Ovidia Aas

1860–[ukjent dødsår]

Ovidia Aas er nok i dag en nokså glemt forfatter og vi vet ikke så mye om henne annet enn at hun ble født i Christiania i 1860, at hun tilbrakte en del år i Danmark og ble konfirmert der, og at hun giftet seg med Harald Aas (Oes) (broren til operasangeren Gina Oselio) i Chicago i 1881 og ble boende i USA i hvert fall i noen år.

I 1889 ga hun ut et fireakters drama kalt Er Ægteskabet en forfejlet Indretning, stykket høstet anerkjennelse i minst en Chicago-avis. I 1899 kom det som nok er hennes eneste kjente verk nå, skuespillet Nemesis, ut i Kristiania. I 1927 kom Intime digte ut i København.

Les mer:
Wikipedia


Fotografi ca 1920, ukjent fotograf.
Oslo Museum (public domain).

Tilgjengelig i bokselskap.no:
Nemesis

Alle forfattere