Utgi tekster?

bokselskap.no ønsker seg flere tekstutgivere. Vi ønsker å være og har som siktemål å bli et «paraply»-nettsted hvor brukerne kan finne mange forskjellige tekster på ett sted.

Fordelene med å samle tekster på ett nettsted er mange. For eksempel:

  • vi deler kostnader vedr. vedlikehold, redigering og administrasjon
  • vi følger de samme standardene og den samme programvaren, noe som gjør det enklere å oppdatere og oppgradere i framtiden
  • vi får en stor felles søkemotor som gjør at brukeren/leseren kan søke i en større tekstmasse
  • sammen kan vi søke midler til bevaring og tilgjengeliggjøring av så mye som mulig av vår litterære arv
  • sammen kan vi søke midler til nye og spennende dataverktøy og -løsninger

Krav til nye utgivere:

  • tekstene må være bevaringsverdige
  • tekstene må være kvalitetsikret (dvs. korrekturlest og kontrollert)
  • tekstene må kunne vises i html-format og helst være kodet i xml-standarden TEI P5

Ta gjerne kontakt:

E-post:
kontakt@bokselskap.no eller Ellen.Wiger@nb.no

Post:
bokselskap.no v/Ellen Wiger
Nasjonalbiblioteket
Postboks 2674, Solli
0203 Oslo