Det norske språk- og litteraturselskap

Det norske språk- og litteraturselskap (NSL) gir ut verker av særlig verdi for norsk språk, litteratur- og kulturhistorie. Selskapets om lag 80 medlemmer har interesse for og kunnskap om bevaring og tilrettelegging av tekster av historisk interesse. NSL ønsker å tilby både vanlige lesere og forskere pålitelige, vitenskapelige utgaver av landets skriftlige kulturarv. Bøkene utgis etter vitenskapelige prinsipper, der språklig gransking og kommentering danner grunnlaget.

NSL har gitt ut i ca. 80 tekstkritiske utgaver, se publiseringslisten. Selskapet gir ut tekster i flere sjangere: romaner, skuespill, dikt, prosa, kildeskrifter og eventyr. Mange av titlene er flerbindsverk, f.eks. Ingard Hauges store Welhaven-utgave fra 1990-92 og samlingene med brev fra Alexander L. Kielland, Bjørnstjerne Bjørnson, Magdalene Thoresen og Jonas Lie. De siste årene har NSL bl.a. gitt ut tekstkritiske utgaver av A.O. Vinjes Korrespondentbrev til Drammens Tidende 1851-1859 og Bladsjå-artikler i Dølen, Camilla Colletts Amtmandens Døttre, Petter Dass’ Katekismesanger, Claus Pavels’ dagbok fra 1814, Knut Hamsuns Sult og Sigrid Undsets Kransen og Husfrue. Fra og med 2010 er alle nye utgivelser kun digitale (på bokselskap.no) og vi arbeider også med å få digitalisert alle tidligere utgivelser.


NSLs styre 2023/24

Styreleder: Aasta Marie Bjorvand Bjørkøy
Styremedlemmer: Klaus Johan Myrvoll, Gunnhild Wiggen, Arnfinn Aaslund
Vara: Nina Marie Evensen og Petter Aaslestad
Kontaktopplysninger


Selskapets historie

Det norske språk- og litteraturselskap ble stiftet i 1953 av professorene Francis Bull, Didrik Arup Seip og Ragnvald Iversen. Se Einar Lundebys jubileumsskrift fra 2003 for mer om selskapets historie.