasjonalbibliotekets eksemplar av 1. utgave, bind 1, 1844, lastet ned fra Nasjonalbiblioteket (nb.no)
 • Aas, Ovidia: Nemesis: utsnitt av «Ariadne revenge MAN Napoli Inv9051», fresco, Museo Archeologico Nazionale di Napoli, lastet ned fra Wikimedia Commons (public domain)
 • Aasen, Ivar: Ervingen: utsnitt av «Ivar Aasen’s Fødested», postkort publisert av Ørstens Bokhandel ca 1908, lastet ned fra Nasjonalbiblioteket (flickr)
 • Aasen, Ivar: Symra: utsnitt av «Ivar Aasen’s Fødested», postkort publisert av Ørstens Bokhandel ca 1908, lastet ned fra Nasjonalbiblioteket (flickr)
 • XII Engels Danse: utsnitt av «The Dance», maleri av William Hogarth 1745, Tate, lastet ned fra Wikimedia Commons (public domain)
 • 30 ballader om drap og elskov, skjemt og lengsel: utsnitt fra permen til Norske ballader. 30 ballader om drap og elskov, skjemt og lengsel blant riddere, jomfruer, kjemper og dyr. Heilo – Grappa HCD 7239, Oslo 2009. 2 CD-er, 168 s. Norsk visearkivs publikasjon 1