Mathilde Schjøtt

1844–1926

tekst kommer


Portrett av Mathilde Schjøtt,
malt av Fredrikke Schjøtt ,1883
(Oslo Museum, Wikimedia Commons,
CC BY-SA 3.0 NO)