Publiseringsplan


Publiseringsliste pr. 1/1-2021


Foreløpig plan for 2021:

 • ✓ Anker: Min venn Sigrid Undset (NB)
 • ✓ Amundsen: Privat dagbok fra 19. september 1924 til 21. mai 1925 (NB kilder 10)
 • ✓ Bjørnson: De Nygifte
 • ✓ Bjørnson: Støv
 • ✓ Bokkunst (NB tema 10)
 • ✓ Dekorert papir – en fargesprakende kilde til bokhistorisk kunnskap (NB tema 11)
 • Fangen: De svake
 • ✓ Hansteen: Kvinden skabt i Guds billede
 • ✓ E. Lie: Erindringer fra et dikterhjem
 • ✓ J. Lie: Den fremsynte
 • ✓ J. Lie: «Et Hvaljag» og «Finmarksvidden» (tekstkritisk utgave, NSL)
 • ✓ Kielland: Omkring Napoelon
 • ✓ E. Koren: Brev hjem 1853–1858 (tekstkritisk utgave, NSL)
 • ✓ Monsen: Throndhjems Mysterier
 • Andreas Munch: Den Eensomme
 • Andreas Munch: Ephemerer
 • ✓ Anna Munch: To Mennesker (tekstkritisk utgave, NSL)
 • ✓ Obstfelder: De røde dråber
 • ✓ Schjøtt: Statsraadinden
 • ✓ Schjøtt: Tilsidst
 • ✓ Schjøtt: Venindernes Samtale (tekstkritisk utgave, NSL)
 • ✓ Tschudi: Ludwig den anden
 • ✓ Tschudi: Ludwig den andens sidste dage
 • ✓ Undset: Brev til Nini Roll Anker 1911-1918 (NB kilder 11:1)
 • ✓ Undset: Den lykkelige alder
 • ✓ Undset: Ida Elisabeth
 • ✓ Wexelsen: Et Levnedsløb (tekstkritisk utgave, NSL)
 • Zwilgmeyer: Anniken Prestgaren
 • Zwilgmeyer: Fire kusiner
 • Zwilgmeyer: Paul og Lollik
 • Zwilgmeyer: Vi Børn
 • Aas: Nemesis
 • Edda-kvæde (tekstkritisk utgave, NSL)
 • + diverse utgaver i seriene NB kilder og NB tema