Christiane Koren

1764–1815

Christiane Koren var født i Danmark. Hun kom til Norge i 1788, nygift med sorenskriver Johan Koren. Koren døde på Hovind i januar 1815, 51 år gammel.

«Moer Koren» skrev dikt og skuespill, men er mest kjent for sine dagbøker. Dagbøkene, som sirkulerte i vennekretsen, hører til de viktigste tidsdokumenter fra tiden omkring 1814. I tillegg til å inneholde smått og stort fra Korens hverdagsliv er dagbøkene preget av den spente politiske situasjonen i samtiden. Korens dagbøker er en viktig kilde til kulturelle, sosiale, litterære og nasjonale forhold i en avgjørende fase i norsk historie.


Nasjonalbibliotekets Koren-samling
Nasjonalbibliotekets samling av Christiane Korens dagbøker for perioden 1808–1813 ble gitt som gave fra stiftamtmannen i Kristiansand, Daniel Bremer Juell Koren, i 1947. De er bundet inn i syv bind (katalogsignatur Ms.8° 1464). Foran i det første bindet er det satt inn noen få dagers opptegnelse fra 1805.

I samlingen finnes også et hefte med reisedagbok fra 1802 (Ms.8° 3866), gitt i gave fra Kathrine Hysing i 2017.

Et enkelt dagbokhefte med opptegnelser fra 29. juli til 12. august 1814 (Ms.8° 346), samt Christiane og Johan Korens gjensidige dagbøker fra 1784 og 1793: «Dagbog for min Johan [Koren] fra den sørgelige 29de Maij til den usigelig glædelige 6te-7de Octbr. 1784» (Ms.8° 345) og «Dagbog for min Christiane. Beg. den 22. Januarij, sluttet den 27. Juni 1793» (Ms.8° 347), ble gitt i gave av Ahlert Hysing i 1922.


Tidligere publiseringer
Deler av dagbøkene har tidligere blitt publisert. Sofie Aubert Lindbæk ga i 1915 ut «Moer Korens» dagbøger i to bind. Bind 1 dekker utdrag fra dagbøkene fra februar 1808 til juli 1810, mens bind 2 dekker utdrag fra januar 1813 til Christiane Korens død i januar 1815. I 1945 ga Gudrun Johnson Høibo ut reisedagboken fra 1802.
Les mer:

Bente Lavold: «Christiane Koren, Hovin-kretsen og dagbøkene»

Ruth Hemstad: «Pamfletter, proklamasjoner og propaganda: Pennekrigen om Norge rundt 1814 fra et dagboksperspektiv»

Norsk biografisk leksikon
Store norske leksikon
Wikipedia
Nasjonalbiblioteket etterlyser Christiane Korens dagbokhefter fra 1814 og januar 1815. Disse ble brukt av Sofie Aubert Lindbæk da hun utga utdrag av Korens dagbøker i 1915, men var ikke del av samlingen som ble gitt til Nasjonalbiblioteket (da Universitetsbiblioteket) i 1947. Dersom noen har kjennskap til disse dagbokheftene/dagboken, ta gjerne kontakt med kontakt@bokselskap.no.

Alle forfattere