Mattis Størssøn

15**–1569

Vi vet ikke helt sikkert når Mattis Størssøn ble født, men han var lagmann i Bergen i nesten 30 år midt på 1500-tallet. Han var en av Bergenshumanistene og laget som en del av de danske myndighetenes dokumentasjonsarbeid en forkortet oversettelse av de norske kongesagaene (Snorre) til dansk. Mattis Størssøn var en lærd mann som kunne både latin og norrønt.

Historieinteressen skyldtes ikke bare en interesse for dokumentasjon av eldre forhold, men også motsetningene mellom norsk-danske og hanseatiske (nedertyske) interesser i Bergen. På den måten får historieskrivingen en politisk funksjon. Den understreker norske rettigheter på bekostning av de utenlandskes, dvs. de tyskes. Det er Bergenshumanistene som først oversetter kongesagaene og formidler dem til nye lesere, og det er som sagaoversetter at Mattis Størssøn er mest kjent.

Som lagmann fra 1540 til sin død i 1569 var Mattis Størssøn sentral under og etter reformasjonen. I 1564 skal han til og med ha vært med på å gjenerobre Steinvikholm slott nord for Trondheim fra svenskene. Senere dro han med krigsskip til Nord-Norge for å sikre landsdelen for den danske kongen.

Les mer i Store norske leksikon

Les mer i Norsk biografisk leksikon


Tilgjengelig tekst i bokselskap.no:
Den norske krønike (ca. 1540)

Alle forfattere