Peter Chr. Asbjørnsen

1812–1885

«Asbjørnsen og Moe» er et velkjent begrep i norsk litteraturhistorie. Peter Chr. Asbjørnsen og Jørgen Moes innsamling og gjenfortelling av folkeventyr og sagn ble en viktig brikke i utforskningen og etableringen av en norsk identitet på 1800-tallet. Eventyr og sagn regnes som den mest karakteristiske nasjonalromantiske litteraturen.

Allerede i oppveksten stiftet Asbjørnsen kjennskap med folkediktningen, og interessen for norsk historie og identitet fortsatte i studietiden. Inspirert av Andreas Fayes Norske Sagn (1833) og brødrene Grimms eventyrsamling fra Tyskland ga han ut sin første eventyrsamling, Norske Folkeventyr, i 1841. Samlingen fikk strålende mottagelse.

Asbjørnsen utga i 1845 Norske Huldreeventyr og Folkesagn, også denne samlingen ble godt mottatt av leserne. I 1871 kom den komplette utgaven Norske Folke-Eventyr : Ny Samling. Det store gjennombruddet for folkediktningen kom med den illustrerte utgaven i 1879. Erik Werenskiolds og Theodor Kittelsens tegninger har satt standard for eventyrillustrasjoner, og referanser til dem finner man f.eks. i Ivo Caprinos dukkefilmer fra 1960-tallet.

Tidlig på 1800-tallet skrev man dansk i Norge, mens de fleste snakket den lokale dialekten. Eventyret eksisterte kun som muntlig sjanger, og for å kunne gjengi den muntlige fortellerstilen, justerte Asbjørnsen det danske skriftspråket. Han la ikke bare inn norske ord, men brukte også ordtak og faste vendinger for å kunne gjengi språket til fortelleren bedre. På den måten bidro han som en av de første til å fornorske og modernisere skriftspråket i Norge. Asbjørnsen fortsatte hele livet å fornorske språket i eventyrene, for å sikre at nye utgaver hadde en moderne språkdrakt.

Både Asbjørnsen og Moe så på seg selv som det siste leddet i en rekke eventyrfortellere. Derfor kunne de godt sette et eventyr sammen av nedtegnelser fra mange fortellinger og redigere historien etter ideelle og overordnede prinsipper.

Les mer i Store norske leksikon

Les mer i Norsk biografisk leksikon

I tillegg til en rekke eventyr og sagn til nedlastning og lesing (se under bilde i høyremagen) tilbyr bokselskap.no fire tekster fra Asbjørnsens Norske Huldreeventyr og Folkesagn også som lydbøker (lest av Morten Jostad):

Alle forfattere