Andreas Faye

1802–1869

Andreas Faye var prest, historiker, pedagog og folkeminnesamler.

Han utga pionérverk som Norges Historie til Brug ved Ungdommens Underviisning (1831), Norske Sagn (1833) (ny utg. som Norske Folke-Sagn, 1844) og Almuskolen (1853).

Han var lærer i Arendal 1828–1833, sogneprest i Holt 1833–1861, sogneprest og prost i Nordre Jarlsberg 1861–1869, bestyrer av Holt seminar 1839–1861, stortingsmann 1842, norsk representant på de første skandinaviske kirkemøtene 1857, 1859 og 1861. I 1866 ble han Ridder av St. Olavs Orden 1866.

Les mer:
andreasfaye.no
Norsk biografisk leksikon
Store norske leksikon
Wikipedia


Blyanttegning av Siegwald Johannes Dahl, datert Holt 23.09.1848. Eier: Oslo Museum (OB.02213). Lastet ned fra andreasfaye.no

Alle forfattere