Mathilde Schjøtt

1844–1926

Mathilde Schjøtt var forfatter, litteraturkritiker og kvinnesaksforkjemper. Hun var med på å stifte Norsk Kvindesaksforening i 1884, og hun var styremedlem og lenge en aktiv foredragsholder i Læseforening for kvinder.

Schjøtt var en tydelig røst i samfunnsdebatten og skrev artikler for en rekke tidsskrifter i 1870- og 1880-årene, blant annet var hun medarbeider i det toneangivende Nyt Tidsskrift 1882–87.

I 1871 ga hun ut (anonymt) Venindernes Samtale om Kvindens Underkuelse, som handler om debatten rundt John Stuart Mill og kvinnesaken. Verket foregriper det meste av det kvinnesaksorganet Nylænde senere tok opp.

Schjøtt er nok i dag mest kjent for sin litteratur- og samfunnskritikk, men skrev også skjønnlitterære tekster som for eksempel Aftenscene (skuespill, 1872), Statsraadinden (novelle, 1887) og Tilsidst (novellette, 1887).


Les mer:
Norsk biografisk leksikon
Store norske lekiskon
Wikipedia


Portrett av Mathilde Schjøtt,
malt av Fredrikke Schjøtt ,1883
(Oslo Museum, Wikimedia Commons,
CC BY-SA 3.0 NO)


Tilgjengelige tekster i bokselskap.no:
Statsraadinden
Tilsidst
Venindernes Samtale om Kvindens Underkuelse

Alle forfattere