Karen Sundt

1841–1924

Karen Sundt var forfatter og journalist. I 1885–1886 ble hun Norges første kvinnelige avisredaktør, i avisen Varden.

Som forfatter skrev Sundt en lang rekke folkelige romaner og fortellinger, særlig såkalte kolportasjeromaner, og bøkene hennes hadde et stort publikum. I bøkene skildrer hun arbeiderklassens levekår, og tar opp temaer som fattigdom, alkoholisme og prostitusjon. Sympatien ligger alltid hos de svakeste i samfunnet, og Sundts radikale synspunkter kommer tydelig fram. De mest kjente romanene er Kjærlighetens Forvildelser (1895), Heltinden paa Kuba (1898) og Arbeiderliv (1900).

I 1918 ble Sundt innvilget en årlig pensjon av Stortinget.


Les mer:
Ane Haukebø Aasland: «Karen Sundt: Religiøs forfatterproletar og Borgerinde i Byen», kvinnehistorie.no
Norsk biografisk lekiskon
Wikipedia
Telemarksportalen


Fotografi gjengitt i Farsunds avis, lørdag 15. juni 2013. Ukjent datering og fotograf.

Tilgjengelig i Bokselskap:
Kjærlighedens Forvildelser
Brev til Arne Garborg
Digteren H. Ibsens Liv og Betydning for vort Folk

Alle forfattere