Publiseringsplan


Publiseringsliste pr. 1/1-2021


Foreløpig plan for 2021:

 • Bjørnson: De Nygifte
 • ✓ Bjørnson: Støv
 • Bull: Notatbøker
 • Fangen: De svake
 • Fangen: En lysets engel
 • A. Garborg: Bondestudentar (1. utg) (tekstkritisk utgave, NSL)
 • A. Garborg: Den burtkomne Faderen (tekstkritisk utgave, NSL)
 • ✓ Hansteen: Kvinden skabt i Guds billede
 • ✓ E. Lie: Erindringer fra et dikterhjem
 • J. Lie: Den fremsynte
 • Kielland: Omkring Napoelon
 • Munch: Den Eensomme
 • Munch: Ephemerer
 • Obstfelder: De røde dråber
 • Schjøtt: Statsraadinden
 • Schjøtt: Tilsidst
 • Schjøtt: Venindernes Samtale (tekstkritisk utgave, NSL)
 • Undset: Den lykkelige alder
 • Undset: Ida Elisabeth
 • Undset: Husfrue (tekstkritisk utgave, NSL)
 • Wexelsen: Et Levnedsløb (tekstkritisk utgave, NSL)
 • Zwilgmeyer: Anniken Prestgaren
 • Zwilgmeyer: Fire kusiner
 • Zwilgmeyer: Paul og Lollik
 • Zwilgmeyer: Vi Børn
 • Aas: Nemesis
 • Edda-kvæde (tekstkritisk utgave, NSL)
 • + diverse utgaver i seriene NB kilder og NB tema