Thomas P. Krag

1868–1913

Nyromantikeren Thomas Peter Krag er i dag en nesten glemt forfatter, men han utga nærmere 30 bøker i årene 1891–1912. Sammen med broren Vilhelm, Gabriel Scott og Olaf Benneche tilhørte han det som er blitt kalt «den sørlandske dikterskole».

Krag vokste opp i Kristiansand og selv om han i ung alder forlot Sørlandet til fordel for byliv i København og andre storbyer, følte han hele livet en tilknytning til havet, skogen og folket på Sørlandet, noe som også preger temaer, skildringer og motiver i diktningen hans.

Han debuterte i 1891 med romanen Jon Græff. I årene etter debuten utga Krag minst en bok hvert år, først og fremst romaner og fortellinger, men også skuespill. Mest kjent er nok romanene Kobberslangen (1895), Ada Wilde (1896), Ulf Ran (1897) og Gunvor Kjeld (1904).


Les mer:
Norsk biografisk leksikon
Store norske leksikon
Wikipedia


Tilgjengelige tekster i bokselskap.no:
Kobberslangen
Ada Wilde

Alle forfattere