Hans H. Schulze

1823–1873

Hans Henrik Schulze avla juridisk embetseksamen i 1846. Etter noen år som sakfører og litterat i hovedstaden, der han bl.a. stiftet Den litterære forening i 1849, flyttet han først nordover til Lofoten, senere tilbake til hjemtraktene i Solør. I Lofoten var han i årene 1850–1852 og fungerte der som fullmektig hos sorenskriver Emil Aubert. I 1854 flyttet Schulze til Hof i Solør. Der var han først fullmektig hos stiftsoverprokuratoren, deretter fikk han seg eget sakførerkontor i Åsnes.

Schulze skrev en rekke folkelivsskildringer og «Skitser», basert på hans opplevelser som fullmektig og sakfører blant fiskere i nord og skogsbønder i øst. Disse ble samlet og utgitt i flere bokutgivelser: Fra Lofoten og Solør (1865), Skitser og Fortællinger (1866) og Smaastykker (1870). Sistnevnte inneholder også det lille skuespillet Petter og Inger. Noen år etter hans død, i 1883, kom en utgave med Udvalgte Skrifter.

Les mer:
Store norske leksikon
Wikipedia


Portrett, ca 1860-1870. Fotograf: A. Wischmann. Eier: Oslo Museum (CC BY-SA 4.0)

Tilgjengelig i bokselskap.no:
Fra Lofoten og Solør

Alle forfattere