Dagbok 1815

av Christiane Koren

Tilføiet med Sorenskriver Korens Haand:

Saavidt havde min inderlig elskede Kone skrevet den Dag, da hun om Eftermiddagen henved 4 følte megen Frost, og et Sting i Brystet, hvorfor hun, efter at have drukket Kaffe, lagde sig i Haab om, at det snart vilde gaae over. Stinget flyttede fra Brystet til Skulderen, og blev mindre smertefuldt; men hun fantaserede af og til om Aftenen, og i denne Fantasie talede hun bestandig tydsk, saa at hun endog, naar jeg spurgte hende om noget, svarede paa tydsk, dog bestemt paa hvad jeg havde spurgt, og som ofteste med en spøgende og munter Tone […] Ved den Tiid, jeg plejer at legge mig, var hun faldet i en Slummer, og da jeg ikke ville forstyrre den blev jeg deels oppe, deels laae paa Sengen – Hun slumrede urolig hele Natten og klagede imellem over Tørst; men naar hun ved Bygsuppe havde qvæget sig, slumrede hun strax ind igien. – Om Torsdag Morgen blev hun aareladt og fandt sig derved lettet, saa hendes Aandedrag blev lettere, dog vedblev Døsigheden, og undertiden Fantasien hele Dagen. Natten til Fredag sov hun nesten slet ikke, men ville ofte op, hvori hun blev føiet, da hun nesten ikke fandt nogen Hvile i Sengen. – Om Fredagen blev hun atter aareladt, og fandt sig da meget vel samt fik sin fulde Samling, og var imellem munter, saa vi alle havde det beste Haab. Natten til Løverdag sov hun meget rolig og dette bestyrkede end mere vort gode Haab. Men ak! hvor kort varede vor Glæde; thi uagtet hun hele Dagen havde sin Samling, og et Par Gange spurgte, om ei Sorenskriver Kristie var kommet, fik hun dog et tungt Aandedrag henved 9 om Aftenen, og dette sagtnede alt mere og mere, indtil hun Kl. 10, uden mindste Bevægelse opgav sin Aand. – Et Par Gange – jeg troer om Løverdagen – nævnede hun sin Sara og sin Moder – ligesom hun og af og til en kort Tiid talede vildt; men ellers havde hun sin Fornuft og kiendte alle.

Saa blid denne sieldne Kones Liv var, saa blid overgik hun og til Evigheden. – Gid min Vandel og Død maae blive som hendes.

Hovind d. 11 Febr. 1815.
                                                                              Koren.

Boken er utgitt av Nasjonalbiblioteket

Last ned

Last ned hele boken til mobil/nettbrett i .epub-format eller som .mobi.
Du kan også skrive ut boken som .pdf eller html.

Om Dagbok 1815

Christiane Korens dagbøker fra årene rundt 1814 er blant våre viktigste tidsbilder fra denne perioden. Dagbøkene sirkulerte i vennekretsen, der Christiane Koren ble omtalt som «Moer».

Christiane Korens dagbøker:
1808
1809
1810
1811
1812
1813
1814
1815
Reisedagbok, Hurdal 1798
Reisedagbok, Danmark 1802
Reisedagbok, Kongsberg 1805

Christiane Korens dagbøker utgis i Nasjonalbibliotekets kildeskriftserie NB kilder.

Les mer..

Om Christiane Koren

Christiane Koren var født i Danmark. Hun kom til Norge i 1788, nygift med sorenskriver Johan Koren. Koren døde på Hovind i januar 1815, 51 år gammel.

Les mer..

Faksimiler

For denne boken finnes det også faksimiler tilgjengelig:

Del boken

Tips dine venner om denne boken!

Del på Twitter
Del på Facebook

Gå ikke glipp av ett eneste ord.

Fyll ut e-posten din under så vi kan varsle deg når nye verk publiseres.