Publiseringsplan


Publiseringsliste pr. 1/1-2020Foreløpig plan for 2020:

 • Bjørnson: De Nygifte
 • Bjørnson: Støv
 • ✓ Dickmar (Butenschøn): Litterære essays (tekstkritisk utgave, NSL)
 • ✓ Dickmar (Butenschøn): Det gyldne bæger
 • ✓ Dickmar (Butenschøn): September
 • ✓ Dickmar (Butenschøn): Korsvei
 • ✓ Dickmar (Butenschøn): Psyche
 • ✓ Elvestad: Angsten
 • ✓ Falsen: De snorrige Fættere
 • ✓ Frimann: Den syngende Søemand
 • ✓ Handskrifter av norske mellomalderlover ved Nasjonalbiblioteket (NB tema)
 • ✓ H. Garborg: Edderkoppen
 • ✓ Kjerulf: Dagbok 1856 (NB kilder)
 • ✓ Kjær: Bøger og Billeder
 • ✓ Kjær: Fremmede Forfattere
 • ✓ Kjær: Smaa Epistler
 • ✓ B. Lie: Peter Napoelon
 • ✓ B. Lie: Svend Bidevind
 • ✓ Lystyachtens hemmelighet
 • ✓ Løland: Det store nashorne (OsloMet)
 • ✓ Løland: Kvitebjørnen
 • Munch: Den Eensomme
 • Munch: Ephemerer
 • ✓ Musikk til Johan Sebastian Welhavens dikterverker (NB tema)
 • ✓ Muus: Gamle Kristiania-originaler
 • Njålssaga
 • ✓ Obstfelder: Jeg-Formen i Litteraturen
 • ✓ Undset: Fortællingen om Viga-Ljot og Vigdis
 • ✓ Undset: Jenny
 • ✓ Undset: Kransen (tekstkritisk utgave, NSL)
 • ✓ Undset: Vaaren
 • ✓ Viller: Karl Monks Oplevelser
 • ✓ Aasen: Ervingen
 • Kongesagaer (tekstkritisk utgave, NSL)

Foreløpig plan for 2021:

 • Bull: Notatbøker
 • Fangen: De svake
 • Fangen: En lysets engel
 • A. Garborg: Bondestudentar (1. utg) (tekstkritisk utgave, NSL)
 • A. Garborg: Den burtkomne Faderen (tekstkritisk utgave, NSL)
 • J. Lie: Den fremsynte
 • Kielland: Omkring Napoelon
 • Obstfelder: De røde dråber
 • Schjøtt: Statsraadinden
 • Schjøtt: Tilsidst
 • Schjøtt: Venindernes Samtale (tekstkritisk utgave, NSL)
 • Undset: Den lykkelige alder
 • Undset: Ida Elisabeth
 • Undset: Husfrue (tekstkritisk utgave, NSL)
 • Wexelsen: Et Levnedsløb (tekstkritisk utgave, NSL)
 • Zwilgmeyer: Anniken Prestgaren
 • Zwilgmeyer: Fire kusiner
 • Zwilgmeyer: Paul og Lollik
 • Zwilgmeyer: Vi Børn
 • Aas: Nemesis
 • Edda-kvæde (tekstkritisk utgave, NSL)
 • Ethica Complementoria – Complementeer-Bog (tekstkritisk utgave)
 • + diverse utgaver i seriene NB kilder og NB tema